Zapomenutá historie elektromobilů

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Elektromobily jsou dnes často pokládány za symbol moderní techniky, přitom o žádnou novinku nejde. Například elektromobily jezdící v roce 1900 měly fungující síť stanic pro nabíjení a výměnu akumulátorů, pro jejich řidiče byly zase k dispozici speciální autoškoly.Elektrické drožky

Mezi samohybnými povozy zaujímaly právě elektrické povozy dosud místo dosti podřízené, ustupujíce hlavně benzinovým automobilům, které se v poslední době velice rozšířily. Příčinou tohoto zjevu jest v první řadě laciné palivo, jakým jest benzin, vedle toho však i neobyčejná výkonnost benzinových automobilů, která má v tom svůj základ, že lze i na delší cestu velmi snadno větší množství benzinu s sebou voziti, tak že se jimi také velmi dlouhé cesty do mnoha set kilometrů bez zastávky konati dají. Tím stává se cestovatel neobyčejně nezávislým.

Naproti tomu jest pohon elektřinou mnohem dražším a potud mnohem méně výkonným, že se zásoba elektřiny poměrně rychle vyčerpává, dopouštějíc jízdy jenom na 40 nebo 50 km ač nemá-li akkumulátorová baterie příliš býti těžkou. Jakmile pak jest proud vyčerpán, nastává nezbytnost, vybitou baterii nabraditi akkumulatory novými, nabitými. A s tím spojena jest nejen značná ztráta času, nýbrž je k tomu zapotřebí elektrické centrály.

Avšak přes mnohé výhody benzinových motorů shledáváme se při nich přece také s mnohými nevýhodami. Již povaha explosivního motoru vůbec podmiňuje velmi neklidný, strkavý a skákavý chod povozu, motor způsobuje nepříjemný hekavý hluk, jenž zejména při delší cestě bývá cestujícímu samotnému na největší obtíž. Rovněž šíří se od spálených plynův obtížný zápach, jenž hlavně při jízdě po větru se stává cestovateli až nesnesitelným.

Naproti tomu vyniká elektrický povoz právě chodem neobyčejně klidným a tichým, celé pak zařízení naprostou čistotou.

A právě tyto zevnější okolnosti staly se rozhodujícími momenty v otázce, jaké automobilní povozy by měly býti ve velikých městech pro námezdnou jízdu připuštěny. V ohledu tom učiněno bylo nejprve v Berlíně policejní opatření v ten smysl, že se pro veřejnou vozbu dopouštějí jenom povozy elektrické, kdežto drožky benzinové nebo s jiným explosivním pohonem byly z námezdné vozby naprosto vyloučeny.Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


Diskuze k článku „Zapomenutá historie elektromobilů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.