Znečištění vzduchu ve městech

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1926, autor neuveden
Problémy s prachem a znečištěním vzduchu nás trápí dodnes. Nicméně, ve srovnání se stavem z roku 1926 v okolí uhelných elektráren je dnes situace nesrovnatelně lepší.

listování v kapitolách článku 'Znečištění vzduchu ve městech'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kapitola 4
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


Prach ve městech

V tomto časopise bylo již v minulém ročníku popisováno, jakým zlem jest prach, usazující se z kouře a z roztříštěných odpadků, volně plovoucích vzduchem, a byla popsána některá odprašovací zařízení, mezi nimiž na prvém místě byl uveden odprašovací přístroj elektrostatický.

Pokusy bylo zjištěno, že z kouře usazují se v městech tuny prachu na ploše jednoho hektaru, a proto bylo studováno podrobněji složení kouře, který není jen mrakem nepatrných úlomků uhlí, unášených do atmosféry plyny, vzniklými spalováním. Kouř tvoří nejen pevné zlomky uhelné, ale i sloučeniny chemické, kyselé i zásadité.

Anhydrid sírový, který vzniká spalováním síry a sirnatého uhlí, je sice čirý plyn, avšak jakmile se setká s nepatrnou stopou čpavku, jenž je v atmosféře vždy obsažen, ihned se sráží v bělavý oblak. Protože oba plyny se vyskytují v prostředích, kde se spaluje uhlí, nastává vždy sražení anhydridu sírového.

Atmosféra velkých měst jest ostatně pravou továrnou na výrobu chemických sloučenin nejrozmanitějšího druhu. Obsahuje vždy nepostřehnutelné stopy fenolu, který může dokonce býti i příčinou odporné příchuti některých vod, neboť jak angličtí učenci Adams, Race a Houston dokázali, stačí přimísiti vodě toliko milioninu objemu fenolu, aby nabyla nesnesitelně odporné chuti po jodoformu. Francouzští učenci ďArsonval a Bordas zjistili, že v některých obdobích je v severní části Paříže vzduch tak prosycen kouřem, obsahujícím splodiny fenolové, že voda ze Seiny nebo Marny, sterilisovaná chlorem, dostává patrnou příchuť po jodoformu.

Tyto okolnosti mají ovšem velký význam se stanoviska zdravotnictví, a studium účinku vdechovaného kouře a prachu ukázalo, že prach, který vniká do sliznic a průdušek, nejen že dráždí ke kašli, ale připravuje i půdu pro mikroorganismy, jimiž vznikají nemoci a katary dychadel. Pevné usazeniny ucpávají plicní kanálky, a kyseliny působí dráždění a rozklad tkáně. Mikroorganismy pravidelně pevně lpí na prachových úlomcích a používají jich jako skutečných dopravních prostředků, pomocí nichž vnikají do dychadel.

I když nepřihlížíme ke stránce hygienické, vznikají prachem obtíže jiného druhu. Zvláště třeba upozorniti na okolnost na prvý pohled nezávažnou, že prachová poduška, v nevysoké vrstvě nad zemí se vznášející, tvoří oblak, skrze který nemůže prohlédnouti letec, jenž má přistáti. I za velmi jasných slunečných dnů jest prachová přízemní mlha tak hustá, že nelze skrz ni, hlavně ve směru slunečních paprsků, shlédnouti podrobnosti na místě, kde letec přistává.


listování v kapitolách článku 'Znečištění vzduchu ve městech'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kapitola 4
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1926, autor neuvedendatum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. srpna 2012


Diskuze k článku „Znečištění vzduchu ve městech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.