Historické zajímavosti a zapomenuté citáty


Rozdíl mezi Českou a Německou školou:
„Ach ovšem, my deklamujeme si neustále: „chaloupky naše, buďte požehnány“, a přenecháváme Němcům paláce!“

 
Jaké u nás byly trhovkyně:
„Pražské květinářky, zelenářky a ovocnářky jsou tak typickými figurkami, že by bylo těžko si bez nich naše ulice představit. Nejsou to mladé dívčiny, které v cizině nabízejí květy kolemjdoucím — u nás je toto odvětví obchodu vyjí raženo ženám věku usedlejšího.“

 
Proč jsou lidé nahrazovány stroji:
„Nedostatek nebo drahota pracovních sil nutí stále víc a více zavádět strojovou práci do zemědělství.“

 
Svatební cesta:
„Konečně sami, sami po svatbě, po rozloučení s celým příbuzenstvem. Nyní nastává jedna z nejkrásnějších chvil v životě novomanželů, ta cesta svatební, ať o ní už přísní mravokárci soudí jakkoli.“

 
Hokej se těžko vyhrává, když hrajete podle jiných pravidel:
„Jak dalo se očekávati, Češi zvyklí hráti míčem, kdežto v Chamonix hraje se destičkou na hřišti ohraničeném rámcem, od něhož deska odražená smí být hrána dále, nemohli se uplatniti a byli poraženi“

 
Jak mizela stará Praha:
„Ulice starých kvartýrů pražských, ty druhdy intimní ulice starosvetské, nejsou čím byly! Nelze již pohodlně loudati se po mramorových chodnících jejich. Kam poděla se malebná zákoutí, překvapující průhledy mezi mohutnými štíty, vikýři a komíny? Jen nedohledná linie činžáků unavuje, kde kdys podivuhodné silhuety poskytovaly pastvu očím. “

 
Co je pivo:
„Dobré pivo jest jaksi studená polívka, která podává tělu posilu rychlou, aniž by se účinek její trávením zdržoval. Dávati pivo dětem silným a zdravým jakož osobám snadno krvacejícím, neb těm, kterým často vstupuje krev do hlavy — nikterak se neodporučuje pro účinky jeho na ústrojí těla lidského.“

 
Šněrovačka a korzet:
„Šněrovačka jest zlem, jemuž nebude učiněna v ženském světě přítrž, dokud hlavní základy zdravovědy a pravé krasovědy nestanou se majetkem ženského rozumu.“

 
Jaké má advokátka výhody:
„Neboť advokát — co je advokát bez pořádné vyřídilky? A který advokát se v tom ohledu ženské vyrovná? A potom pohled do těch svůdných, čarujících očí advokátčiných — který sebe přímější soudce jim odolá? “

 
Dětský smích:
„Je uměním být veselým v dnešní době a není každému vrozeno, nelze se mu také snadno naučit. Přece však možno vrozený sklon k melancholii mírnit a učit dítě úsměvu. Záleží tu mnoho na matce. Jsou ženy, které dovedou být sluncem v rodině, které se dovedou s dětmi smát, dovádět, třeba by je potají svírala starost, jak s těmi málo korunami do soboty vystačí.“

 
Konec dřevěného nábytku:
„„Veškerý nábytek“, tvrdí T. A. Edison, „bude brzy vyráběn z oceli. Výrobní cena ocelového nábytku jest as pětina výrobní ceny nábytku dřevěného, a mimo to je ocelový nábytek lehčí, neboť je zhotoven z tenkých desek.“

 
Mezinárodní sláva českého fotbalu:
„I ostatní matche s mužstvy německými, anglickými a jinými, které odbývány budou na nově upravovaném hříšti na Letné, přispějí ku rozšíření známosti Čechů za hranicemi a byť kdokoliv upíral významu této sportovní hře, jediná ta okolnost, že mluví se s respektem o Čechu mimo království naše, jest národu našemu zajisté prospěšnou. “

 
O ženách:
„Všecky ženské jsou stejné. Ani miliony nic na tom nemění.“

 
Americké podnikání:
„Podnikavost a vynalézavost Američana nezná překážek a neleká se ani projektů nejpodivuhodnějších i na pohled nejbizarnějších.“

 
Křesťanské svátky:
„Nejpádnější toho důkazy podávají právě svátky církví křesťanských, které jsou pouze obměněnými, doplněnými a po křesťansku (tu pravoslavně, tu katolicky, protestantsky a pod.) upravenými slavnostmi konanými v dobách šerého dávnověku od ctitelů zjevů přírodních, k nimž ovšem na prvém místě, poněvadž nejmocněji se jeví a na utváření lidského života má největší vliv, patřil právě oheň v různých svých zjevech i podobách, jako slunce, hvězdy, blesk a pod.“

 
Listování: předcházející  | 1 [ 2 ]  3 | 4 další
Celkem 4 stránky, zobrazit první nebo poslední stránku.


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.