Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak vzniklo slovo telegram a kdo proti tomu protestoval?
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.

Slovo telegram dnes už pomalu zapadá do zapomenutí a ani naše Česká pošta již posílání telegramů nenabízí. Jak ale samotné slovo označující zprávu odeslanou telegrafem vzniklo? S tím vás seznámí článek z roku 1904.


Telegram

Slovo »telegram« jako označení pro zprávy prostředkované proudem galvanickým vynalezl jakýs Američan z Rochestru.

Dne 6 dubna 1852 přinesl návrh jeho časopis »Albany Evening Journal«. Zpráva zněla doslovně:

»Přítel jeden nás žádá, abychom oznámili, že hodlá obohatiti slovník novým názvem, a zabrániti tak, aby musilo býti i nadále užíváno dvou slov pro pojem, který dá se označiti slovem jedním. Slovo to jest »telegram«, místo »zpráva telegrafická«.

Skutečně návrh neznámého Američana byl příznivě přijat a zakořenil se na celé zeměkouli.

Ale řecké slovo telegram jest utvořeno nesprávně, a mělo by vlastně zníti telegrafem; z Athén rozlehl se sice v čas ještě varovný hlas, aby zaváděna nebyla »gramatická chyba«, ale nebylo ho dbáno, chyba se jednou ujala a zvítězila nad slovem správně utvořeným.

Pouze Řekové zůstali důslední; psali a píší dosud správně »telegrafem«.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. září 2018Debata k článku 'Jak vzniklo slovo telegram a kdo proti tomu protestoval?'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.