O dávných krásách slovenských Tater

původně vyšlo: Obrazy přírodní z říše rakouské 1860, autor neuveden.
Tatry nejsou oblíbeným cílem českých turistů jen dnes, bylo tomu tak i v minulosti. Jejich krásy vám přiblíží historický text a báseň z roku 1860.


Tatry.

Jako oddelený ostrov, kterýž se náhle vypíná z pozemí do vysokosti 8000 stop nad hladinu morskou, tak čnějí Tatry nad okolní krajinu.

Se všech stran jsou obehnány hlubokými dolinami : Na půlnoční straně dolinou Novotržskou, na jihovýchodu Spišskou, na jihu Liptovskou a na západu Oravskou. Celá délka krajiny, kterou zaujímají Tatry od východu k západu, obnáší 7 — 8 míl, šířka pak od poledne k půlnoci 3—3 míl, všecka prostora konečně, kterou pokrývají, 14 čtverečných míl.

Jsou Tatry zvláště proto pamětihodné, že ačkoliv na nevelké prostoře a žádným podhořím, než dolinami otočené, čehož při horách alpských není, přece do vysokosti Alp se povynesly. Na 6500 stop vystupuje žulové těleso Tater nerozdělené, teprvé v této výšce vystřelují nahé, ostré, různé štíty ještě o 1500 stop výše.

Tatry se dělí na rozličné pásy; něboť se podoba jejich pro rozličný spůsob přírody a jmenovitě rostlinstva čím výše tím více mění a zjinačuje. V nejnižším jsou ještě role a pole, prostranné louky, ovocné sady a zimní příbytky lidské. K pásu tomu náležejí spomenuté doliny. Lesy tamní jsou složeny ze stromů listnatých, výšeji ze sosen. Holých skal tam ještě nemnoho. Jest to krajina podhalanu.

Vyšší pás pokryt jest tmavými lesy; zde se nacházejí zřídla horských potoků; skal neporostlých ani tu nemnoho. Jest to pás řehel.

Nad ním jest pás holí: krajina bezlesná; rostlinstvo co zde pučí, vyrůstá ne z prsti, než z hrubého mechu, kterým se od věků pokrylo tělo skal. Zde teprv počínají vynikali jednotlivá brda a různé štíty.

Nad holmi nastává pás turní; všecko je tu lysé, ostré, skalnaté, divoké, roztrháno na sta větších a menších štítů. Nejvyšší štíty jsou Kriváň a štít Lomnický i Gerlstorfský. Kotliny mezi turněmi zality jsou jezery, ježto se tu nazývají Morská oka, ležíce vesměs ve výšce průměrné 5000 stop nad hladinou morskou. Na turněch není rostlin, kromě chatrného lišejníka a mechu.

Tam na hory!

Tam mne pusťte na hory,
nad planiny, nad hory,
ať to srdce cítí,
co to, u hvězd býti;
touží jen tam na hory !

Tam mne pusťte na hory,
duch at s modré prostory
na ten svět se dívá,
o svém ráji snívá;
proto k ráji na hory!

Tam mne pusťte na hory:
duch přelétne obzory,
mine světa báně,
a ke trůnu Páně
blažen shlédne — nad hory !


Původní zdroj historického článku:
Obrazy přírodní z říše rakouské 1860, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. července 2018


Diskuze k článku „O dávných krásách slovenských Tater“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.