Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Historické zajímavosti a zapomenuté citáty

Jaké má advokátka výhody:
„Neboť advokát — co je advokát bez pořádné vyřídilky? A který advokát se v tom ohledu ženské vyrovná? A potom pohled do těch svůdných, čarujících očí advokátčiných — který sebe přímější soudce jim odolá? “

 
Dětský smích:
„Je uměním být veselým v dnešní době a není každému vrozeno, nelze se mu také snadno naučit. Přece však možno vrozený sklon k melancholii mírnit a učit dítě úsměvu. Záleží tu mnoho na matce. Jsou ženy, které dovedou být sluncem v rodině, které se dovedou s dětmi smát, dovádět, třeba by je potají svírala starost, jak s těmi málo korunami do soboty vystačí.“

 
Konec dřevěného nábytku:
„„Veškerý nábytek“, tvrdí T. A. Edison, „bude brzy vyráběn z oceli. Výrobní cena ocelového nábytku jest as pětina výrobní ceny nábytku dřevěného, a mimo to je ocelový nábytek lehčí, neboť je zhotoven z tenkých desek.“

 
Mezinárodní sláva českého fotbalu:
„I ostatní matche s mužstvy německými, anglickými a jinými, které odbývány budou na nově upravovaném hříšti na Letné, přispějí ku rozšíření známosti Čechů za hranicemi a byť kdokoliv upíral významu této sportovní hře, jediná ta okolnost, že mluví se s respektem o Čechu mimo království naše, jest národu našemu zajisté prospěšnou. “

 
O ženách:
„Všecky ženské jsou stejné. Ani miliony nic na tom nemění.“

 
Americké podnikání:
„Podnikavost a vynalézavost Američana nezná překážek a neleká se ani projektů nejpodivuhodnějších i na pohled nejbizarnějších.“

 
Křesťanské svátky:
„Nejpádnější toho důkazy podávají právě svátky církví křesťanských, které jsou pouze obměněnými, doplněnými a po křesťansku (tu pravoslavně, tu katolicky, protestantsky a pod.) upravenými slavnostmi konanými v dobách šerého dávnověku od ctitelů zjevů přírodních, k nimž ovšem na prvém místě, poněvadž nejmocněji se jeví a na utváření lidského života má největší vliv, patřil právě oheň v různých svých zjevech i podobách, jako slunce, hvězdy, blesk a pod.“

 
Zázračné léky:
„Policejní zákaz nemůže odstraniti nevědomost, v níž tkví každá pověra, tedy i pověra týkající se léčebných prostředků, vynalezených jen pro zisk vynálezce. Jedinou úspěšnou zbraní proti klamu je poučení. “

 
Církev o ženách:
„Jsem proti hlasovacímu právu žen, poněvadž zastávám názor, že pro ženu a matku je jedině pravé místo v domácnosti. Považuji za prokázáno, že ženy mají politiku přenechati mužům.“

 
Homeopatie:
„Na tom zakládá se jeden způsob léčení, tak zvaný homeopatický. Lékaři, kteří se toho přidržují, nedávají nemocnému pranic užívati, ač na oko dávají přece léky, avšak takové, které nemají pražádné moci. “

 
T.G. Masaryk o vojenské službě:
„Služba vojenská má utužiti vaše tělo a upevniti vaše zdraví pro celý váš život. Život vojenský nemá býti nevázaný, nýbrž životem mravní kázně. Mladý nastávající muž, jako vy, musí žiti čistě, musí žiti rozumně. Vystříhejte se alkoholu a pohlavních nemravností, nepodlamujte svého zdraví, zachovávejte se silnými pro svoje povolání a pro svůj budoucí rodinný život. “

 
Proč by měly ženy se sexem počkat:
„Ale civilisace vložila na ženu úkol zcela jiný, snad přírodě odporující. Civilisace učinila ze ženy bytost zcela rovnou muži, a proto žena, která nechce předčasně sestárnouti, která si chce uchovati sílu těla a svěžest ducha až do vysokého věku, nesmí státi se ženou hned po dosažení dospělosti, která u nás se dostavuje pravidelně mnohem dříve, než tělo dospěje k plnému vývoji“

 
Moudrost čínského písma:
„Potom přidružily se k tomu symboly, jednoduché i složené, jež nejsou nic jiného než výslednice poměrů dvou předmětů ; tak vidíme na obrazech našich „mír" — žena pod střechou, „svár" — dvě ženské, tři ženské už „pletichy, zrada, spiknutí, úklady a pod., docela i podle našich evropských představ!... “

 
Jak se bránit pirátům silnic:
„Ubohý člověk pěší, pokojný chodec, jest oproti automobilu docela bez obrany, nezbývá mu než hodně naříkati, žalovati, nebo — koupiti si automobil taky!“

 
O lidské nenažranosti:
„Na poprvé spolkl pes svou porci dříve než začal milý muž jisti. Při druhé porci žral pes již pomalu a byl jen o něco málo dříve hotov než muž. Třetí porci žral pes již s takovou nechutí, že vůbec ani s ní nebyl hotov a stáhna ohon, od ní odešel, kdežto šedesátiletý muž žoulal poslední zcela pohodlně, až dožoulal.“

 
Listování: předcházející  | 1 [ 2 ]  3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit první nebo poslední stránku.


Fotoarchiv

Co je Bejvávalo.cz?

Máte rádi nostalgické vzpomínání na staré dobré časy nebo první republiku? Baví Vás skutečné retro, doba konce Rakousko-Uherska a začátků Československa?

Nabízíme Vám jedinečný pohled na českou i světovou minulost prostřednictvím historických článků vydaných kolem roku 1900. Najdete tu vše od nejnovějších vynálezů až třeba po zajímavé dobové recepty.Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: