Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Předchůdci meteorologických satelitů - draci

původně vyšlo: Epocha 1904, autor AI. Tvrdý.
Podzim je doba pouštění draků. Kromě dětí ale s draky létali meteorologové a díky nim dokázali už v roce 1900 provést měření ve výšce neskutečných 4876 metrů! Více v článku z roku 1904.

listování v kapitolách článku 'Předchůdci meteorologických satelitů - draci'
« předchozí
  1. Historie draků
  2. Využití draků při meteorologických měřeních
  3. Pokusy s létajícími stroji a budoucnost letadel
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Již roku 1848 se vyskytl takový aeroplan pod názvem »Aärial steam carriage« (Vzdušní paroloď); tvůrce jeho, anglický inženýr Henson, skládal do vynálezu svého velkou naději, leč marně. Paroloď sestávala ze dvou pohyblivých křídel a ocasu. Křídla se dala pohybovati všemi směry as tak, jak to činí ptáci. Za křídly byly umístěny dva šrouby o 6 m průměru, jež měly pudit létadlo směrem vodorovným; ocas sloužil za kormidlo. Přístroj byl spuštěn a měl se vznést odporem vzduchu o spodní plochu křídel, ale — nevznesl se.

Marně se též pokoušeli roku 1851 Francouzi Aubaud a Michel Loup kombinovat zase nakloněnou rovinu se šrouby a nehybnými křídly; věc se však též nezdařila. Po nich zkoušela celá řada vynálezců sestrojiti přístroje buď s křídly nehybnými, buď zase s pohyblivými, pak nakloněné roviny se šrouby, ale vše bez výsledků. Známý aeronaut Pénaud sestrojil sice několik modelů, které létají; ale dosud se mu nepodařilo sestrojit model větší, který by mohl unésti přiměřenou váhu.

Roku 1880 vystoupil se svými modely známý vídenský vytrvalý pracovník v oboru vzduchoplavby, Vil. Kress, který před několika lety také u nás v Praze přednášel o svých vynálezech. Jeho modely jsou vesměs konstruovány na základě draků a velmi pěkně se vznášejí; bohužel však nedal nám ani Kress žádný stroj větší, který by se mohl upotřebiti prakticky. Z pozdějších projektů zasluhují zmínky pokusy Lilienthalovy, který zahynul spadnuv se značné výše i se svým létadlem.

Dále je známý samolet Maximův sestávající ze mnohých nakloněných rovin o celkové ploše 270 m². Vrtule mají 1,5 m zšíři a 10,5 m zdéli. Vůbec všechny plochy přístroje dosahují pak obrovských rozměrů 560 m²! Celá tato obrovská konstrukce spočívá na plošině 15 m², kde je též umístěn trubkový kotel soustavy Maximovy, který je vytápěn naftou a má napjetí páry až 22 atm. Takto vyzbrojená vzducholoď vážila 3000 kg a spočívala na železných kolejích. Když byla uvedena v pohyb, jela nejdřív po kolejích — načež se vznesla a letěla nad zemí. Při dopadu na zem se však vzducholoď zaryla do země a porouchala se tak, že již nebyla k potřebě.

Též francouzský inženýr Ader se dodělal značných úspěchů roku 1897 se svým přístrojem nazvaným »Avion«. Je to létadlo sestrojené po způsobu netopýra. V zadu stroje je kormidlo a čtyři šrouby hnané parním strojem. Při hlavní zkoušce vzlétl »Avion« do výše; pojednou se však zdvihl vítr a přístroj převrátil, takže tento dopadnuv na zem se silně porouchal.

Též Pompieu, Hargrave a Langiey zkoušeli různé kombinace draků a šroubů a dosáhli dosti pěkných výsledků, takže je úplně lichá námitka ballonistů, že žádný stroj těžší než je vzduch dosud nelétal. Stroje dynamické již létaly a budou létat i nadále, jak to dokázal 10. ledna Kress na sjezdě aeronautů v Petrohradě. »Aeroplany,« praví Kress, »jsou vůbec nejlacinější ze všech létadel, jsou řiditelné a velmi stabilní; pouze jim náleží budoucnost. Hlavní věc je nyní motor; bude-li sestrojen motor malý, lehký, ale silný, pak bude otázka vzduchoplavecká ihned rozřešena a člověk zakusí poesii vzduchoplavby.« Na to pustil Kress množství jím sestrojených modelů, které vesele poletovaly nad hlavami diváků.

Z uvedeného lze vidět, že drak je věc, která stojí za uváženou, a že by bylo třeba podrobit jej důkladnému studiu — důkladnějšímu, než se to dělo dosud.


listování v kapitolách článku 'Předchůdci meteorologických satelitů - draci'
« předchozí
  1. Historie draků
  2. Využití draků při meteorologických měřeních
  3. Pokusy s létajícími stroji a budoucnost letadel
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor AI. Tvrdý.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. října 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.