Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor J. K.
Nebezpečné spaliny a nepříjemný dým jsou velký problém při topení tuhými palivy a již od začátku používání uhlí k topení se proti tomu lidé snažili bojovat. Přinášíme vám podrobný popis několika bezdýmných kotlů z roku 1900, které tento problém řešily.

max-width: 500px) 352px, (max-width: 900px) 600px, 800px"> Topení Donnelyovo. Na zvláštním obrázku součástky předního roštu. - klikněte pro zobrazení detailu
Topení Donnelyovo. Na zvláštním obrázku součástky předního roštu.
Zdroj: archiv Bejvávalo.cz, původní autor neznámý.

Topení Donnelyovo

Topení Donnelyovo má za hlavní zvláštnost rošt, jenž jest utvořen dvojí soustavou rour, mezi něž se nasype palivo. Přední soustava tvoří vodorovné roury o větší světlosti, oddělené od sebe řadami plochých příček (viz postranní obrázek); zadní soustava jest utvořena z tenkých svislých rour, jimiž prostupují hořlavé plyny do spalovací komory, vyzděné ohnivzdornými cihlami. Nasýpání paliva děje se volným prostorem, ponechaným nad přední rourovou stěnou, kudy také prostupuje vzduch potřebný ke spalování. Obě rourové soustavy pak slouží ještě k předhřívání vody, kterou přivádí z levého předhřívace širší roura do spodní části rourových soustav, kdežto ohřátá voda uniká užší rourou do předhřívace pravého. Tato odváděcí roura spojuje hořejší konce, roura přiváděcí pak dolejší konce všech rour předhřívacích v roštu.

Palivo, nasypané do prostory mezi oběma soustavami rour, stravuje se zvolna a ssedá se ponenáhlu; horem doplňuje se palivo opět, kdežto popel a struska se vyhrabávají čas od Času mezerou, ponechanou pod nejspodnější vodorovnou předhřívací rourou. Plyny, povstalé suchou destillací z hořejší vrstvy uhlí, jakož i žhavý vzduch, prostupující u dna, mísí se vespolek ve spalovacím prostoru. Přístup vzduchu řídí se žaluziovými otvory v přední plechové stěně pece.

V praksi osvědčilo se toto topení za úplně bezdýmné. Příčina, proč komise nepřisoudila této soustavě první cenu, leží v pochybnostech, jak se osvědčí předhřívací roury ve stálém styku se žhavým palivem a nejpůsobivějším plamenem. To jest nejchoulostivější stránPůvodní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor J. K.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2018


Diskuze k článku „Moderní bezdýmné kotle na tuhá paliva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.