Dojemné reakce z celého světa na smrt prezidenta T. G. Masaryka

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Hlas lidu - 1937, autor neuveden.
14. září 1937 zemřel náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tato smutná událost zasáhla nejenom Československo, ale díky věhlasu TGM doslova celý svět. Dobový článek vám ukáže, jak na smrt prezidenta Osvoboditele tehdy reagovala nejrůznější světová média.
Následující text pochází z roku 1937

Umřel velký člověk

Celý svět vzdává poctu Tomáši Masarykovi

Praha je přímo zaplavována telegramy z ciziny. Hlavy států, význační politikové, představitelé světa duchovního, učené společnosti z celého světa, prostí lidé, Masarykovi ctitelé, kterých je na světě, jak se ukázalo, bez počtu, ti všichni spěchají, aby vyslovili republice svoji účast nad smrti presidenta Osvoboditele.

Rozhlas, který přes tu chvíli zaznamenává došlé telegramy, uvádí, že už nemůže zmoci tak obrovské množství telegrafických depeši, aby je mohl všechny sdělovati veřejnosti.

Časopisy celého světa obsáhle vyličují život zesnulého. I tisk takových států, které nežijí s námi v dobrém poměru, neupírá presidentu Osvoboditeli jeho nesmírného věhlasu.

V anglických časopisech na příklad čteme: Byl to jeden z největších státníků Evropy. — Jeho obratné státnické uměni vytvořilo stát, který je příkladem pro státy sousední. — Odešla jedna z nejvýraznějších postav moderní historie. — Veškerý budoucí osud Evropy bude státi ve znamení Masarykova díla. — Svět ztratil hrdinu. — Byl typem vlastence, který zbavil nacionalismus romantičnosti a laciné citovosti. — Byl jedním z nejvýznamnějších příkladů vzestupu chudého hocha k slávě a moci. — Masaryk byl mužem nejvyšší mravní počestnosti.

Tisk švýcarský: Je to goetovská postava, zářivý příklad síly a činu. — Tisk francouzský: Zemřel velký, opravdu velký muž. — Jeho život a jeho činy jsou řetězem neustálého příkladu lidstvu. — Evropa ztrácí jednu z nejkrásnějších postav. — Masaryk byl vzorem občanské odvahy.

Tisk říšskoněmecký: Zprávu o Masarykově smrti přijal s hlubokým smutkem celý svět. — Úcty mu neodepře ani ten, kdo nalézal se v řadách jeho odpůrců.

Tisk italský: Italský národ pozdravuje velkého zemřelého.

Tisk rakouský: Českému národu odešel nyní jeho otec. Byl z nejvýznamnějších mužů, jakých kdy československý národ měl.

Tisk maďarský: Třebas je Masaryk nejvíc odpověden za rozbití říše sv. Štěpána, nemůže Maďarsko odepřít hlubokou úctu zakladateli československého státu.

Tisk polský: Spatřovali jsme v Masarykovi velikého muže neobyčejné víry.

Polský socialistický tisk: Zůstal až do posledního dechu neústupným knížetem demokracie.

Jugoslávský tisk: Miloval svůj národ nade vše. Učinil Československo mocné a bohaté.

Tisk rumunský: Masaryk zůstane zářícím světlem v těchto těžkých dobách zmatků a bloudění.

Tisk řecký: Zhasla nejkrásnější hvězda na slovanském nebi.

Tak bylo by možno v citátech zahraničního tisku pokračovati do nekonečna. A stejně bylo by možno popsati mnoho stran citáty z řeči významných osobností světa. Opravdu, našemu presidentu Osvoboditeli vzdal svět tolik pocty a v takové míře, že není tu příkladu.

Svět truchlí nad rakví velkého mrtvého. Ale oč větší je bolest naše, kteří isme žili pod jeho moudrou vládou! Nedivte se, že lidé pláčí. Když byl ještě mezi námi, matky plačící zvedaly při jeho cestách děti, aby ho děti uviděly. Muži slzeli, když měli pronést slavnostní uvítací řeči. Tak ho lid miloval.

Proto, odpusťme lidem, že přes všechny prosby rodiny zasílají k jeho rakvi květiny, které v lánském zámku nemají už kde uložit. Pochopme ty, kteří přes dobře míněné rady, nedbajíce jich, spěchají do Lán k Jeho rakvi.

Protože víme, jak lid měl presidenta Masaryka rád, ani nás nepřekvapí, že pražské poštovní úřady s největším úsilím zdolávají záplavu telegrafických depeší, v nichž je tlumočena vděčnost lidu k velkému mrtvému.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1937, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. září 2021


Diskuze k článku „Dojemné reakce z celého světa na smrt prezidenta T. G. Masaryka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.

Doporučujeme i naše další projekty:   magazín Příroda.cz  —  sdílení PDF souborů DraGIF.cz