Anketa z roku 1928: Mají nekuřáci právo na čistý vzduch bez kouře z cigaret?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1928, autor jat.
Myslíte si, že konflikty a nedorozumění mezi kuřáky a nekuřáky přinesla až dnešní doba? Historický článek z roku 1928 vám ukáže, že „boje“ vášnivých kuřáků a zapřisáhlých nekuřáků o místo bez cigaretového dýmu tu byly už před téměř sto lety. Zajímá vás, co tehdy nekuřáci vyčítali kuřákům a z jaké skupiny lidí tehdy nejčastěji bojovníci proti kouření pocházeli?
Následující text pochází z roku 1928

Právo na čistý vzduch.

Anketa, která vyvolala největší účast. - Lékaři v popředí nekuřáků. — S kým nutno sympatisovati.

Musíme otevřeně přiznati, že dosud žádná z našich anket nevyvolala takové pozornosti a příspěvkové účasti, jako výzva k našim čtenářům: Proč nekouříte? Když jsme otevřeli sloupce našeho listu stížnostem, tužbám a pochvalám našich kuřáků, denní pošta vzrostla na mém stole o slušnou hromádku.

Nyní se již chytám za hlavu. Ač již anketářský termín dávno pominul, ze všech krajů československých docházejí stále nové a nové dopisy.

Není možno, abychom dopisy otiskovali, byť jen částečně, tím spíše, že důvody, jež dopisovatelé uvádějí jako hlavní pohnutky, proč se stali nekuřáky anebo jimi zásadně vždy byli, se většinou opakují, takže musíme přikročiti k třídění a povšechné úvaze. Přes to jsme čtenářům našim vděčni za hojnou účast.

Anketa naše o nekouření svojí velkou účastí je projevem tak vážným, že nebude možno dlouho otáleti s definitivním, řádným řešením ochrany zdraví lidského proti těm, kdož nejen nedbají zdraví svého, ale co horšího, ignorují zdravotní stav bližních.

Mám sympatie s kuřáky do té míry, ježto jsem byl sám vášnivý kuřák a znám požitek kouření. Nesouhlasím s názorem, že by kouření zatemňovalo mozek, a zdravému organismu, ve velkém procentu snad také tak neuškodí.

Mám 80letého otce, který vždycky kouřil a stále kouří, a s plícemi nezastonal, ač do vysokého věku namáhavě pracoval ve škole a pak ještě v zakouřeném úřadě. Ale je jisto, že co jedněm neškodí, druhé zabijí.

Hrozná obžaloba.

Otřese vámi dopis, který nám zasílal mladý úředník:

„Bylo by lépe, kdybyste pořádali raději anketu „Nelidskost kuřáků“. Ve 20 letech nastoupil jsem zcela zdráv práci v kanceláři, ve 23 letech jsem tuberkulosním invalidou, na obtíž lidské společnosti. Zásluha patří mým spolupracovníkům-kuřákům, kteří své dílo vykonali během tří let a to beztrestně.“

Bolestný tento dopis končí větou: „Nestačí, pánové, stavět sanatorium a žebrat na ligy proti tuberkulose, ubezpečují Vás. Dotažte se, prosím, pacientů v sanatořích, podivíte se, kolik případů bude shodných s mým!“

Dopisy nekuřáků svědčí, že zdravý názor vládne stejně mezi třídami středními i prostými dělníky, jako mezi „oficielními“ učenci a osobami vysokého společenského postavení.

98 procent nekuřáků je rekrutováno z řad bývalých kuřáků a to většinou vášnivých.

Důvody, jež je pohnuly k odvyknutí kouření jsou většinou: zájem o vlastní zdraví.

Obyčejně onemocnění ať dýchacích orgánů, oční, žaludeční, nervové, přinutilo starého kuřáka, aspoň k dočasnému vysazení a za tu dobu se mohli přesvědčiti, že kouření je pouze zlozvyk, bez něhož lze stejně, ba mnohdy ještě lépe přemýšleti a pracovali.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1928, autor jat.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. září 2023


Diskuze k článku „Anketa z roku 1928: Mají nekuřáci právo na čistý vzduch bez kouře z cigaret?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.