Jak Arabové zachránili vědu v době, kdy se Evropa propadla do barbarství?

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Alchemie, hledání kamene mudrckého - 1909, autor Prof. Jan Matzner
Řada lidí si neuvědomuje, jak důležitý vliv na evropskou vědu a naše vědecké poznání světa měly kdysi arabské země. Historický článek z roku 1909 vám vysvětlí, že nebýt dávných Arabů, tak by dnešní Evropa nejspíš vypadala úplně jinak.
Následující text pochází z roku 1909

Arabové a alchymie

Když stěhováním národů a zkázou říše římské roku 476 po Kristu celý západní svět se sřítil, a smutná stoletá přestávka v duševním životě Evropy nastala, ARABOVÉ, národ plný ohně a síly, ale také plný bujné fantastiky, v 7. století zaplavili Egypt a rozšířili panství své ve starých sídlech vzdělanosti v přední Asii, severní Africe a Španělsku, a tito Arabové, dědicové ducha i kultury staré, převzali i alchemii, předmět tak lákavý, ba i v posledních staletích první dekady našeho letopočtu jsou oni předními jejími pěstiteli, tak že neprávem alchemie za jejich vynález se pokládá.

Jest podivno, že tento národ původně vědám cizí v době, kdy ve většině zemí evropských vzdělanost byla na nejnižším stupni a vše pod tíhou následků pochodících ze stěhování národů úpělo, se ujal věd a pěstoval je s neobyčejným zdarem.

Sbírka spisův alchemistů arabských, tak zvaných arabistů nalezá se v encyklopaedii: ,,Khitab-al-Fihrist“, jež byla psána kolem 235 hedžry (roku 850 po Kristu). Zachovala se nám též technologie Salmanesa s kapitolou velmi zajímavou o úpravě perel a bělení jejich.

Vliv arabský ve vývoj chemie jest ze jmen dosud užívaných patrným: alchemie, alambik, alkohol, kdež člen arabský al se udržel.

Po podmanění Španěl na začátku osmého století po Kristu, roku 711 v sedmidenní bitvě u Xeres de la Frontera a založení kordovského kalifátu setkáváme se s vysokými školami arabskými v Kordově, Seville a Toledě, kamž přicházeli mužové z Francie, Italie, Německa, aby se zde vzdělali v lékařství, hvězdářství, počtářství a chemii.

Bagdadská škola v Asii, akademie, kterou založil Kalif Al Masur, jehož nástupce Harun Al Rašid nabyl učeností svou pověsti světové, byla světoznámá a je to nejstarší arabské vysoké učení, dle něhož zřízena byla universita v Kordově, Seville a Toledě. Ze Španělska přešla potom alchemie do sousední Francie, dále do Anglie a Německa; v Německu kvetla zvláště od počátku třináctého století.

Z vysokých škol arabských prýštila vzdělanost do západní Evropy.


Původní zdroj historického článku:
Alchemie, hledání kamene mudrckého - 1909, autor Prof. Jan Matzner


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. ledna 2024


Diskuze k článku „Jak Arabové zachránili vědu v době, kdy se Evropa propadla do barbarství?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.