Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor J. K.
Nebezpečné spaliny a nepříjemný dým jsou velký problém při topení tuhými palivy a již od začátku používání uhlí k topení se proti tomu lidé snažili bojovat. Přinášíme vám podrobný popis několika bezdýmných kotlů z roku 1900, které tento problém řešily.

ré výsledky co se týče bezdýmnosti, zejména při zvýšené činnosti.

Topení Hinstinovo

Hinstinovo topení jest velmi jednoduché, a též cena zařízení jest velmi mírná Zakládá se na známém způsobu, jakým si pomáhají topiči, chtějí-li topiti na obyčejném roštu čadivým uhlím. Naloží totiž čerstvé uhlí na začátek roštu, a na ostatní ploše rozestrou uhlí již žhavé Plyny, vyvinující se z čerstvého uhlí, spalují se nad žhavou vrstvou. Tato zásada jest při Hinstinově soustavě provedena jen dokonalejším a účelnějším způsobem. Obyčejný rošt A skloněn jest do zadu a zakončen jest, jak z obrázku patrno, krátkým roštem B, do zadu silně se zvedajícím. Pec jest rozdělena obloukem z ohnivzdorných cihel C na dvě nestejné Části.

Čerstvé uhlí nakládá se v tlusté vrstvě na začátku roštu u F, a když se tam bylo dostatečně zahřálo, rozestře je topič hřeblem po ostatní ploše roštu G; strusku a žhavé uhlí sešine pak na zvýšený zadní rošt B, kdež zbytek uhlí dodoutná, jsa ochlazován čerstvým vzduchem, jenž proudí dvířky E do popelníka.

Okénkem H dohlíží topič na hoření ve spalovací komoře a řídí dle potřeby přístup vzduchu dvířky E. Je-li plamen příliš čadivý, pootevře dvířka, Čímž pouští do spalovací komory žhavý vzduch, obsahující jen nepatrné množství hořlavých plynů; je-li plamen modrý, jest nutno přítok vzduchu zavésti přední částí roštu, kdež se nasytí hořlavými plyny, prchajícími z čerstvého uhlí.

Hinstinovo topení jest již také zavedeno v jednom z největších závodů města Paříže a osvědčuje se velmi dobře.Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor J. K.


témata článku:

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2018


Diskuze k článku „Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.