Monofon - první předchůdce způsobu, jak dnes používáme mobily

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1905, autor N—dk.
Pamatujete ještě klasická sluchátka u pevných telefonů a tu velkou změnu, že se mobil při telefonování již nedává před ústa? Jak vám ukáže článek z roku 1905, tak tímto způsobem se telefonovalo již před víc jak sto lety.


Monofon.

Je zajisté známo, že bylo vytýkáno zasílacímu přístroji telefonickému, že je sběradlem přerozmanitých mikrobův a tudíž škodlivý zdraví těch, kteří užívají tohoto duchaplného vynálezu.

Před nedávnem objevil se v obchodu nový přístroj telefonický, jenž odstraňuje uvedenou vadu a její vliv na zdraví lidské. Tento přístroj, který obdržel jméno »monofon«, sestává z přístroje zasílacího a přijímacího, jež jsou spojeny v celek, jak je viděti na připojených obrazcích.

Zasílací mikrofon M, o jehož uspořádání v dalším podrobněji pojednáme, jest uvnitř na konci akustického rohu C, k němuž se připojuje přístroj přijímací R (obr. 1.).

Obr. 2. ukazuje způsob užívání monofonu (1) a celkový pohled (2) na tento přístroj.

Zajímavé je, že zvuk přece přichází do rohu s náležitou silou a jasností, ačkoliv se nemluví proti destičce mikrofonu, aniž přímo do otvoru rohu, nýbrž podél tohoto otvoru, který je dosti daleko od úst. Jeť mikrofon zasílacího přístroje velmi citlivý a zvláštní konstrukce.

Nejlepší mikrofon, jehož se až dosud užívalo, je mikrofon s prachem nebo zrnky uhelnými. Sestává z desky vylisované z uhelného prachu tak, že vydává jasný zvuk, a před ní jest uhelný prach nebo zrnka.

Tento prach nebo zrnka sprostředkují spojení mezi uhelnou deskou a kovovou membránou. Deska je spojena s jedním pólem elektrické batterie, membrána s druhým.

Mluví-li se proti membráně, chvěje se tato a stlačuje, více nebo méně, uzavřený prach nebo zrnka uhelná, čímž se mění elektrický odpor této vrstvy. Proud, který vniká membránou a odchází uhelnou deskou, podléhá tudíž změně intensity.

V monofonu jsou dvě membrány a každá je ve svém středu vypouklá. (Obr. 1.— M.) Membrány jsou těsně u sebe, tak že se téměř dotýkají, a v prostoru, utvořeném vypuklinami membrán, jest uzavřen uhelný prach. Vlny zvukové přicházející do rohu narážejí na obě membrány současně, a citlivost mikrofonu je tak zesílena.

Výsledky, jichž se tímto přístrojem dosáhlo, jsou pozoruhodné a dokazují také praktickou cenu monofonu, který požadavkům hygieny znamenitě vyhovuje.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1905, autor N—dk.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2018


Diskuze k článku „Monofon - první předchůdce způsobu, jak dnes používáme mobily“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.