Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

Ošizené výrobky:
„Nač spekulují výrobci náhražek. Na nic jiného, nežli na lehkomyslnost hospodyň. I ta nejopatrnější koupí novou náhražku aspoň jednou, aby ji zkusila. Ale výrobci úplně postačí, když jednou koupí náhražku milion hospodyň, některému i méně. “

 
Nové konstrukce automobilů:
„Každá konstrukce je vyvolána ideou vytvořiti něco nového na podkladě dosavadních zkušeností, a většina konstruktérů drží se dnes úzkostlivě základního principu, třebaže by bylo možno tento základ pro novou konstrukci vhodněji vytvořiti. Trvalo to na př. velmi dlouho, než konstruktéři parních strojů opustili zastaralé prvky stavby strojů a přizpůsobili parní stroj moderní výrobě automobilní. Jak dlouho trvalo, než konstruktér motocyklu opustil bicyklový rám! “

 
Pravidla pro výchovu dcer.:
„Učte je, že počestný řemeslník neb dělník s rukávama u košile vykasanýma a se zástěrou i bez haléře jmění, za více stojí, než tucet bohatě oděných a vznešených lenochů a Pánu Bohu čas ukrádačů!“

 
Box:
„Boxováním (česky asi rohováním) jmenujeme zápas dvou útočníků pěstí a patou. Anglická i americká vláda zakazují veřejné zápasy boxováním, které za to potají tím horlivěji se pěstují; ba boxování povýšeno v Americe již na skutečnou »vědu« vydáním pravidel zvláštních pro drsnější a zvláštních pro slušnější a mírnější způsob. “

 
Konzumace hlemýžďů v Čechách a na Moravě:
„U nás skýtá tak hlemýžď — »švábský šnek« — krmi přísně postní, a požívá se tudíž téměř výhradně toliko na štědrý večer.“

 
Jak se Německo připravovalo na válku:
„Pokud jde o aviatiku, je známo, jak, Německo nesnáz obešlo. Rozvinulo na ohromné základně aviatiku obchodní, při čemž všechna letadla jsou zařízena tak, aby mohla ze dne na den dopraviti ohromné množství pum. Německo se ostatně chlubí, že může uvésti do linie hned den po mobilisaci přes 1000 aeroplanů, dokonale vybavených, a že je s to vyrobiti pak 3000 letadel do měsíce. Výcvik jeho vojenských pilotů provádí se stále v Rusku. “

 
Jak zhubnout:
„Jste staré, nemáte času, příležitosti, jak bych to slyšela, ale nedbám, nýbrž vás povzbuzuji a tvrdím: »Není stáří!« Je jen únava, zpohodlnění a špatná životospráva vina na tomto neblahém pocitu. Nezkoušejte užívati žádných pilulek pro odtučnění, nedělejte žádné těžké cviky, škodí kráse právě tak, jako každá jiná dřina. Začněte hezky každé ráno aspoň 10 minut cvičiti.“

 
Motorky v jízdě terénem:
„Úkol svrchovaně odvážný, neboť se musilo startovati mezi balvany bez rozjezdu, boj s terénem svrchovaně svízelný, divadlo opravdu ohromující. Stroj skákal mezi balvany i přes ně, se skaliska na skalisko, mocnou silou udržován na strmé stezce a chráněn před sřícením. Svědkové těchto zápasů trnuli hrůzou, neboť šlo o životy.“

 
Pražané na výletě:
„Pražané netěší se příliš velké přízni u svých „zabranských“ sousedu. V nedělní jitro připravují se již hajní okolních lesů k velkým půtkám s výletníky. Ale těžko chránili přírodu proti těmto mrakům lidí bujných, již jak hejna jepic kol světla, rojí se okolo lesíčků a tam zapadají k celodennímu pobytu.“

 
O české povaze:
„Němci nám záviděli od jakživa naší tvrdou, nepoddajnou lebku. Bohužel, že lebky naše čím dále tvrdosti svojí ztrácejí.“

 
Rozdíl mezi námi a Amerikou:
„Jsou zde pověděny jen některé železniční maličkosti, ale illustrují dobře rozdíl mezi evropskou úřednickou svěrací kazajkou a volným americkým kabátem. A ku podivu! Jsou tam lidé tací a ve mnohých ohledech lepší než u nás.“

 
Teslovy žárovky:
„Se vzduchoprázdným prostorem sestrojil Tesla několik lamp. Jedny lampy jsou napájeny jen jediným drátem (unipolární) a září svítivým tělískem (kuličkou rubínovou, kuličkou z karborundu, kulička skleněná, vodivým práškem vyplněná), druhé lampy nemají vůbec drátů přívodních, z nichž jedny svítí ještě vzduchoprázdnou kuličkou v rourku vybíhající a uprostřed lampy umístěnou, druhé, zcela obyčejné trubice vzduchoprázdně však se rozsvěcují v elektrickém poli rychle oscillujícím a září bez přívodních drátů i bez jakéhokoliv svítivého tělíska. Toto osvětlení pokládá Tesla za ideální a tyto lampy nazývá »lampami budoucnosti.« “

 
Rozdíl mezi Českou a Německou školou:
„Ach ovšem, my deklamujeme si neustále: „chaloupky naše, buďte požehnány“, a přenecháváme Němcům paláce!“

 
Jaké u nás byly trhovkyně:
„Pražské květinářky, zelenářky a ovocnářky jsou tak typickými figurkami, že by bylo těžko si bez nich naše ulice představit. Nejsou to mladé dívčiny, které v cizině nabízejí květy kolemjdoucím — u nás je toto odvětví obchodu vyjí raženo ženám věku usedlejšího.“

 
Proč jsou lidé nahrazovány stroji:
„Nedostatek nebo drahota pracovních sil nutí stále víc a více zavádět strojovou práci do zemědělství.“

 
Listování: [ 1 ]  2 | 3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit poslední stránku.


Kolorované snímky

Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: