Předchůdci meteorologických satelitů - draci

původně vyšlo: Epocha 1904, autor AI. Tvrdý.
Podzim je doba pouštění draků. Kromě dětí ale s draky létali meteorologové a díky nim dokázali už v roce 1900 provést měření ve výšce neskutečných 4876 metrů! Více v článku z roku 1904.

listování v kapitolách článku 'Předchůdci meteorologických satelitů - draci'
« předchozí
  1. Historie draků
  2. Využití draků při meteorologických měřeních
  3. Pokusy s létajícími stroji a budoucnost letadel
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Již roku 1848 se vyskytl takový aeroplan pod názvem »Aärial steam carriage« (Vzdušní paroloď); tvůrce jeho, anglický inženýr Henson, skládal do vynálezu svého velkou naději, leč marně. Paroloď sestávala ze dvou pohyblivých křídel a ocasu. Křídla se dala pohybovati všemi směry as tak, jak to činí ptáci. Za křídly byly umístěny dva šrouby o 6 m průměru, jež měly pudit létadlo směrem vodorovným; ocas sloužil za kormidlo. Přístroj byl spuštěn a měl se vznést odporem vzduchu o spodní plochu křídel, ale — nevznesl se.

Marně se též pokoušeli roku 1851 Francouzi Aubaud a Michel Loup kombinovat zase nakloněnou rovinu se šrouby a nehybnými křídly; věc se však též nezdařila. Po nich zkoušela celá řada vynálezců sestrojiti přístroje buď s křídly nehybnými, buď zase s pohyblivými, pak nakloněné roviny se šrouby, ale vše bez výsledků. Známý aeronaut Pénaud sestrojil sice několik modelů, které létají; ale dosud se mu nepodařilo sestrojit model větší, který by mohl unésti přiměřenou váhu.

Roku 1880 vystoupil se svými modely známý vídenský vytrvalý pracovník v oboru vzduchoplavby, Vil. Kress, který před několika lety také u nás v Praze přednášel o svých vynálezech. Jeho modely jsou vesměs konstruovány na základě draků a velmi pěkně se vznášejí; bohužel však nedal nám ani Kress žádný stroj větší, který by se mohl upotřebiti prakticky. Z pozdějších projektů zasluhují zmínky pokusy Lilienthalovy, který zahynul spadnuv se značné výše i se svým létadlem.

Dále je známý samolet Maximův sestávající ze mnohých nakloněných rovin o celkové ploše 270 m². Vrtule mají 1,5 m zšíři a 10,5 m zdéli. Vůbec všechny plochy přístroje dosahují pak obrovských rozměrů 560 m²! Celá tato obrovská konstrukce spočívá na plošině 15 m², kde je též umístěn trubkový kotel soustavy Maximovy, který je vytápěn naftou a má napjetí páry až 22 atm. Takto vyzbrojená vzducholoď vážila 3000 kg a spočívala na železných kolejích. Když byla uvedena v pohyb, jela nejdřív po kolejích — načež se vznesla a letěla nad zemí. Při dopadu na zem se však vzducholoď zaryla do země a porouchala se tak, že již nebyla k potřebě.

Též francouzský inženýr Ader se dodělal značných úspěchů roku 1897 se svým přístrojem nazvaným »Avion«. Je to létadlo sestrojené po způsobu netopýra. V zadu stroje je kormidlo a čtyři šrouby hnané parním strojem. Při hlavní zkoušce vzlétl »Avion« do výše; pojednou se však zdvihl vítr a přístroj převrátil, takže tento dopadnuv na zem se silně porouchal.

Též Pompieu, Hargrave a Langiey zkoušeli různé kombinace draků a šroubů a dosáhli dosti pěkných výsledků, takže je úplně lichá námitka ballonistů, že žádný stroj těžší než je vzduch dosud nelétal. Stroje dynamické již létaly a budou létat i nadále, jak to dokázal 10. ledna Kress na sjezdě aeronautů v Petrohradě. »Aeroplany,« praví Kress, »jsou vůbec nejlacinější ze všech létadel, jsou řiditelné a velmi stabilní; pouze jim náleží budoucnost. Hlavní věc je nyní motor; bude-li sestrojen motor malý, lehký, ale silný, pak bude otázka vzduchoplavecká ihned rozřešena a člověk zakusí poesii vzduchoplavby.« Na to pustil Kress množství jím sestrojených modelů, které vesele poletovaly nad hlavami diváků.

Z uvedeného lze vidět, že drak je věc, která stojí za uváženou, a že by bylo třeba podrobit jej důkladnému studiu — důkladnějšímu, než se to dělo dosud.


listování v kapitolách článku 'Předchůdci meteorologických satelitů - draci'
« předchozí
  1. Historie draků
  2. Využití draků při meteorologických měřeních
  3. Pokusy s létajícími stroji a budoucnost letadel
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor AI. Tvrdý.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. října 2017


Diskuze k článku „Předchůdci meteorologických satelitů - draci“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.