Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Znečištění vzduchu ve městech
původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1926, autor neuveden

Problémy s prachem a znečištěním vzduchu nás trápí dodnes. Nicméně, ve srovnání se stavem z roku 1926 v okolí uhelných elektráren je dnes situace nesrovnatelně lepší.

listování v kapitolách článku 'Znečištění vzduchu ve městech'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kapitola 4
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


Prach ve městech

V tomto časopise bylo již v minulém ročníku popisováno, jakým zlem jest prach, usazující se z kouře a z roztříštěných odpadků, volně plovoucích vzduchem, a byla popsána některá odprašovací zařízení, mezi nimiž na prvém místě byl uveden odprašovací přístroj elektrostatický.

Pokusy bylo zjištěno, že z kouře usazují se v městech tuny prachu na ploše jednoho hektaru, a proto bylo studováno podrobněji složení kouře, který není jen mrakem nepatrných úlomků uhlí, unášených do atmosféry plyny, vzniklými spalováním. Kouř tvoří nejen pevné zlomky uhelné, ale i sloučeniny chemické, kyselé i zásadité.

Anhydrid sírový, který vzniká spalováním síry a sirnatého uhlí, je sice čirý plyn, avšak jakmile se setká s nepatrnou stopou čpavku, jenž je v atmosféře vždy obsažen, ihned se sráží v bělavý oblak. Protože oba plyny se vyskytují v prostředích, kde se spaluje uhlí, nastává vždy sražení anhydridu sírového.

Atmosféra velkých měst jest ostatně pravou továrnou na výrobu chemických sloučenin nejrozmanitějšího druhu. Obsahuje vždy nepostřehnutelné stopy fenolu, který může dokonce býti i příčinou odporné příchuti některých vod, neboť jak angličtí učenci Adams, Race a Houston dokázali, stačí přimísiti vodě toliko milioninu objemu fenolu, aby nabyla nesnesitelně odporné chuti po jodoformu. Francouzští učenci ďArsonval a Bordas zjistili, že v některých obdobích je v severní části Paříže vzduch tak prosycen kouřem, obsahujícím splodiny fenolové, že voda ze Seiny nebo Marny, sterilisovaná chlorem, dostává patrnou příchuť po jodoformu.

Tyto okolnosti mají ovšem velký význam se stanoviska zdravotnictví, a studium účinku vdechovaného kouře a prachu ukázalo, že prach, který vniká do sliznic a průdušek, nejen že dráždí ke kašli, ale připravuje i půdu pro mikroorganismy, jimiž vznikají nemoci a katary dychadel. Pevné usazeniny ucpávají plicní kanálky, a kyseliny působí dráždění a rozklad tkáně. Mikroorganismy pravidelně pevně lpí na prachových úlomcích a používají jich jako skutečných dopravních prostředků, pomocí nichž vnikají do dychadel.

I když nepřihlížíme ke stránce hygienické, vznikají prachem obtíže jiného druhu. Zvláště třeba upozorniti na okolnost na prvý pohled nezávažnou, že prachová poduška, v nevysoké vrstvě nad zemí se vznášející, tvoří oblak, skrze který nemůže prohlédnouti letec, jenž má přistáti. I za velmi jasných slunečných dnů jest prachová přízemní mlha tak hustá, že nelze skrz ni, hlavně ve směru slunečních paprsků, shlédnouti podrobnosti na místě, kde letec přistává.


listování v kapitolách článku 'Znečištění vzduchu ve městech'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kapitola 4
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


původ historického článku:
Vynálezy a pokroky 1926, autor neuveden


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. srpna 2012Debata k článku 'Znečištění vzduchu ve městech '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.