Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor J. K.
Nebezpečné spaliny a nepříjemný dým jsou velký problém při topení tuhými palivy a již od začátku používání uhlí k topení se proti tomu lidé snažili bojovat. Přinášíme vám podrobný popis několika bezdýmných kotlů z roku 1900, které tento problém řešily.

nucen pronikati oběma rošty, načež se v prostoru mezi rošty děje mísení obou proudů, z nichž hořejší obsahuje nadbytek hořlavých plynův a spodní nadbytek horkého vzduchu. Rošty skládají se z trubek, jimiž proudí voda z kotlu, tak že se tu zároveň předhřívá.

Toto zajímavé zařízení jest původu amerického a osvědčilo se býti v první řadě velmi úsporným; bezdýmnost však nebyla dokonalá. Při upotřebení v tovární praksi bude vyžadovati velmi bedlivé obsluhy, neboť předhřívací trubky jsou tu podobně jako u Donnelyova topení vystaveny přímému styku s rušivými plameny, a propálení takové trubky by mohlo míti osudné následky. Instalace jest rovněž poněkud drahá a nedá se na kotlu, který jest již v upotřebení, provésti bez úplného přetvoření peci; připojení předhřívacích trubek ke kotlu bylo by asi též obtížno.


Topení DulacovoPůvodní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor J. K.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2018


Diskuze k článku „Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!