Rok 1903: Jak dopadla výprava, hledající bájný pirátský poklad plný zlata?

rubrika: historické články / námořnictvo a lodě, původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Nejeden dobrodruh jistě někdy zatoužil vydat se na tajuplný ostrov a tam hledat zlatý poklad, ukrytý dávnými piráty. Historický článek z roku 1903 vás seznámí s tím, jak takové hledání piráty uloupeného zlata tehdy dopadlo na Kokosovém ostrově.
Následující text pochází z roku 1903

Poklad pirátů.

Poslední pokus, nalézti bohatý poklad zlata, stříbra a klenotů, zakopaný na Kokosovém ostrově v Tichém oceánu, skončil jako předešlé pokusy nezdarem.

Ostrov s pokladem nalézá se ne celých 500 mil jihozápadně od Panamy. Podle zpráv z Welingtonu na Novém Zélandě vydala se americká výprava vypluvší na škuneru „Hermanu" na pátrání po domnělých pokladech v ceně několika millionů, zakopaných na ostrově Kokosovém nebo jiném blízkém ostrově.

Prozkoumáno dvacet ostrovů, ale na konec prohlásil ředitel výpravy, že polohu ostrova s pokladem nezná. Již dříve podniknuty čelné pokusy, nalézti zakopané milliony.

V listopadu 1897 podnikl dokonce generál Palliser na britské válečné lodi „Imperieuru“ výpravu za tím účelem. Ve Viktorii v britské Kolumbii seznámil se s jakýmsi Hartfordem, jenž tvrdil, že zná místo, kde poklad jest skryt, a vzal jej s sebou na loď.

Palliser na ostrově přistál se stem námořníků, kteří na místech, jež Hartford měl naznačena na své mapě, kopali hluboké rovnoběžné příkopy ve vzdálenosti šesti stop od sebe, ale nenalezeno ničeho.

Pak ukázal námořníkům jeskyni, jejíž vchod byl trhán dynamitem, ale také lam neobjeveno stopy pokladu. Prudké lijáky záhy naplnily příkopy vodou a konečně vzdal se Palliser pátrání a vrátil se na sever.

Dle prospektu akciové společnosti, jež se sestoupila v prosinci 1901 ve Viktorii k nalezení pokladu, sestává poklad ze dvou částí. As kolem roku 1821 byla první část pokladu složena britskou lodí, jež se byla stala lodí pirátskou. Úřadní prameny podávají zprávu o zajetí a procesu námořních lupičů, popravení náčelníků a žalařování mužstva.

Poklad byl velmi pečlivě ukryt, ale nebylo pranic udáno, kde se nalézá, ba i snahy propuštěných námořních lupičů byly úplně bez výsledku.

Druhý poklad uložen kolem roku 1835 britskou škunerovou barkou „Mary Dien“ na Kokosovém ostrově. Byl svěřen lodi v Callau peruánskou vládou, poněvadž městu hrozilo bombardování chilským vojskem. Pro mužstvo škuneru bylo to pokušení veliké; přemohlo v noci peruánskou stráž, přeťalo kotevní lano a dopravilo poklad na jedenácti člunech na Kokosový ostrov.

Většina mužstva byla později Peruany chycena a postřílena. Jakýs Geissler, Němec, hledal na témž ostrově déle než dvanáct let poklad, jenž tam r. 1820 ukryl španělský námořní lupič, kapitán Benito. Skládal prý se z několika tun stříbra, 733 zlatých prutů, 273 šavlí se zlatými rukojetěmi, šperků a několika kotlíků plných zlata.

Jak vidět, jsou to údaje velmi přesné. Ale přese všechny posavadní nezdary pátrání bude zajisté pokračováno v dalších pokusech, tak lákavých.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. listopadu 2022


Diskuze k článku „Rok 1903: Jak dopadla výprava, hledající bájný pirátský poklad plný zlata?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.