Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor J. K.
Nebezpečné spaliny a nepříjemný dým jsou velký problém při topení tuhými palivy a již od začátku používání uhlí k topení se proti tomu lidé snažili bojovat. Přinášíme vám podrobný popis několika bezdýmných kotlů z roku 1900, které tento problém řešily.

ě nepřetržitě Richardův registrátor.

Výsledek pokusů byl tento.

Cena první vůbec udělena nebyla; druhá cena rozdělena byla mezi vynálezce soustav č. 24 a 85, z nichž každý obdržel odměnu 5000 fr. Autorem č. 24 byl Donnely a č. 85 James Proctor. Bezdýmné topení Hawleyovo, zaslané inženýrem C. Kian-dim, zařaděné pod č. 19, obdrželo cenu třetí 2000 fr. Čestného uznání dostalo se Dulacovi, Hinstinovi a Orvisovi, resp. i číslům 26, 47 a 74.

Dovolíme si ještě v krátkosti popsati tato zajímavá šesterá zařízení, jež se sama doporučují pozornosti průmyslníkův i samosprávných úřadův.

Tip: prohlédněte si nové kotle na tuhá paliva za akční ceny.


Topení Donnelyovo

Topení Donnelyovo má za hlavní zvláštnost rošt, jenž jest utvořen dvojí soustavou rour, mezi něž se nasype palivo. Přední soustava tvoří vodorovné roury o větší světlosti, oddělené od sebe řadami plochých příček (viz postranní obrázek); zadní soustava jest utvořena z tenkých svislých rour, jimiž prostupují hořlavé plyny do spalovací komory, vyzděné ohnivzdornými cihlami. Nasýpání paliva děje se volným prostorem, ponechaným nad přední rourovou stěnou, kudy také prostupuje vzduch potřebný ke spalování. Obě rourové soustavy pak slouží ještě k předhřívání vody, kterou přivádí z levého předhřívace širší roura do spodní části rourových soustav, kdežto ohřátá voda uniká užší rourou do předhřívace pravého. Tato odváděcí roura spojuje hořejší konce, roura přiváděcí pak dolejší konce všech rour předhřívacích v roštu.

Palivo, nasypané do prostory mezi oběma soustavami rour, stravuje se zvolna a ssedá se ponenáhlu; horem doplňuje se palivo opět, kdežto popel a struska se vyhrabPůvodní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor J. K.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2018


Diskuze k článku „Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.