Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina

původně vyšlo: Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.
Elektřinu používáme denně, život bez ní bychom si asi ani nedokázali představit. Ale dokázali byste popsat, co to vlastně elektřina je a jak funguje? Text z roku 1906 vám přiblíží tři rozdílné teorie, jak lidé v různých dobách elektrickou energii chápali.

listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
« předchozí
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »


Domněnka fluidová.

Ačkoliv vlast nost třeného jantaru : přitahovati lehká tělíska, byla již kol roku 600 před Kristem známa starým Řekům, přece teprve kol roku 1600 po Kristu všiml si blíže toho zjevu anglický fysik Gilbert a shledal, že mimo jantar ještě mnohá jiná tělesa třena (síra, sklo, a j.) mají tutéž vlastnost, kterouž na počest jantaru nazval »silou jantarovou« či »silou elektrickou« nebo krátce elektřinou. Pokusy Gilbertovy zůstaly však ojedinělými. Celé století ještě uplynulo, než učenci plnou obrátili pozornost zjevům elektrickým Na počátku století 18. teprve poznány základní věci o elektřině jako, že jest elektřina dvojí, kladná a záporná, že souhlasné elektřiny se odpuzují, nesouhlasné přitahují, že některá tělesa na př. kovy, elektřinu vedou, jiná na př. sklo, nikoliv, že přitahování těles elektrických a neelektrických jest vzájemné atd.

Všecky tyto zjevy právě tak jako teplo, světlo, magnetismus vysvětlovali Aepinus a Franklin (roku 1750) pomocí velmi jemné, nevažitelné látky, elektrického fluida jediného a to skutečného, ne snad jen myšleného. Dle této domněky Franklinovy, jinak také unitární zvané, jest těleso neelektrickým, má-li tolik právě elektřiny, co jeho okolí. Má-li jí více, jest elektrické kladně, má-li jí méně než okolí, záporně. Jest to něco podobného jako u tepla. Kladná elektřina odpovídá teplotě nad nullou, záporná elektřina teplotě pod nullou. Nullový bod na teploměru odpovídá elektrickému stavu země.

Robert Symmer (r. 1759) založil svou domněnku o elektřině na fluidech dvou, kladném a záporném. V tělese neelektrickém jest stejné množství obojího fluida. Teprve, nabude-li některé fluidum převahy, stane se těleso elektrickým, a to kladně, je-li více fluida kladného. Fluida souhlasná se odpuzují, nesouhlasná přitahují.

Na domněnce Symmerově či dualistické založeny byly všecky starší práce a zděláno i názvosloví, jehož dodnes užíváme, ač na př. mluvíce o elektřině kladné a záporné, nemíníme tím fluida skutečná.


listování v kapitolách článku 'Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina'
« předchozí
  1. Úvod o elektřině
  2. Elektřina podle fluidové teorie
  3. Elektřina podle undulační (vlnové) teorie
  4. Elektřina podle elektronové teorie
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Moderní elektřina 1906, autor Dr. Jan Koutný.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. března 2019


Diskuze k článku „Tři různé teorie, vysvětlující co je to elektřina“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.