Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina

původně vyšlo: Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.
Elektřinu používáme denně, život bez ní bychom si asi ani nedokázali představit. Ale dokázali byste popsat, co to vlastně elektřina je a jak funguje? Text z roku 1906 vám přiblíží tři rozdílné teorie, jak lidé v různých dobách elektrickou energii chápali.

listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


Doměnky o elektřině.

Co jest elektřina? Nevíme. Právě tak nelze zodpověděti otázku: co jest hmota? neb: co jest energie?

Otáže-li se nás někdo, co jest železo, odpovíme mu, že je to druh hmoty a vypočteme všecky vlastnosti železa. Otáže-li se nás někdo, co jest teplo, odpovíme, že teplo je druh neb forma energie a naznačíme všecky vlastnosti tepla.

O elektřině nemůžeme s jistotou říci: jest to druh hmoty ani jest to forma energie.

Možná, že elektřina není ani forma hmoty ani forma energie, nýbrž že jest tak něco samostatného, jak jest samostatná hmota neb jak jest samostatná energie.

Ostatně můžeme snadno oželeti výklad pravé podstaty elektřiny — který tak brzo nebude definitivním — a spokojiti se výkladem zákonů, jimiž se řídí všecky elektrické zjevy. Tento výklad zákonů elektrických dává každá doba jinak, podle toho, na jaké výši vědy stála.

Století 18. vykládá všecky elektrické zjevy pomocí elektrického fluidu, století 19. pomocí elektrických vln a století 20. pomocí elektronů.


listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. března 2019


Diskuze k článku „Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.