Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

Vymírající národy:
„Místy však zdá se, že existuje zařízení, které by se mohlo zváti „samovražda národů". Na Nových Pommrech se stává, že se celé osady nebo skupiny vesnic občas zavážou nemíti vůbec žádných dětí, ježto se štítí zvýšené námahy a práce, které dorost vyžaduje.“

 
Co dokáží cigarety:
„Pleť se stává drsnou, nos poněkud více vystoupí, ústa dostanou zlý výraz, dolní ret počne vystupovati a tím přesahovati ret horní, oči pozbývají lesku atd.“

 
Tetování:
„Výstřední dámy americké považují za záležitost své »cti« dáti se tetovati. Ovšem, že všude vnikající pokrok zmocnil se i tetování a methodu původně zdlouhavou a bolestnou urychlil a učinil méně bolestnější. “

 
Úmrtnost malých dětí:
„Z 1 milionu narozených dětí zemře jich v prvém roce života 150.000. Během druhého roku zemře dalších 53.000 a během roku třetího předčasně tento svět opouští dalších 28.000 dítek. “

 
Ošizené výrobky:
„Nač spekulují výrobci náhražek. Na nic jiného, nežli na lehkomyslnost hospodyň. I ta nejopatrnější koupí novou náhražku aspoň jednou, aby ji zkusila. Ale výrobci úplně postačí, když jednou koupí náhražku milion hospodyň, některému i méně. “

 
První parní vůz v Evropě:
„První parní vůz na evropském kontinentě sestrojil a se zdarem předvedl roku 1815 Josef Božek, mechanik pražské techniky.“

 
Hollywood:
„Amerika byla první zemí, která pochopila, jak velikým průmyslem stane se jednou film.“

 
Sbírka Alice Masarykové pro ruské děti:
„Nebohé ruské děti nikdy nám nezapomenou účasti, kterou je naši lidé, československým Červeným křížem zorganisovaní, obdařili ve chvilce opravdu nejkritičtější.“

 
České silnice:
„Tak na př. mnohé silnice kolem Prahy (míníme silnice státní) jsou dnes ve stavu přímo strašném; na jaře válcovaný úsek státní silnice budějovické za Malou Chuchlí je rozbit k nepoznání.“

 
Testovací dráha na střeše automobilky:
„Vozy Fiat pokud byly poslány na závody vyhrály všechny významné soutěže, měly podivuhodné výkony, byly pečlivě řešeny aerodynamicky a bylo na nich znát, že se podrobily důkladným předchozím zkouškám. Továrna »Fiat« má skvělou budovu čtyřpatrovou značné rozlehlosti, moderně řešenou; otázka zkušební dráhy rozřešila se jednoduše tím, že se využilo střechy a autodrom se přeložil na střechu“

 
Nové konstrukce automobilů:
„Každá konstrukce je vyvolána ideou vytvořiti něco nového na podkladě dosavadních zkušeností, a většina konstruktérů drží se dnes úzkostlivě základního principu, třebaže by bylo možno tento základ pro novou konstrukci vhodněji vytvořiti. Trvalo to na př. velmi dlouho, než konstruktéři parních strojů opustili zastaralé prvky stavby strojů a přizpůsobili parní stroj moderní výrobě automobilní. Jak dlouho trvalo, než konstruktér motocyklu opustil bicyklový rám! “

 
Zákaz dudlíků ve Francii:
„Snad francouzská sněmovna vydala zákaz šidítek jenom, tak říkajíc, pro své dobré jméno. Jakoby chtěla zdůraznit, že vše, co má vztah ke slovu »šiditi«, má v ní hrozného nepřítele. Či snad francouzská sněmovna vzala šidítka nemluvňatům, aby tím lépe mohla ošiditi dospělé? Nu, nechme toho raději...“

 
O cyklistice:
„Obyčejné kolo, jemuž po náhlém rozvoji motorových dvojkolek mnozí předpovídali nevalnou budoucnost, nejeví dosud chuť k zániku, ba jeho užívání se stále a stále rozmáhá i mezi nejširšími vrstvami lidu. Je to zcela přirozeno, neboť ne každý může dosud vydat několik set korun za motorku, která je dosud přese vši dokonalost přecjen dosti nespolehlivá.“

 
Reklama na autech:
„Dojmem naprosto urážejícím krasocit i ztěžujícím orientaci působí však četné reklamní štíty umístěné na všech téměř viditelných plochách vozových — reklama to, v níž jsou Angličané a zvláště Američané pravými mistry.“

 
Dálkové měření teploty:
„Interferometrem Michelsonovým lze měřiti průměr mince velikosti naší koruny na vzdálenost 80 km, thermoelektrickým článkem Coblentzovým lze zjistiti teplo, vyzařované v této vzdálenosti svíčkou.“

 
Listování: předcházející  | 1 | 2 [ 3 ]  4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit první nebo poslední stránku.


Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: