Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

Zajímavosti a neznámé historické citáty

Nové konstrukce automobilů
Každá konstrukce je vyvolána ideou vytvořiti něco nového na podkladě dosavadních zkušeností, a většina konstruktérů drží se dnes úzkostlivě základního principu, třebaže by bylo možno tento základ pro novou konstrukci vhodněji vytvořiti. Trvalo to na př. velmi dlouho, než konstruktéři parních strojů opustili zastaralé prvky stavby strojů a přizpůsobili parní stroj moderní výrobě automobilní. Jak dlouho trvalo, než konstruktér motocyklu opustil bicyklový rám!
Dálkové měření teploty
Interferometrem Michelsonovým lze měřiti průměr mince velikosti naší koruny na vzdálenost 80 km, thermoelektrickým článkem Coblentzovým lze zjistiti teplo, vyzařované v této vzdálenosti svíčkou.
První let balónu
Dne 8. srpna 1709 učinil Bartholomeu na Torreiro do Passo u přítomnosti krále Dona Juana V., jeho švekruše Isabelly brunšvické, markýza de Fontes, Francisca Leitao Ferreiry, professora na universitě v Coïmbře, a před tváří četného vybraného obecenstva prvý pokus. Vznesl se asi do výše 60 m.
Ochrana patentových práv pod trestem smrti
...žádá, aby mu král udělil výsadu, aby se nikdo bez povolení jeho neb jeho dědiců neopovážil nápodobit jeho letadlo a to pod trestem ztráty veškerého jmění. Král nejenže vyhověl této prosbě, nýbrž stanovil vlastnoručním listem ze 17. dubna 1709 pro padělatele trest smrti.
Ošizené výrobky
Nač spekulují výrobci náhražek. Na nic jiného, nežli na lehkomyslnost hospodyň. I ta nejopatrnější koupí novou náhražku aspoň jednou, aby ji zkusila. Ale výrobci úplně postačí, když jednou koupí náhražku milion hospodyň, některému i méně.
Pražané na výletě
Pražané netěší se příliš velké přízni u svých „zabranských“ sousedu. V nedělní jitro připravují se již hajní okolních lesů k velkým půtkám s výletníky. Ale těžko chránili přírodu proti těmto mrakům lidí bujných, již jak hejna jepic kol světla, rojí se okolo lesíčků a tam zapadají k celodennímu pobytu.
Testovací dráha na střeše automobilky
Vozy Fiat pokud byly poslány na závody vyhrály všechny významné soutěže, měly podivuhodné výkony, byly pečlivě řešeny aerodynamicky a bylo na nich znát, že se podrobily důkladným předchozím zkouškám. Továrna »Fiat« má skvělou budovu čtyřpatrovou značné rozlehlosti, moderně řešenou; otázka zkušební dráhy rozřešila se jednoduše tím, že se využilo střechy a autodrom se přeložil na střechu
Jak zhubnout
Jste staré, nemáte času, příležitosti, jak bych to slyšela, ale nedbám, nýbrž vás povzbuzuji a tvrdím: »Není stáří!« Je jen únava, zpohodlnění a špatná životospráva vina na tomto neblahém pocitu. Nezkoušejte užívati žádných pilulek pro odtučnění, nedělejte žádné těžké cviky, škodí kráse právě tak, jako každá jiná dřina. Začněte hezky každé ráno aspoň 10 minut cvičiti.
Vymírající národy
Místy však zdá se, že existuje zařízení, které by se mohlo zváti „samovražda národů". Na Nových Pommrech se stává, že se celé osady nebo skupiny vesnic občas zavážou nemíti vůbec žádných dětí, ježto se štítí zvýšené námahy a práce, které dorost vyžaduje.
Záznam 3D obrazu
Už v roce 2012 se stereoskopický obraz sloučený ze dvou obrazů bral jako překonaný a hledaly se technologie záznamu reálného trojrozměrného obrazu. Přestože se tento problém podařilo vyřešit, tak i dnes po sto letech nám kina a televize nabízí místo reálného 3D obrazu jen pouhou stereoskopii.


Hledání

 

Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690XNaše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.