Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

První let balónu:
„Dne 8. srpna 1709 učinil Bartholomeu na Torreiro do Passo u přítomnosti krále Dona Juana V., jeho švekruše Isabelly brunšvické, markýza de Fontes, Francisca Leitao Ferreiry, professora na universitě v Coïmbře, a před tváří četného vybraného obecenstva prvý pokus. Vznesl se asi do výše 60 m.“

 
Ochrana patentových práv pod trestem smrti:
„...žádá, aby mu král udělil výsadu, aby se nikdo bez povolení jeho neb jeho dědiců neopovážil nápodobit jeho letadlo a to pod trestem ztráty veškerého jmění. Král nejenže vyhověl této prosbě, nýbrž stanovil vlastnoručním listem ze 17. dubna 1709 pro padělatele trest smrti.“

 
Záznam 3D obrazu:
„Už v roce 2012 se stereoskopický obraz sloučený ze dvou obrazů bral jako překonaný a hledaly se technologie záznamu reálného trojrozměrného obrazu. Přestože se tento problém podařilo vyřešit, tak i dnes po sto letech nám kina a televize nabízí místo reálného 3D obrazu jen pouhou stereoskopii.“

 
Taxi mohou být jen elektromobily:
Berlín, rok 1900
„Elektrický povoz vyniká chodem neobyčejně klidným a tichým, celé pak zařízení naprostou čistotou. Proto bylo v Berlíně učiněno policejní opatření v ten smysl, že se pro veřejnou vozbu dopouštějí jenom povozy elektrické, kdežto drožky benzinové nebo s jiným explosivním pohonem byly z námezdné vozby naprosto vyloučeny. “

 
Thomas Alva Edison:
„On zůstane vždy příkladem neúnavné píle a neobyčejné síly duševní, se kterou svoje sebevzdělání budoval, — on jest vzorem samouka, který pro praktické zužitkování reálných věd mnohem více prospěl, než kterákoli vysoká škola.“

 
Hromosvod ve starém Egyptě:
„Starší Egypťané již před tisíciletími znali působení vysokých hrotů kovových oproti mračnům nasyceným elektřinou a zkušenosti této použili k postavení hromosvodů druhů právě popsaných.“

 
Listování: předcházející  | 1 | 2 | 3 [ 4 ]
Celkem 4 stránky, zobrazit první stránku.


Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: