Hromosvody staré tisíce let

původně vyšlo: Epocha 1902, autor neuveden.
Kdo sestrojil první hromosvod? Byl to český kněz Prokop Diviš, nebo snad americký státník Benjamin Franklin? Jak dokládá článek z roku 1902, tak to nebyl ani jeden z nich.

Jednou z novějších publikací dokazuje známý egyptolog Jindř. Brugsch (Heinrich Karl Brugsch), že v zemi Faraónů známy byly účinky hromosvodu již tisíce let před Divišem a Franklinem. Již v patnáctém století před naším letopočtem stavěli Egypťané své chrámy tak, že vchod do chrámu tvořen byl velkou branou, pylonem, před níž stály obelisky a podoby králů a bohů, a jež chráněna byla se stran dvěma vysokými věžemi. Každá z obou věží byla opatřena dvěma žlábky jdoucími shora až dolů, které, jak dokazují zachovalé obrazy z tehdejší doby, sloužily na připevnění stožárů ozdobených na svých vrcholech pestrými vlajkami. Tyto stožáry, jež dosahovaly nezřídka výše 30 m i více, nesloužily za pouhou ozdobu stavby, nýbrž co hromosvody. Toto faktum dosvědčují staré památky dosti zřejmě. Nápis dochovaný z doby Ptolomeů (305—30 před Kristem) popisuje velmi podrobně stožáry chrámu v Edfu v horním Egyptě a připomíná při tom, že mají sloužiti odvádění blesku. Z jiného nápisu se dovídáme, že tyče ty byly často pobíjeny mědí, aby lépe hověly svému účelu.

Jakožto druhý druh bleskosvodů sloužily Egypťanům obelisky, jež musily být opatřeny zvláštními zařízeními, měly-li vyplňovat tento účel; opět vyprávějí tu hieroglyfy, že menší jehlanec, jímž obelisk nahoře ukončen, zvaný pyramidion, měl hrot potažený čepičkou z pozlacené mědi.

Dle náhledu Brugschova vychází z toho na jevo, že starší Egypťané již před tisíciletími znali působení vysokých hrotů kovových oproti mračnům nasyceným elektřinou a zkušenosti této použili k postavení hromosvodů druhů právě popsaných. Je-li již tato domněnka správná, zdá se však, že zařízení ta neměla sloužiti ku přímému svádění úderu bleskového, nýbrž k tomu, aby elektřina mračen byla pomocí hrotů těch pozvolna neutralisována nahromaděnou opačnou elektřinou zemskou.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


Diskuze k článku „Hromosvody staré tisíce let“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.