Rok 1897: Jak může elektřina pomoci proti zlodějům?

původně vyšlo: Z říše vědy a práce - 1897, autor E. K.
Dnes jsou elektronické bezpečností zařízení vybavená s nejrůznějšími čidly a alarmy běžnou věcí. Jak vám ale ukáže článek z roku 1897, tak tehdy to byla novinka, o které mělo smysl psát i na druhém konci světa. Zajímá vás, jak tehdy popisované americké zabezpečovací zařízení fungovalo?


Ochrana proti zlodějům.

Bezpečnostní opatření vůči zlodějům a lupičům jsou v Americe mnohem rozšířenější nežli u nás.

To z té příčiny, že tam není dosti laciných sil ku hlídání, a také policejní zřízení neposkytuje valné bezpečnosti. Zvláště jsou to města na západě, jež vyvinutým lupičstvím jsou pověstná.

Jedno z nejnovějších zařízení bezpečnostních dal zhotoviti jistý zlatník v Chikagu. Na zdi domu, obrácené do ulice, umístěn jest veliký elektrický zvonek a pod ním nápis: »Zvon tento zazní v případě loupežného přepadení.«

Potřebný proud dodává silná baterie galvanická. Řada tlačítek v krámě umístěných jest s baterií a se zvonem ve vodivém spojení. Tlačítka jsou na různých místech upevněna, aby přepadený vždy měl dosti času stisknutím knoflíku zvonek v činnost uvésti. I při slabém stisknutí knoflíku dá se zvonek do hlasitého zvonění, že i v sousedních ulicích je ho slyšeti.

— Bližšího popisu celého zařízení jsme se nedověděli. Patrně však je věc tak zařízena, aby stisknutím kteréhokoli knoflíku byla otevřena cesta proudu baterie nejdříve k elektromagnetu, který přitáhnuv kotvu způsobí stálé spojení téže baterie se zvoncem. Zvonec pak zní tak dlouho, pokud s věcí obeznalý nevpraví kotvu do původní polohy.

Rozumí se, že dráty, proud vodící, baterie a elektromagnet s kotvou musí býti neznalci nepřístupně umístěny, aby jejich poškozením nebyl účel celého zařízení v nivec uveden.


Původní zdroj historického článku:
Z říše vědy a práce - 1897, autor E. K.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. ledna 2023


Diskuze k článku „Rok 1897: Jak může elektřina pomoci proti zlodějům?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.