Pomoc Alice Masarykové pro hladovějící ruské děti

původně vyšlo: Český svět 1921, autor neuveden.
Po převzetí moci bolševiky byla v Rusku velmi špatná humanitární situace. Proto Československý Červený kříž, založený dcerou našeho prezidenta, uspořádal celonárodní školní sbírku pro strádající ruské děti.

Předsedkyně Československého Červeného kříže dr Alice Masaryková se svými spolupracovníky dr J Herbenem a prof. dr Fr Drtinou při zahájení výstávky dárků věnovaných ruským hladovějícím dětem.

Výstavka byla organisována péčí dorostenského odboru našeho Červeného kříže a přispěly k ní téměř veškery československé školy, téměř veškery naše děti, z ústředí našeho Červeného kříže vyzvané.

Krásná idea humanity pomáhati všem bědným a pomoci potřebujícím — vrcholí dnes u nás zejména ve veliké řadě podnikání a podnětů našeho Červeného kříže.

Tato naše vysoce záslužná instituce vždycky vycházela ze zásady že je nutno pracovati o zlepšení všech sociálních a zdravotních poměrů v celé republice.

Účast na pomocných akcích v cizině odkládala až do budoucnosti. Že se v poslední době ujala prostřednictvím svého dorostu i Ruska, má svou hlubokou příčinu a veliký dosah mravní.

Nebohé ruské děti nikdy nám nezapomenou účasti, kterou je naši lidé, československým Červeným křížem zorganisovaní, obdařili ve chvilce opravdu nejkritičtější.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1921, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. srpna 2017


Diskuze k článku „Pomoc Alice Masarykové pro hladovějící ruské děti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.