Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

Pražané na výletě:
„Pražané netěší se příliš velké přízni u svých „zabranských“ sousedu. V nedělní jitro připravují se již hajní okolních lesů k velkým půtkám s výletníky. Ale těžko chránili přírodu proti těmto mrakům lidí bujných, již jak hejna jepic kol světla, rojí se okolo lesíčků a tam zapadají k celodennímu pobytu.“

 
O české povaze:
„Němci nám záviděli od jakživa naší tvrdou, nepoddajnou lebku. Bohužel, že lebky naše čím dále tvrdosti svojí ztrácejí.“

 
Rozdíl mezi námi a Amerikou:
„Jsou zde pověděny jen některé železniční maličkosti, ale illustrují dobře rozdíl mezi evropskou úřednickou svěrací kazajkou a volným americkým kabátem. A ku podivu! Jsou tam lidé tací a ve mnohých ohledech lepší než u nás.“

 
Teslovy žárovky:
„Se vzduchoprázdným prostorem sestrojil Tesla několik lamp. Jedny lampy jsou napájeny jen jediným drátem (unipolární) a září svítivým tělískem (kuličkou rubínovou, kuličkou z karborundu, kulička skleněná, vodivým práškem vyplněná), druhé lampy nemají vůbec drátů přívodních, z nichž jedny svítí ještě vzduchoprázdnou kuličkou v rourku vybíhající a uprostřed lampy umístěnou, druhé, zcela obyčejné trubice vzduchoprázdně však se rozsvěcují v elektrickém poli rychle oscillujícím a září bez přívodních drátů i bez jakéhokoliv svítivého tělíska. Toto osvětlení pokládá Tesla za ideální a tyto lampy nazývá »lampami budoucnosti.« “

 
Rozdíl mezi Českou a Německou školou:
„Ach ovšem, my deklamujeme si neustále: „chaloupky naše, buďte požehnány“, a přenecháváme Němcům paláce!“

 
Jaké u nás byly trhovkyně:
„Pražské květinářky, zelenářky a ovocnářky jsou tak typickými figurkami, že by bylo těžko si bez nich naše ulice představit. Nejsou to mladé dívčiny, které v cizině nabízejí květy kolemjdoucím — u nás je toto odvětví obchodu vyjí raženo ženám věku usedlejšího.“

 
Proč jsou lidé nahrazovány stroji:
„Nedostatek nebo drahota pracovních sil nutí stále víc a více zavádět strojovou práci do zemědělství.“

 
Svatební cesta:
„Konečně sami, sami po svatbě, po rozloučení s celým příbuzenstvem. Nyní nastává jedna z nejkrásnějších chvil v životě novomanželů, ta cesta svatební, ať o ní už přísní mravokárci soudí jakkoli.“

 
Jak se Německo připravovalo na válku:
„Pokud jde o aviatiku, je známo, jak, Německo nesnáz obešlo. Rozvinulo na ohromné základně aviatiku obchodní, při čemž všechna letadla jsou zařízena tak, aby mohla ze dne na den dopraviti ohromné množství pum. Německo se ostatně chlubí, že může uvésti do linie hned den po mobilisaci přes 1000 aeroplanů, dokonale vybavených, a že je s to vyrobiti pak 3000 letadel do měsíce. Výcvik jeho vojenských pilotů provádí se stále v Rusku. “

 
Hokej se těžko vyhrává, když hrajete podle jiných pravidel:
„Jak dalo se očekávati, Češi zvyklí hráti míčem, kdežto v Chamonix hraje se destičkou na hřišti ohraničeném rámcem, od něhož deska odražená smí být hrána dále, nemohli se uplatniti a byli poraženi“

 
Jak mizela stará Praha:
„Ulice starých kvartýrů pražských, ty druhdy intimní ulice starosvetské, nejsou čím byly! Nelze již pohodlně loudati se po mramorových chodnících jejich. Kam poděla se malebná zákoutí, překvapující průhledy mezi mohutnými štíty, vikýři a komíny? Jen nedohledná linie činžáků unavuje, kde kdys podivuhodné silhuety poskytovaly pastvu očím. “

 
Co je pivo:
„Dobré pivo jest jaksi studená polívka, která podává tělu posilu rychlou, aniž by se účinek její trávením zdržoval. Dávati pivo dětem silným a zdravým jakož osobám snadno krvacejícím, neb těm, kterým často vstupuje krev do hlavy — nikterak se neodporučuje pro účinky jeho na ústrojí těla lidského.“

 
Šněrovačka a korzet:
„Šněrovačka jest zlem, jemuž nebude učiněna v ženském světě přítrž, dokud hlavní základy zdravovědy a pravé krasovědy nestanou se majetkem ženského rozumu.“

 
Jaké má advokátka výhody:
„Neboť advokát — co je advokát bez pořádné vyřídilky? A který advokát se v tom ohledu ženské vyrovná? A potom pohled do těch svůdných, čarujících očí advokátčiných — který sebe přímější soudce jim odolá? “

 
Dětský smích:
„Je uměním být veselým v dnešní době a není každému vrozeno, nelze se mu také snadno naučit. Přece však možno vrozený sklon k melancholii mírnit a učit dítě úsměvu. Záleží tu mnoho na matce. Jsou ženy, které dovedou být sluncem v rodině, které se dovedou s dětmi smát, dovádět, třeba by je potají svírala starost, jak s těmi málo korunami do soboty vystačí.“

 
Listování: [ 1 ]  2 | 3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit poslední stránku.


Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.