Historické zajímavosti a zapomenuté citáty


O cyklistice:
„Obyčejné kolo, jemuž po náhlém rozvoji motorových dvojkolek mnozí předpovídali nevalnou budoucnost, nejeví dosud chuť k zániku, ba jeho užívání se stále a stále rozmáhá i mezi nejširšími vrstvami lidu. Je to zcela přirozeno, neboť ne každý může dosud vydat několik set korun za motorku, která je dosud přese vši dokonalost přecjen dosti nespolehlivá.“

 
Reklama na autech:
„Dojmem naprosto urážejícím krasocit i ztěžujícím orientaci působí však četné reklamní štíty umístěné na všech téměř viditelných plochách vozových — reklama to, v níž jsou Angličané a zvláště Američané pravými mistry.“

 
Dálkové měření teploty:
„Interferometrem Michelsonovým lze měřiti průměr mince velikosti naší koruny na vzdálenost 80 km, thermoelektrickým článkem Coblentzovým lze zjistiti teplo, vyzařované v této vzdálenosti svíčkou.“

 
První let balónu:
„Dne 8. srpna 1709 učinil Bartholomeu na Torreiro do Passo u přítomnosti krále Dona Juana V., jeho švekruše Isabelly brunšvické, markýza de Fontes, Francisca Leitao Ferreiry, professora na universitě v Coïmbře, a před tváří četného vybraného obecenstva prvý pokus. Vznesl se asi do výše 60 m.“

 
Ochrana patentových práv pod trestem smrti:
„...žádá, aby mu král udělil výsadu, aby se nikdo bez povolení jeho neb jeho dědiců neopovážil nápodobit jeho letadlo a to pod trestem ztráty veškerého jmění. Král nejenže vyhověl této prosbě, nýbrž stanovil vlastnoručním listem ze 17. dubna 1709 pro padělatele trest smrti.“

 
Záznam 3D obrazu:
„Už v roce 2012 se stereoskopický obraz sloučený ze dvou obrazů bral jako překonaný a hledaly se technologie záznamu reálného trojrozměrného obrazu. Přestože se tento problém podařilo vyřešit, tak i dnes po sto letech nám kina a televize nabízí místo reálného 3D obrazu jen pouhou stereoskopii.“

 
Taxi mohou být jen elektromobily:
Berlín, rok 1900
„Elektrický povoz vyniká chodem neobyčejně klidným a tichým, celé pak zařízení naprostou čistotou. Proto bylo v Berlíně učiněno policejní opatření v ten smysl, že se pro veřejnou vozbu dopouštějí jenom povozy elektrické, kdežto drožky benzinové nebo s jiným explosivním pohonem byly z námezdné vozby naprosto vyloučeny. “

 
Thomas Alva Edison:
„On zůstane vždy příkladem neúnavné píle a neobyčejné síly duševní, se kterou svoje sebevzdělání budoval, — on jest vzorem samouka, který pro praktické zužitkování reálných věd mnohem více prospěl, než kterákoli vysoká škola.“

 
Hromosvod ve starém Egyptě:
„Starší Egypťané již před tisíciletími znali působení vysokých hrotů kovových oproti mračnům nasyceným elektřinou a zkušenosti této použili k postavení hromosvodů druhů právě popsaných.“

 
Listování: předcházející  | 1 | 2 | 3 [ 4 ]
Celkem 4 stránky, zobrazit první stránku.


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.