Historické zajímavosti a zapomenuté citáty


Úmrtnost malých dětí:
„Z 1 milionu narozených dětí zemře jich v prvém roce života 150.000. Během druhého roku zemře dalších 53.000 a během roku třetího předčasně tento svět opouští dalších 28.000 dítek. “

 
O lidské nenažranosti:
„Na poprvé spolkl pes svou porci dříve než začal milý muž jisti. Při druhé porci žral pes již pomalu a byl jen o něco málo dříve hotov než muž. Třetí porci žral pes již s takovou nechutí, že vůbec ani s ní nebyl hotov a stáhna ohon, od ní odešel, kdežto šedesátiletý muž žoulal poslední zcela pohodlně, až dožoulal.“

 
Zákaz dudlíků ve Francii:
„Snad francouzská sněmovna vydala zákaz šidítek jenom, tak říkajíc, pro své dobré jméno. Jakoby chtěla zdůraznit, že vše, co má vztah ke slovu »šiditi«, má v ní hrozného nepřítele. Či snad francouzská sněmovna vzala šidítka nemluvňatům, aby tím lépe mohla ošiditi dospělé? Nu, nechme toho raději...“

 
Ošizené výrobky:
„Nač spekulují výrobci náhražek. Na nic jiného, nežli na lehkomyslnost hospodyň. I ta nejopatrnější koupí novou náhražku aspoň jednou, aby ji zkusila. Ale výrobci úplně postačí, když jednou koupí náhražku milion hospodyň, některému i méně. “

 
Nové konstrukce automobilů:
„Každá konstrukce je vyvolána ideou vytvořiti něco nového na podkladě dosavadních zkušeností, a většina konstruktérů drží se dnes úzkostlivě základního principu, třebaže by bylo možno tento základ pro novou konstrukci vhodněji vytvořiti. Trvalo to na př. velmi dlouho, než konstruktéři parních strojů opustili zastaralé prvky stavby strojů a přizpůsobili parní stroj moderní výrobě automobilní. Jak dlouho trvalo, než konstruktér motocyklu opustil bicyklový rám! “

 
Pravidla pro výchovu dcer.:
„Učte je, že počestný řemeslník neb dělník s rukávama u košile vykasanýma a se zástěrou i bez haléře jmění, za více stojí, než tucet bohatě oděných a vznešených lenochů a Pánu Bohu čas ukrádačů!“

 
Box:
„Boxováním (česky asi rohováním) jmenujeme zápas dvou útočníků pěstí a patou. Anglická i americká vláda zakazují veřejné zápasy boxováním, které za to potají tím horlivěji se pěstují; ba boxování povýšeno v Americe již na skutečnou »vědu« vydáním pravidel zvláštních pro drsnější a zvláštních pro slušnější a mírnější způsob. “

 
Konzumace hlemýžďů v Čechách a na Moravě:
„U nás skýtá tak hlemýžď — »švábský šnek« — krmi přísně postní, a požívá se tudíž téměř výhradně toliko na štědrý večer.“

 
Jak se Německo připravovalo na válku:
„Pokud jde o aviatiku, je známo, jak, Německo nesnáz obešlo. Rozvinulo na ohromné základně aviatiku obchodní, při čemž všechna letadla jsou zařízena tak, aby mohla ze dne na den dopraviti ohromné množství pum. Německo se ostatně chlubí, že může uvésti do linie hned den po mobilisaci přes 1000 aeroplanů, dokonale vybavených, a že je s to vyrobiti pak 3000 letadel do měsíce. Výcvik jeho vojenských pilotů provádí se stále v Rusku. “

 
Jak zhubnout:
„Jste staré, nemáte času, příležitosti, jak bych to slyšela, ale nedbám, nýbrž vás povzbuzuji a tvrdím: »Není stáří!« Je jen únava, zpohodlnění a špatná životospráva vina na tomto neblahém pocitu. Nezkoušejte užívati žádných pilulek pro odtučnění, nedělejte žádné těžké cviky, škodí kráse právě tak, jako každá jiná dřina. Začněte hezky každé ráno aspoň 10 minut cvičiti.“

 
Motorky v jízdě terénem:
„Úkol svrchovaně odvážný, neboť se musilo startovati mezi balvany bez rozjezdu, boj s terénem svrchovaně svízelný, divadlo opravdu ohromující. Stroj skákal mezi balvany i přes ně, se skaliska na skalisko, mocnou silou udržován na strmé stezce a chráněn před sřícením. Svědkové těchto zápasů trnuli hrůzou, neboť šlo o životy.“

 
Pražané na výletě:
„Pražané netěší se příliš velké přízni u svých „zabranských“ sousedu. V nedělní jitro připravují se již hajní okolních lesů k velkým půtkám s výletníky. Ale těžko chránili přírodu proti těmto mrakům lidí bujných, již jak hejna jepic kol světla, rojí se okolo lesíčků a tam zapadají k celodennímu pobytu.“

 
O české povaze:
„Němci nám záviděli od jakživa naší tvrdou, nepoddajnou lebku. Bohužel, že lebky naše čím dále tvrdosti svojí ztrácejí.“

 
Rozdíl mezi námi a Amerikou:
„Jsou zde pověděny jen některé železniční maličkosti, ale illustrují dobře rozdíl mezi evropskou úřednickou svěrací kazajkou a volným americkým kabátem. A ku podivu! Jsou tam lidé tací a ve mnohých ohledech lepší než u nás.“

 
Teslovy žárovky:
„Se vzduchoprázdným prostorem sestrojil Tesla několik lamp. Jedny lampy jsou napájeny jen jediným drátem (unipolární) a září svítivým tělískem (kuličkou rubínovou, kuličkou z karborundu, kulička skleněná, vodivým práškem vyplněná), druhé lampy nemají vůbec drátů přívodních, z nichž jedny svítí ještě vzduchoprázdnou kuličkou v rourku vybíhající a uprostřed lampy umístěnou, druhé, zcela obyčejné trubice vzduchoprázdně však se rozsvěcují v elektrickém poli rychle oscillujícím a září bez přívodních drátů i bez jakéhokoliv svítivého tělíska. Toto osvětlení pokládá Tesla za ideální a tyto lampy nazývá »lampami budoucnosti.« “

 
Listování: [ 1 ]  2 | 3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit poslední stránku.


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.