Zajímavá i děsivá čísla o počtu ulovené zvěře z doby první republiky

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1923, autor kjv.
Zdá se vám, že dnešní myslivci uloví ohromné množství zvěře? Článek z roku 1923 vám ukáže, že v případě některých zvířat jsou dnešní počty ulovené zvěře jsou jen zlomkem toho, co se ulovilo tehdy. Navíc tehdy myslivci nelovili jen zajíce, daňky nebo divočáky, ale ulovili i neuvěřitelné tisíce vran, dravců, ondater nebo lišek. Zajímá vás tehdejší statistka?
Následující text pochází z roku 1923

Úlovek zvěře

Úlovek zvěře u nás za války značně poklesl a do dnes zůstává daleko oproti normálním letům před válkou. Ale i při tom jsou čísla udávající odstřel jednotlivých druhů zvěře tak veliká, že laik je překvapen a skoro by jim ani nevěřil, kdyby nebyla úředně ověřena.

A počet ulovené zvěře také jasně ukazuje, jak v tomto směru právě jest potřeba zájmu široké veřejnosti, neboť nejde o zábavu nimrodů, ale o velmi důležitou otázku národohospodářskou, jež podstatně zasahuje do choru výživy lidu.

Vypočítává-li úřední statistika, že r. 1910 bylo u nás odstřeleno přes 700 tisíc zajíců, pak pochopí každý, že i když snad část, třeba i značná, byla vyvežena, přec pro domácí trh zbylo tolik, že musilo míti vliv na cenu masa. Za války statistika pokulhává, ale za to máme data z let popřevratových.

Tak v r. 1919 uloveno bylo zajíců jen 245.000, rok na to ještě méně, 228 tisíc, ale pak již zase odstřel stoupá, r. 1921 činí 357 tisíc. Za rok 1922 není dosud statistika ukončena.

Veliký pokles odstřelu zajíců z r. 1919 nutno vysvětliti tím, že za války, v době nedostatku masa, byly revíry hodně vybity a na straně druhé jistě zapůsobila tu také velká cena střeliva, která u nás po převratu nastala. Hned za zajícem, co do počtu, stojí v řadě koroptev, jíž bylo r. 1910 odstřeleno téměř šest set tisíc.

Rok po převratu 440 tisíc, 1920 jen 338 a předloni téměř 400 tisíc kusů. Králíků před válkou 112 tisíc, r 1921 jen 33 tisíc, po oba roky před tím ještě méně. Na stejné výši s králíky jsou bažanti, jichž odstřel dosáhl r. 1910 110 tisíc, r. 1919 31 tisíc, r. 1921 41 tisíc.

Zvěře červené uloveno r. 1921 přes 700 kusů, stejně daňků, naproti tomu srnčí téměř 10 tisíc (r. 1910 20 tisíc). Černé zvěře střeleno předloni 200 kusů, právě čtvrtina oproti roku 1910. Tetřevů 542 (1560), tetřívků 2000 (8000), křepelek r. 1919 na 3 tisíce (r. 1910 přes 10 tisíc). Sluk, lesnice a bahních přes 2 tisíce, husa divoká vykazuje číslo 340, divoká kachna 14 tisíc.

Ze zvěře škodné uloveno r. 1921 ondater 1700, lišek půl šesta tisíce, kun dva a půl tisíce, lasiček téměř 15 tisíc, tchořů 6 tisíc, vyder 80. zdivočelých koček přes 7 set, veverek 50 tisíc, jezevců na 3 sta, orlů 18, výrů 22, menších dravých ptáků (luňáci, sokolové, ostříži) téměř 20 tisíc, vran a strak přes 100 tisíc.

Zajímavá tato čísla zasluhují náležitého povšimnutí, neboť dokazují, jak odstřel zvěře užitečné i škodné zasahuje do života hospodářského.


Poznámka Bejvávalo.cz:
Pro srovnání, v lovecké sezóně 2022/2023 myslivci ulovili myslivci 33 691 zajíců, tedy jen zlomek tehdejších čísel. Naopak bažantů se v sezóně 2021/2022 ulovilo 359 746 kusů a daňků oproti roku 1921 neskutečných 33 312 ks.

Zajímavá je i ondatra, které bylo podle článku v roce 1921 uloveno 1700. Dnes se toto zvíře, které z Ameriky do Evropy v roce 1905 přivezl hrabě Josef Jeroným Colloredo-Mansfeld, už přímo lovit nesmí. V sezóně 2021/2022 jich myslivci usmrtili jen 352 ks.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1923, autor kjv.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. listopadu 2023


Diskuze k článku „Zajímavá i děsivá čísla o počtu ulovené zvěře z doby první republiky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.