Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

Jak mizela stará Praha:
„Ulice starých kvartýrů pražských, ty druhdy intimní ulice starosvetské, nejsou čím byly! Nelze již pohodlně loudati se po mramorových chodnících jejich. Kam poděla se malebná zákoutí, překvapující průhledy mezi mohutnými štíty, vikýři a komíny? Jen nedohledná linie činžáků unavuje, kde kdys podivuhodné silhuety poskytovaly pastvu očím. “

 
Co je pivo:
„Dobré pivo jest jaksi studená polívka, která podává tělu posilu rychlou, aniž by se účinek její trávením zdržoval. Dávati pivo dětem silným a zdravým jakož osobám snadno krvacejícím, neb těm, kterým často vstupuje krev do hlavy — nikterak se neodporučuje pro účinky jeho na ústrojí těla lidského.“

 
Šněrovačka a korzet:
„Šněrovačka jest zlem, jemuž nebude učiněna v ženském světě přítrž, dokud hlavní základy zdravovědy a pravé krasovědy nestanou se majetkem ženského rozumu.“

 
Jaké má advokátka výhody:
„Neboť advokát — co je advokát bez pořádné vyřídilky? A který advokát se v tom ohledu ženské vyrovná? A potom pohled do těch svůdných, čarujících očí advokátčiných — který sebe přímější soudce jim odolá? “

 
Dětský smích:
„Je uměním být veselým v dnešní době a není každému vrozeno, nelze se mu také snadno naučit. Přece však možno vrozený sklon k melancholii mírnit a učit dítě úsměvu. Záleží tu mnoho na matce. Jsou ženy, které dovedou být sluncem v rodině, které se dovedou s dětmi smát, dovádět, třeba by je potají svírala starost, jak s těmi málo korunami do soboty vystačí.“

 
Konec dřevěného nábytku:
„„Veškerý nábytek“, tvrdí T. A. Edison, „bude brzy vyráběn z oceli. Výrobní cena ocelového nábytku jest as pětina výrobní ceny nábytku dřevěného, a mimo to je ocelový nábytek lehčí, neboť je zhotoven z tenkých desek.“

 
Mezinárodní sláva českého fotbalu:
„I ostatní matche s mužstvy německými, anglickými a jinými, které odbývány budou na nově upravovaném hříšti na Letné, přispějí ku rozšíření známosti Čechů za hranicemi a byť kdokoliv upíral významu této sportovní hře, jediná ta okolnost, že mluví se s respektem o Čechu mimo království naše, jest národu našemu zajisté prospěšnou. “

 
O ženách:
„Všecky ženské jsou stejné. Ani miliony nic na tom nemění.“

 
Americké podnikání:
„Podnikavost a vynalézavost Američana nezná překážek a neleká se ani projektů nejpodivuhodnějších i na pohled nejbizarnějších.“

 
Křesťanské svátky:
„Nejpádnější toho důkazy podávají právě svátky církví křesťanských, které jsou pouze obměněnými, doplněnými a po křesťansku (tu pravoslavně, tu katolicky, protestantsky a pod.) upravenými slavnostmi konanými v dobách šerého dávnověku od ctitelů zjevů přírodních, k nimž ovšem na prvém místě, poněvadž nejmocněji se jeví a na utváření lidského života má největší vliv, patřil právě oheň v různých svých zjevech i podobách, jako slunce, hvězdy, blesk a pod.“

 
Zázračné léky:
„Policejní zákaz nemůže odstraniti nevědomost, v níž tkví každá pověra, tedy i pověra týkající se léčebných prostředků, vynalezených jen pro zisk vynálezce. Jedinou úspěšnou zbraní proti klamu je poučení. “

 
Církev o ženách:
„Jsem proti hlasovacímu právu žen, poněvadž zastávám názor, že pro ženu a matku je jedině pravé místo v domácnosti. Považuji za prokázáno, že ženy mají politiku přenechati mužům.“

 
Homeopatie:
„Na tom zakládá se jeden způsob léčení, tak zvaný homeopatický. Lékaři, kteří se toho přidržují, nedávají nemocnému pranic užívati, ač na oko dávají přece léky, avšak takové, které nemají pražádné moci. “

 
T.G. Masaryk o vojenské službě:
„Služba vojenská má utužiti vaše tělo a upevniti vaše zdraví pro celý váš život. Život vojenský nemá býti nevázaný, nýbrž životem mravní kázně. Mladý nastávající muž, jako vy, musí žiti čistě, musí žiti rozumně. Vystříhejte se alkoholu a pohlavních nemravností, nepodlamujte svého zdraví, zachovávejte se silnými pro svoje povolání a pro svůj budoucí rodinný život. “

 
Proč by měly ženy se sexem počkat:
„Ale civilisace vložila na ženu úkol zcela jiný, snad přírodě odporující. Civilisace učinila ze ženy bytost zcela rovnou muži, a proto žena, která nechce předčasně sestárnouti, která si chce uchovati sílu těla a svěžest ducha až do vysokého věku, nesmí státi se ženou hned po dosažení dospělosti, která u nás se dostavuje pravidelně mnohem dříve, než tělo dospěje k plnému vývoji“

 
Listování: předcházející  | 1 [ 2 ]  3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit první nebo poslední stránku.


Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: