Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina

původně vyšlo: Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.
Elektřinu používáme denně, život bez ní bychom si asi ani nedokázali představit. Ale dokázali byste popsat, co to vlastně elektřina je a jak funguje? Text z roku 1906 vám přiblíží tři rozdílné teorie, jak lidé v různých dobách elektrickou energii chápali.

listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
« předchozí
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


Domněnka elektronová.

Domněnka elektronová značí spojení dosavadních obou domněnek. Fluidová domněnka zanedbávala ether (myšlená látka vyplňující celý prostor), Maxwellova zase částice elektrické. Nejnovější domněnka předpokládá elektrickou částici v etheru umístěnou a s ním spojenou. Nejmenší nedělitelná částice hmoty elekricky nabitá slove elektron. Elektrony jsou kladné a záporné. Z elektronů jsou složeny prvky chemické. Tato myšlenka pozměňuje podstatně základní názor chemie, že totiž atom (nedělitelná nejmenší částečka) jest posledním jedincem. Dle domněnky této atom se ještě rozpadá v částice menší, v elektrony. Účinek stejného množství elektronu kladného a záporného se ruší. Oddělíme-li z nějaké látky elektrony záporné, má látka ta elektřinu volnou a slove pak nabitou či iontem, že se může účinkem elektřiny pohybovati (jon = řecky jdoucí).

Dotknou-li se dvě částice elektricky nabité, bývají spojeny — i když byly odtrženy — silokřivkami, které jsou podmíněny pružným napjetím etheru. Silokřivky mají počátek vkladně a konec v záporné nabité částici. Kladná částice napjetím etheru jest hnána k záporné. Vzdálíme-li jednu z protivně nabitých částiček do nekonečna a osamotíme-li druhou, jest tato ojedinělou částicí nabitou, jež jest tak málo uskutečnitelná jako jednotlivý magnetický pol.

Pohybujeme-li částečku v libovolný směr, vzniká magnetické pole. Pohyb etheru, který se pokládá za pole magnetické, není změna místa etheru, nýbrž otáčení se částiček etheru o vlastní osu. Pohyb elektricky nabité částice jest elektrický proud. Pohybuje-li se částečka stále rychle, jest proud stálý. V okamžiku, kdy se uvede částice v pohyb neb klid, když není stálý pohyb, indukuje se magnetickým polem, stále se měnícím, elektromotorická síla. Elektricky nabitá částice jest to, která pohybujíc se nerovnoměrně rozčerí vlny etheru a způsobuje záření, paprsky à různé druhy světla. Další vývody této základní myšlenky dovolují vyložiti jednotně všecky zjevy světelné a elektrické. Jest velice pravděpodobno, že není vůbec jiného záření mimo toto, které pochází od částic elektricky nabitých.

Kathodové záření jest proud záporných elektrovaných částic či jontů. Rychlost a náboj jontů měřili J. J. Thomson, Kaufmann, Lenard, Wien atd. Dle Kaufmanna se má elektron co do velikosti k bacillu, jako bacili k zeměkouli. Nebo elektron jest 2000 krát menší nežli atom vodíka. Průměr elektronů činí dle údajů jednu billiontinu millimetru t. j. na 1 mm se vejde million millionů elektronů. V atomu obsažené elektrony byly by relativně tak daleko od sebe, jako jsou planety sluneční soustavy. Prostory mezi jednotlivými atomy byly by 1000 krát větší, než v atomu obsažené elektrony, tak že záření elektronů může pohodlně projiti. Paprsky záporných elektronů jsou paprsky kathodové a paprsky kladných elektronů jsou paprsky kanálové, od Goldsteina objevené.

Od elektronů se čeká vysvětlení přitažlivosti hmot, přitažlivosti vůbec, přilnavosti, chemické příbuznosti, složení hmoty atd. Zdaž se splní toto očekávání ?


listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
« předchozí
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. března 2019


Diskuze k článku „Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.