Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Podivné vysvětlení příčin Mnichovské zrady z úst kardinála Kašpara

původně vyšlo: Volná myšlenka 1938, autor L. M.
Po vyhlášení Mnichovské dohody a zabrání našeho pohraničí hledali lidé důvody, proč k něčemu takovému vůbec došlo. S jedním z nich v roce 1938 přišel i náš tehdejší nejvyšší církevní představitel, kardinál Karel Kašpar.


Staré fráze se nehodí pro novou dobu

Kardinál Kašpar, představitel největší církve v Československu, promluvil ke svým věřícím způsobem, který opravdu překvapil každého, kdo sledoval osudy této církve u nás i v jiných zemích.

Kardinál Kašpar nedovedl katolíkům říci nic jiného, nežli fráze, které byly nesčetněkráte opakovány před válkou neuvědomělými věřícími a neuvědomělými kněžími.

Podle něho náš poslední neúspěch a naše neštěstí nezavinil nikdo jiný než — bezvěrci a bezbožectví.

Všechen starý arsenál obvyklých argumentů, dávno otřelých, jimž se inteligentní katolík vyhýbá, se opět objevuje v kardinálově projevu: stržení mariánského sloupu, šíření nevěry mezi lidem, pýcha lidí, kteří stát už nepokládali za dílo rukou božích, nýbrž lidských, vedlo prý k Berchtesgadenu a k Mnichovu.

I prostý věřící musí být jat pochybnostmi nad takovou argumentací; že bylo postiženo »nevěrecké« Československo, to by ještě chápal. Ale proč podlehlo zbožně věřící Rakousko? A proč zvítězilo Německo, jehož novopohanství a zákroky proti katolicismu církevní hodnostáři, vynikající katolíci, a sám papež tolikrát odsuzovali? A je možno říci, že katolické Polsko bylo odměněno samotným bohem za to, že dělalo mravnou a opravdu křesťanskou zahraniční politiku?

Katolická církev se snažila udržet jeden z nejkatoličtějších států — rakousko-uherskou monarchii. A přece tato monarchie ve světové válce padla, a to v zápase proti nevěrecké Francii, která provedla odluku církve od státu a proti Italii, kde byl přece tenkrát papež ještě vatikánským vězněm.

Kardinálovy výklady jsou nejenom naivní, ale jsou i v rozporu se všemi moderními představami boha. Představovat si, že bůh odměňuje státy za jejich oddanost vůči katolické církvi, je asi totéž, jako když si malý hoch představuje, že nedostane od tatínka výprask za nějakou klukovinu, protože se svědomitě pomodlil.

Od představitele katolické církve bychom čekali právě v této době jinou řeč, nežli útoky proti bezkonfesním a proti »nevěře«. Mohli jsme si právem myslit, že poskytne věřícím duchovní útěchu, že je vyzve v duchu evangelia, aby se semkli tím úžeji v křesťanské lásce, aby se stanoviska katolické církve se dívali na tuto katastrofu pod zorným úhlem věčnosti, kde století znamenají vteřiny, a kde běh světa se nepočítá podle našich časových měřítek. Nic z toho: ani trochu křesťanské filosofie, ani sebe menší pokus vyložit poslední události z trochu širšího hlediska.

Kardinál Kašpar neučinil nic jiného, než že využil docela světsky příležitosti, která, jak myslil, se dnes naskýtá, aby získal pro církev co možná nejvíc nových věřících.

V době, kdy tolik vysoce postavených lidí se ukázalo malými, byl zvážen také nejvyšší představitel katolicismu u nás a byl, jak se obáváme, shledán příliš, příliš lehkým.

Jeho projev dokazuje, že katolická církev se ničemu nenaučila a nic nezapomněla.

Na nás je nyní, abychom tím účinněji pracovali proti takovým názorům a takovým stanoviskům, které rozvracejí jednotu lidu, a které jej připravují o jeho zdravý úsudek, jaký bude dnes potřebovat více než kdy jindy.


Původní zdroj historického článku:
Volná myšlenka 1938, autor L. M.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. září 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.