Historické zajímavosti a zapomenuté citáty


Zázračné léky:
„Policejní zákaz nemůže odstraniti nevědomost, v níž tkví každá pověra, tedy i pověra týkající se léčebných prostředků, vynalezených jen pro zisk vynálezce. Jedinou úspěšnou zbraní proti klamu je poučení. “

 
Církev o ženách:
„Jsem proti hlasovacímu právu žen, poněvadž zastávám názor, že pro ženu a matku je jedině pravé místo v domácnosti. Považuji za prokázáno, že ženy mají politiku přenechati mužům.“

 
Homeopatie:
„Na tom zakládá se jeden způsob léčení, tak zvaný homeopatický. Lékaři, kteří se toho přidržují, nedávají nemocnému pranic užívati, ač na oko dávají přece léky, avšak takové, které nemají pražádné moci. “

 
T.G. Masaryk o vojenské službě:
„Služba vojenská má utužiti vaše tělo a upevniti vaše zdraví pro celý váš život. Život vojenský nemá býti nevázaný, nýbrž životem mravní kázně. Mladý nastávající muž, jako vy, musí žiti čistě, musí žiti rozumně. Vystříhejte se alkoholu a pohlavních nemravností, nepodlamujte svého zdraví, zachovávejte se silnými pro svoje povolání a pro svůj budoucí rodinný život. “

 
Proč by měly ženy se sexem počkat:
„Ale civilisace vložila na ženu úkol zcela jiný, snad přírodě odporující. Civilisace učinila ze ženy bytost zcela rovnou muži, a proto žena, která nechce předčasně sestárnouti, která si chce uchovati sílu těla a svěžest ducha až do vysokého věku, nesmí státi se ženou hned po dosažení dospělosti, která u nás se dostavuje pravidelně mnohem dříve, než tělo dospěje k plnému vývoji“

 
Moudrost čínského písma:
„Potom přidružily se k tomu symboly, jednoduché i složené, jež nejsou nic jiného než výslednice poměrů dvou předmětů ; tak vidíme na obrazech našich „mír" — žena pod střechou, „svár" — dvě ženské, tři ženské už „pletichy, zrada, spiknutí, úklady a pod., docela i podle našich evropských představ!... “

 
Jak se bránit pirátům silnic:
„Ubohý člověk pěší, pokojný chodec, jest oproti automobilu docela bez obrany, nezbývá mu než hodně naříkati, žalovati, nebo — koupiti si automobil taky!“

 
Vymírající národy:
„Místy však zdá se, že existuje zařízení, které by se mohlo zváti „samovražda národů". Na Nových Pommrech se stává, že se celé osady nebo skupiny vesnic občas zavážou nemíti vůbec žádných dětí, ježto se štítí zvýšené námahy a práce, které dorost vyžaduje.“

 
Co dokáží cigarety:
„Pleť se stává drsnou, nos poněkud více vystoupí, ústa dostanou zlý výraz, dolní ret počne vystupovati a tím přesahovati ret horní, oči pozbývají lesku atd.“

 
Tetování:
„Výstřední dámy americké považují za záležitost své »cti« dáti se tetovati. Ovšem, že všude vnikající pokrok zmocnil se i tetování a methodu původně zdlouhavou a bolestnou urychlil a učinil méně bolestnější. “

 
První parní vůz v Evropě:
„První parní vůz na evropském kontinentě sestrojil a se zdarem předvedl roku 1815 Josef Božek, mechanik pražské techniky.“

 
Hollywood:
„Amerika byla první zemí, která pochopila, jak velikým průmyslem stane se jednou film.“

 
Sbírka Alice Masarykové pro ruské děti:
„Nebohé ruské děti nikdy nám nezapomenou účasti, kterou je naši lidé, československým Červeným křížem zorganisovaní, obdařili ve chvilce opravdu nejkritičtější.“

 
České silnice:
„Tak na př. mnohé silnice kolem Prahy (míníme silnice státní) jsou dnes ve stavu přímo strašném; na jaře válcovaný úsek státní silnice budějovické za Malou Chuchlí je rozbit k nepoznání.“

 
Testovací dráha na střeše automobilky:
„Vozy Fiat pokud byly poslány na závody vyhrály všechny významné soutěže, měly podivuhodné výkony, byly pečlivě řešeny aerodynamicky a bylo na nich znát, že se podrobily důkladným předchozím zkouškám. Továrna »Fiat« má skvělou budovu čtyřpatrovou značné rozlehlosti, moderně řešenou; otázka zkušební dráhy rozřešila se jednoduše tím, že se využilo střechy a autodrom se přeložil na střechu“

 
Listování: předcházející  | 1 | 2 [ 3 ]  4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit první nebo poslední stránku.


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.