Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Desítky mrtvých při tragické důlní katastrofě v Duchcově
původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.

Při práci v dolech přes veškerou opatrnost bohužel občas dochází ke katastrofám a ztrátám na životech horníků. Jednu takovou tragédii vám popíše historický článek z roku 1900.


Katastrofa v Duchcově.

Dne 19. srpna udála se v Duchcově, středisku to kutací pánve hnědouhelné, v dole »Union«, nyní »Frisch-Glück« (»Svěží štěstí«) ztaném strašná katastrofa, jíž na padesáte lidských životů padlo za oběť.

Od strašné katastrofy v Příbrami r. 1892, při níž neméně než 318 horníků zahynulo, a v Karvíně r. 1894, při níž nalezlo 235 lidí smrt, nižádná zpráva nevzrušila veřejnost naši do té míry jako úžasná zvěst tato...

Není to bohužel ani v Duchcově katastrofa první — r. 1879 zatopený tam důl Döllingrův pohřbil 29 horníků. A nyní zase tolik obětí, tolik mučedníků lopotné a bědné práce při neustále otevřeným hrobem podzemním!

V dolech duchcovských zaměstnán jest obrovský počet dělného lidu, převážnou většinou národnosti české — — a tak i zhynulí ubožáci byli téměř veskrze našinci. Důl »Union« neboli »Frisch-Glück« jest jedním z největších dolů mostecké společnosti hornické a má hloubku 75 m. Na pahorkatině půlhodiny severozápadně od Duchcova zvedá se budova zdaleka viditelná, jejíž hukot strojů a nepřetržité údery zvonců prozrazují horečnou činnost podzemní.

Příčina katastrofy spočívala podle všeobecného mínění v tom, že uhelný prach, v jedné štole již od několika dni vzněcovaný hašen byl velikým proudem vody, do obrovské té výhně vehnaným. Z toho nastal strašný výbuch, a třaskavé plyny vnikly do chodeb, kde pracovali dělníci.

Naprosto však je vyloučeno, že by byli horníci sami vlastní nějakou neopatrností neštěstí to zavinili. Strašný byl pohled na nešťastníky z dolu vytažené, mrtvé i umírající, a srdcervoucí scény odehrály se při poznávání nebožáků ...

Pohřeb obětí katastrofy, velkolepá to dojemná slavnost smuteční, jíž se na 20.000 lidí súčastnilo — konán dne 22. září. Kolik živitelů rodin rázem tu zahynulo, co bídy a neštěstí navalilo se na vdovy, sirotky a příbuzné jejich!

Ujme se jich veřejná dobročinnost naše? Ach, jak to bývá — svět tak rychle, tak k zoufání rychle zapomíná!...původ historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. července 2018Debata k článku 'Desítky mrtvých při tragické důlní katastrofě v Duchcově'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.