Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Policie varuje: Pozor na zázračné šamony, slibující v reklamách nemožné!
původně vyšlo: Česká hospodyně 1901, autor neuveden.

Mohou při problémech s vlasy pomoci zázračné šampony inzerované v reklamách, nebo je třeba hledat řešení problémů s vlasy jinde? Tento problém důkladně řeší článek z roku 1901.


O chorobách vlasů.

Požádal nás jeden z našich čtenářů, abychom upozornili obecenstvo na podvod, jenž děje se odporučováním, zvláště v inserátech, rozmanitých prostředků pro vzrůst vlasů.

Ochotné odpovíme na podobné dotazy, pokud uznáme za dobré, poněvadž pokládáme za povinnost denního tisku varovati čtenáře před jakoukoli pověrou a plynoucí z ní škodou, jaká děje se na př. odporučováním bezcenných, ano i škodlivých tinktur, pomád apd. prostředků pro vzrůst vlasů.

V poslední době zamezuje i policie podobnou klamnou reklamu, ale s výsledkem neúplným. Policejní zákaz nemůže odstraniti nevědomost, v níž tkví každá pověra, tedy i pověra týkající se léčebných prostředků, vynalezených jen pro zisk vynálezce. Jedinou úspěšnou zbraní proti klamu je poučení.

Vlasy vyvíjejí se u plodu z téhož listu zárodkového, jako pokrývka kůže a přiléhajících sliznic (dutiny ústní, nosní atd.), jako nehty a některé jiné tkáně. Z tohoto stejného původu dá se vysvětliti, proč tato ústrojí i v pozdějším životě zůstávají podrobena podobným osudům. Ovšem, působí zároveň i jiné okolnosti.

Z anatomie vlasů stačí, víme-li, že vlas upevněn jest ve váčku o několika vrstvách, odpovídající složením jednotlivým vrstvám kůže. Na spodině váčku uložena jest papila vlasová s vyživujími cévami, a z ní tvoří se nové vrstvy pro vzrůst a obnovování vlasu. Tato část vlasu jest nejdůležitější; pokud jest zachována, jest vlas, třeba i po letech schopen nového vzrůstu, zanikne-li, jest po vlasu.

Přihlížejíce nyní k jednotlivým chorobám vlasů a kůže, pochopíme snadné, proč při některých znovutvoření vlasů jest možno, při jiných nikoliv, pochopíme i vliv trvání a stupeň nemoci na prognosu a nestejný účinek léčení v různých případech.

Choroby vlasů, jak řečeno, souvisí těsně s chorobami kůže a s celkovým stavem zdravotním člověka. Vztah poslední jest přirozený a opakuje se při všech ústrojích: slabost celého organismu působí na každý jednotlivý ústroj tedy i na takový malý ústroj, jako jest papila vlasová. Nedostatek výživy papily vlasové v těle sesláblém prudkou neb dlouhou nemocí jeví se vypadáváním vlasů.

Pozorujeme tento zjev na př. po tyfu, spále, neštovicích, při tuberkulose a jiných nemocech horečnatých. často nápadné prořídnutí až úplné vypadání vlasů dostaví se teprve v rekonvalescenci. Ve všech těchto případech není papila vlasová chorobou zničena a proto sesílením celkovým nastane opět vzrůst vlasů. Léčení není třeba žádného.

Jiný druh chorob vlasů tvoří ony choroby, kde příčina jest místní, v kůži neb vlasu samém. Sem patří všechny choroby kůže, zachvacující vlasy krytou část hlavy jako jsou lyšeje, různé vředovatění kůže, zvláště trvá-li dlouho, choroby, zaviněné některými druhy plísní, choroby, jichž příčina vykládá se působením nervů, přílišné vyměšování mazových žlázek kožních atd.

Důležito jest pro náš úkol zmíniti se blíže jen o poslední abnormalitě, poněvadž bývá nejčastější příčinou holohlavosti. Hlavním příznakem, jenž zůstává po delší dobu jediným, jest hojné tvoření šupin (lupů) ; šupiny tkví pevněji nebo odpadávají samy zvláště při česání, někdy popráší celé šatstvo. Není-li choroba léčena, vede po letech k postupujícímu řídnutí vlasů.

Léčení jest jednoduché a mělo by býti všeobecně známo a hned v počátcích choroby užíváno. Šupiny nemají se vyčesávat usilovně kartáči, hřebeny. Za to má obyčejně dobrý výsledek ovšem teprve po delší době denní, později řidší důkladné vymývání hlavy nějakým alkalickým roztokem neb roztokem draselnatého mýdla v líhu (spiritus saponatokalinus). Po několika minutách se hlava omyje vlažnou vodou a vlasy natrou obyčejným olejem, aby nebyly příliš suché a lomivé.

Ostatní choroby nelze popisovati v krátkém článku, jenž má za účel, ukázati, jak rozmanité mohou býti příčiny chorob vlasových, a jak rozmanité musejí se voliti prostředky léčivé. Zde může rozhodovati jen lékař, jenž chorobu důkladně vyšetří. Prostředky proti nemocem vlasů, často barnumsky odporučované v inserátech, jsou zavržitelné, již proto, že proti každé chorobě podávají jeden lék (obyčejně hodně drahý).

Většina důvěřivých odběratelů hledá pomoc proti následkům dávno přestálé a dokončené choroby svých vlasů — proti holohlavosti, a proti té není léku. Menšina ztrácí slepým léčením dobu, kdy dalo by se ještě pomoci. Nejmenší část vyléčí se, ale ta vyléčila by se i bez oněch tajemných prostředků, s menším risikem a laciněji.původ historického článku:
Česká hospodyně 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. března 2018Debata k článku 'Policie varuje: Pozor na zázračné šamony, slibující v reklamách nemožné!'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.