Rok 1937: První krok nového romského krále? Požádá OSN o vlastní romskou zem

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Pozor - 1937, autor neuveden.
Když se v roce 1937 uskutečnila volba a následná korunovace krále všech Romů celého světa, tak o tom informovala všechna média. Zajímá vás, jak to tehdy celé probíhalo?
Následující text pochází z roku 1937

Korunovace krále všech cikánů

Cikáni chtějí nějakou zemi.

V neděli o 18. hodině byla ve Varšavě vykonána volba a korunovace krále všech cikánu světa. Mezi pěti kandidáty, kteří všichni se jmenovali Kwiekové, byl zvolen Janusz Kwiek. Volba byla vysílána rozhlasovými stanicemi a byla i filmována.

Na vojenském stadiu varšavském bylo postaveno podium a na něm cikánský královský trůn. 30 senátoru ve fracích a cylindrech zaujalo místa po obou stranách trůnu. Československé cikány zastupovali Vladimír Lazar a Alexander Kwiekovi. Též všichni ostatní zástupci z Ruska, Italie, Francie, Rumunska se jmenují Kwiekové, což prý jest jméno devadesáti procent všech cikánů.

Dostavil se pravoslavný kněz Teodorovicz a na křeslo byla uložena zlatá koruna, hermelínový plášť, žezlo a železný zvonek. Volba byla vykonána lístky.

Hlasatel oznámil, že byl zvolen Janusz Kwiek, načež cikáni sundali cylindry a pozdravili nového krále, odpověděl: »Jsem šťasten a v příštích dnech podám Společnosti národů žádost, aby nám přidělila nějakou zemi«.

Reportéři žádali nového krále o podpisy, ale ten neumí psát, Vyzvídali těž kolik je cikánů na světě a král odpověděl: »Což vím. Možná tisíc, možná dva«.

Následovala korunovace. Kněz nasadil králi na hlavu zlatou korunu a cikáni sborem zpívali »Hospodine, pomiluj« a »Bože, krále chraň«. V té chvíli padlo 21 čestných ran, ovšem že ne z děla, nýbrž jen raketových.

Kněz Teodorovicz požehnal králi a vyzval ho, aby plnil svou vládu věrně, načež byl před trůnem zapálen tradiční cikánský oheň a senátoři mu odevzdali dary, mezi nimiž byl zlatý kalich a láhev piva. Slavnost byla zakončena cikánskou veselici.


Poznámka Bejvávalo.cz
Organizace spojených národů (OSN) v roce 1937 ještě neexistovala. Romský král chtěl o vlastní zemi požádat jeho předchůdce, který se jmenoval Společnost národů nebo Liga národů (anglicky League of Nations, francouzsky Société des Nations). Jméno nástupnické organizace Společnosti národů jsme v titulku použili pro jeho lepší srozumitelnost.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1937, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. února 2024


Diskuze k článku „Rok 1937: První krok nového romského krále? Požádá OSN o vlastní romskou zem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.