Vzpomínky Františka Křižíka na první pokusy vyrobit v Čechách Edisonovu žárovku

původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor neuveden.
Vynález spolehlivé a trvanlivé žárovky Thomase Alvy Edisona změnil svět. Zajímá vás, kdy došlo k prvním pokusům vyrábět žárovky tohoto typu v Čechách? S čím měl tehdy český technický génius František Křižík největší problém a jak to nakonec dopadlo? To vám prozradí článek z roku 1929.


Výroba žárovek v Československu.

Rok poté, když Edison zhotovil první úspěšnou žárovku, dostala se žárovka do Prahy, byla však používána jen k účelům pokusným. Ale již r. 1884 byl učiněn pokus vyráběti žárovky v Praze.

Rozumí se, že to nebyl nikdo jiný než náš slavný průkopník elektrotechniky ing. dr. h. c. František Křižík. Tehdy pořádal Inženýrský spolek v budově techniky výstavu, Křižík ji osvětloval svými obloukovkami, ale současně zavedl na výstavě novinku nejnovější — vyráběl žárovky.

Ve snaze, abychom získali o této pamětihodně události autentické zprávy, navštívili jsme dra Křižíka, všeobecně váženého seniora naši elektrotechnické obce. Náš zpravodaj zastihl dra Křižíka v nejlepší náladě a plném zdraví. Dr. Křižík s nezbytným doutníkem v ústech byl právě zaměstnán pořádáním své veliké knihovny a svého archivu, jež obsahuji vzácné dokumenty o počátcích a vývoji elektrotechniky ve světě vůbec a v Čechách zvláště.

O své „produkci“ na inženýrské výstavě r. 1884 vyprávěl nám dr. Křižík: „Od dra Putuje profesora německé techniky, jenž tehdy studoval zjevu nastávající v Geislerových trubicích, naučil se dr. Křižík foukali sklo, skleněné baňky, vyčerpati z nich vzduch a naučil se i zotavovali do nich uhlíková vlákna.

Když přišly první zprávy o Edisonově žárovce, Křižík nelenil a zhotovil i uhlíkovou žárovku. Vlákno si zhotovil z obyčejné bavlněné nití, ovinul ji kolem uhlíkové tyčinky a v žáru dřevěného uhlí ji zuhelnil. Ale vlákno bylo nerovnoměrné a nedalo se elektrickým proudem roztaviti tak, aby pěkně svítilo.

Pořídil si proto prostou petrolejovou lázeň, ponořil do ní zuhelněné vlákno a připojil je na proudový okruh. Tímto způsobem docílil vyrovnáni vlákna, jež pak mělo ve všech částech stejný odpor. Nejnesnadnější bylo však vyčerpat ze žárovkové baňky v uspokojivé míře vzduch a současně zatavit do baňky vlákno. Křižík se však tomu přece naučil a na zmíněné jíž inženýrské výstavě vlastnoručně hotovil žárovky.

Zůstalo však při těchto pokusech, tovární výroba žárovek nemohla se v té době uskutečniti — nebylo lze získati u nás sklenáře, který by dovedl nejen vyfouknouti žárovkovou baňku, nýbrž i do vzduchoprázdně baňky zatavili uhlíkové vlákno. Ostatně bylo by to zasahováni do Edisonových patentů, což by byl vynálezce sotva připustil“.

Dr. Křižík promluvil při této příležitosti o Edisonovi, jehož si upřímně váží, i o jeho díle, a zdůraznil, že skvělé úspěchy Edisonovy mají svůj hlavní základ v Edisonově jedinečné pracovitosti a v jeho nezlomné houževnatosti, s jakou vždy řešil problém, který si určil.

K tovární výrobě žárovek došlo v našich zemích teprve po převratu; r. 1920 byly založeny v Praze dvě velké žárovkárny, poté žárovkárna v Přívoze, současně vznikly menši speciální žárovkárny a zřízena zastupitelství žárovkáren zahraničních.

Dnes jsme ve výrobě i v obchodě žárovkami na světové úrovni. Kolik žárovek spotřebuje se v Československu do roka, lze těžko určili; domníváme se však, že mnoho nechybíme, odhadneme-li tuto spotřebu na jeden milion kusů.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. dubna 2022


Diskuze k článku „Vzpomínky Františka Křižíka na první pokusy vyrobit v Čechách Edisonovu žárovku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.