Začátky vojenských ponorek

původně vyšlo: Epocha 1904, autor inž. Al. Tvrdý.
Dnešní ponorky pohání atomový reaktor a vydrží týdny bez vynoření na hladinu. O takových výkonech se ale konstruktérům ponorných člunů ani nezdálo. Jejich výtvory a historii prvních ponorek vám přiblíží článek z roku 1904.

listování v kapitolách článku 'Začátky vojenských ponorek'
« předchozí
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Následujícího roku sestrojil Švéd Thorsten Nordenfeld člun o 64 T (váhy vytlačené jím vody, 13 m dlouhý), jenž byl poháněn parním strojem, a to parou z kotlu, když byl na hladině moře, a parou z přehřáté vody, když byl pod vodou. Zařízení jeho je vidět na obrázku, kde pohroužení pod vodu bylo možno provésti též tím, že byly uvedeny v pohyb dva svislé šrouby po stranách lodi.

Touže dobou se konaly pokusy ve Španělsku se člunem důstojníka Peral-a s uspokojivým prý výsledkem a v Anglii se člunem »Nautilus«. Podrobnosti o těchto dvou lodích se však nedostaly do veřejnosti.

Roku 1880 se opět vyskytla ve Francii konstrukce podmořského člunu. Vynálezce Gustav Zédé nazval svoji loď »Gymnote«, a poháněl ji šroubem pomocí elektromotoru a batterie akkumulatorů. Potápění se dělo tím způsobem, že se tlačila voda do nádrže ve člunu.

Mnoho se též mluvilo i o Goubetově podmořském člunu, který byl rovněž poháněn elektricky; roku 1896 byl proveden ve větším měřítku. O těchto francouzských lodích byla však již v našem listě učiněna několikrát delší zmínka. Od těch dob se vynořila opět celá řada různých návrhů, z jichž dlouhé řady dlužno zde vzpomenout pouze amerických konstrukcí od Tuch-a, Farnella-a a Fletsher-a.

Ve Spojených Severoamerických Státech zabývají se vážně dvěma konstrukcemi podmořských člunů. Jedna z nich »Argonaut«, nemá pod vodou plout, nýbrž jezdit po dně. Loď taková zobrazená na obrázku se spouští na dno jako potápěcí zvon a je opatřena třemi koly, z nichž jedno slouží za kormidlo podobně jako u tříkolových velocipedů. Dokud se loď nepotopila až na dno, uvádí se v pohyb šroubem. Na předku lodi se nachází otvor pro potápěče. Patrno z toho, že člun není určen pro účely bitevní.

Druhý americký typ člunů podmořských, »Holland«, o němž bylo rovněž obšírněji referováno ve zmíněném článku tohoto listu, byl sestrojen vlastně již roku 1875, načež zdokonalen a r. 1892 a r. 1896, a ještě nyní se neustále jeho konstrukce zdokonaluje. Jest opatřen několika torpedy a vyzbrojen mimo to batterií akkumulatorů, čímž se vlastně stává velice nepohodlným a nepraktickým.

K podmořským člunům se řadí zajímavá podmořská observatoř Tozelli-ova nehybný to druh potápěcího zvonu, ve které může se nalézati 14 lidí, a kde je možno i po několik hodin za sebou pozorovat život na mořském dně při obyčejném tlaku atmosférickém. Zvláště krásné jsou fotografie mořského dna zhotovené v tomto přístroji, neboť se vyznamenávají velikou přesností.

Při fotografování dna obyčejným způsobem nutno totiž moře osvětlovati, zvláště v tom případě, když se fotografuje ve velké hloubce. Osvětlování moře žárovkami je však velice nákladné a málo vydatné; mimo to vábí světlo k sobě velké množství ryb a různých živočichů, kteří se vyznamenávají svojí pohyblivostí. Při takovém obecenstvu pak ovšem nelze fotografovat na čas, nýbrž pouze jen momentně.

Stručný tento popis nejdůležitějších konstrukcí podmořských člunů nezavdává ovšem dosud podnět ku přesvědčení, jakoby již nadešla doba, kdy se z obavy před hrozivými podmořskými čluny nebudou více stavět ohromné lodi pancéřové, a kdy bude tím učiněn konec všem námořním válkám. Majíť podmořské lodice dosud velké nedostatky a čekají na mnohé zlepšení, takže není ještě ustálen konečný, dokonalý jich tvar.

Avšak i kdyby tomu tak bylo — není tomu dávno, pouze několik desítiletí, kdy se myslilo, že opatří-li se boky lodi silnými pancéřovými deskami, stanou se lodi nezničitelnými. Leč vynalezena zase nová děla, která ničí každý pancéř, vynalezena torpeda i ochrany proti nim, a námořní válčení trvá dále.

Doba, kdy se námořní válka přemění ve válku podmořskou, kdy nebude možno vidět, kdo je z protivníků poražen a kdo zvítězil, nepřijde bohdá ještě tak brzy — ostatně, myslím, že jen na prospěch člověčenstva.


listování v kapitolách článku 'Začátky vojenských ponorek'
« předchozí
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor inž. Al. Tvrdý.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. července 2012


Diskuze k článku „Začátky vojenských ponorek“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.