Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

O tajemném čínském písmu

původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.
Víte, že počet symbolů ženy na jednom čínském znaku změní jeho význam z pozitivního na velmi špatný? Více se o významu některých čínských znaků dozvíte v našem historickém článku z roku 1905.


Čínské písmo - obraz života.

Čínské písmo, jedno z nejstarších na světě, vyvíjelo se napodobením tvarů skutečných z původních obrazů, ovšem během mnoha století. Není to nic jiného než pouhá illustrace, dnes arciť už zkomolená, často velice důvtipná, přímo ze života vzatá.

Takových znaků, z něhož původní obraz více méně posud vyniká zřejmě, jest v čínském nynějším písmě přes 600. K nim druží se řada znaků, v nichž obraz předmětu ještě dosti je patrný.

Potom přidružily se k tomu symboly, jednoduché i složené, jež nejsou nic jiného než výslednice poměrů dvou předmětů ; tak vidíme na obrazech našich „mír" — žena pod střechou, „svár" — dvě ženské, tři ženské už „pletichy, zrada, spiknutí, úklady a pod., docela i podle našich evropských představ!...

Znak jinak položený značí opak: člověk na znaku ležící — mrtvola, obrácený znak knížete — sluha. Pro poměry nezobrazitelné nutno si vypůjčiti znak slova podobně znějícího (ku př. spojka „a" má znak vousu.

Celkem čítá se na 3000 znaků písmenných i více. V obyčejných slovnících evropských jest jich na 8000 až 14.000; největší vzdělanci čínští znají jich až na 9000 (a v tom bývá i celá jich učenost), obyčejný vzdělanec zná jich na 6000.

Mnohé obrazy písma působí na cizince svou bezprostřední originalitou — prostotou a při tom šťastným humorem. Onen mudřec, jenž je vymyslil, a tím byl ovšem veškeren čínský lid — byl při své znalosti světa naivní i raffinovaný.

Či jak jinak možno si vysvětliti jeho úsudky — „matka a syn" neboli „mateřská láska", jedna žena, samotná, mír v domě, dvě už sváry, tři docela už pikle, úklady, nebezpečí atd. A čtyři ženy, nebo muž mezi dvěma, třemi ženami — — ne, to zobraziti se už ani v Číně nikdo neodváží!


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. února 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.