Jak probíhal oficiální test panenství mladé dívky v roce 1664?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1929, autor ih
Zpochybnění panenství mladé dívky bývalo kdysi velkou urážkou, kterou někdy musel řešit až starosta. Historický článek z roku 1929 vám přiblíží jedinečný dokument z roku 1664, ve kterém podává zprávu o ověření panenství jisté slečny Alžběty sám nejvyšší představitel města Písku.
Následující text pochází z roku 1929

Jak se potvrzovala dívčí zachovalost v roce 1664.

V píseckém archivu bylo nalezeno toto zvláštní vysvědčení zachovalosti:

My, Jeho milosti císařské rychtář, purkmistr a rada města královského Písku, známo činíme tímto listem vůbec, kterak jsouce na právo před nás přivedena poctivá panna Alžběta, dcera pana Matěja Barona, spoluměštěnína našeho, že by v panenství svém porušena býti a téhož porušení na oudech jistá znamení míti měla, skrze dvě počestné báby přísežné pupkořezné s přibráním dvou šlechetných a dobře zachovalých osob ženských, měštěnínek zdejších, ji jsme v místě soukromém přehledali a spatřiti nařídili.

Kteréžto tak se zachovavše, nám pod závazkem své cti, víry a duše relací učinily, že při též poctivé panně nic takového, co by skutkem neb skrz znamení panenství její rušiti mělo, se nenalézá, nýbrž jiným pannám k podobenství neporušená se nachází.

Z té tehdy příčiny, vědouce o mnohých utrhačných lidí zlejch jazycích a výkladích, vidělo se nám za slušné opět řečenou pannu před všelikým utrhavým cti lupičem na poctivosti opatřiti a tuto relaci ad notam vzíti, naději majíce, že jedenkaždý častopsanou pannu Alžbětu ze všeho zlého domnění vypustí a o ní tak jako my všecko dobré smýšleti a mluviti bude, ač chce-li neužitečného zaneprázdnění a trestání ujiti.

— Na potvrzení toho ubezpečení pečetí menší městskou stvrzeno jest.

— Actum 12. Februarii A. D. 1664


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1929, autor ih


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. března 2024


Diskuze k článku „Jak probíhal oficiální test panenství mladé dívky v roce 1664?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.