Monofon - první předchůdce způsobu, jak dnes používáme mobily

rubrika: historické články / elektrotechnika a elektronika, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1905, autor N—dk.
Pamatujete ještě klasická sluchátka u pevných telefonů a tu velkou změnu, že se mobil při telefonování již nedává před ústa? Jak vám ukáže článek z roku 1905, tak tímto způsobem se telefonovalo již před víc jak sto lety.
Následující text pochází z roku 1905

Monofon.

Je zajisté známo, že bylo vytýkáno zasílacímu přístroji telefonickému, že je sběradlem přerozmanitých mikrobův a tudíž škodlivý zdraví těch, kteří užívají tohoto duchaplného vynálezu.

Před nedávnem objevil se v obchodu nový přístroj telefonický, jenž odstraňuje uvedenou vadu a její vliv na zdraví lidské. Tento přístroj, který obdržel jméno »monofon«, sestává z přístroje zasílacího a přijímacího, jež jsou spojeny v celek, jak je viděti na připojených obrazcích.

Zasílací mikrofon M, o jehož uspořádání v dalším podrobněji pojednáme, jest uvnitř na konci akustického rohu C, k němuž se připojuje přístroj přijímací R (obr. 1.).

Obr. 2. ukazuje způsob užívání monofonu (1) a celkový pohled (2) na tento přístroj.

Zajímavé je, že zvuk přece přichází do rohu s náležitou silou a jasností, ačkoliv se nemluví proti destičce mikrofonu, aniž přímo do otvoru rohu, nýbrž podél tohoto otvoru, který je dosti daleko od úst. Jeť mikrofon zasílacího přístroje velmi citlivý a zvláštní konstrukce.

Nejlepší mikrofon, jehož se až dosud užívalo, je mikrofon s prachem nebo zrnky uhelnými. Sestává z desky vylisované z uhelného prachu tak, že vydává jasný zvuk, a před ní jest uhelný prach nebo zrnka.

Tento prach nebo zrnka sprostředkují spojení mezi uhelnou deskou a kovovou membránou. Deska je spojena s jedním pólem elektrické batterie, membrána s druhým.

Mluví-li se proti membráně, chvěje se tato a stlačuje, více nebo méně, uzavřený prach nebo zrnka uhelná, čímž se mění elektrický odpor této vrstvy. Proud, který vniká membránou a odchází uhelnou deskou, podléhá tudíž změně intensity.

V monofonu jsou dvě membrány a každá je ve svém středu vypouklá. (Obr. 1.— M.) Membrány jsou těsně u sebe, tak že se téměř dotýkají, a v prostoru, utvořeném vypuklinami membrán, jest uzavřen uhelný prach. Vlny zvukové přicházející do rohu narážejí na obě membrány současně, a citlivost mikrofonu je tak zesílena.

Výsledky, jichž se tímto přístrojem dosáhlo, jsou pozoruhodné a dokazují také praktickou cenu monofonu, který požadavkům hygieny znamenitě vyhovuje.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1905, autor N—dk.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2018


Diskuze k článku „Monofon - první předchůdce způsobu, jak dnes používáme mobily“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.