Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Překvapivý rozkaz ruského cara: konec vyhnanství na Sibiř!
původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.

Vyhnanství na Sibiř bez řádného a spravedlivého soudu je smutnou součástí ruských dějin. Jak ukáže článek z roku 1900, tak to tak neplatilo vždy.


Polední odpočinek polských vypovězenců na Sibiři.

»Odsouzen k doživotnímu vyhnanství na Sibiři,« kolikráte zazněla českému čtenáři z ruských románů a zpráv o přelíčení se zločinci všeho druhu strašná slova ta!

Na Rusi totiž trest smrti následuje zločinu toliko v několika případech, hlavně při velezradě a vražedném útoku na osobu panovníkovu. Všecky ostatní zločiny trestají se nucenou deportací na Sibiř; podle míry zločinu vyměřen jest i čas deportace i místo pobytu vězňova. Čím dále od vlasti, dále na východ, tím horší trest. Nejhorší trest jest odsouzení do sibiřských dolů měděných, což rovná se ponenáhlému umírání.

Co však bylo dosud opravdovou skvrnou veřejného a právního života na Rusi, bylo to, že odsouzení a odvezení na Sibiř dálo se i pouhou cestou administrativní, to jest bez předběžného soudu a bez prokázaného soudně zločinu vypovězencova. Stačil pouhý rozkaz policejní...

Nejvíce toho zakusili Poláci a zvláště po nezdařeném svém povstání roku 1863 Tehdá celé rodiny polské byly na Sibiř deportovány a hynuly tam daleko, navždy vzdáleni od vlasti své... Obraz náš od polského malíře Jacka Malczewského předvádí nám polední odpočinek polských vypovězenců v Sibiři. Skupina ubožáků mužů i žen, a palná hlava jednou myšlénkou, srdce jediným bolestným tepem, a ústa jediným temným ševelem úpí, šílí, šepotají: »Ojczyzna moja!«

Leč z lidumilnosti nynějšího caře ruského Mikuláše II. konečně došlo i na zastaralou nespravedlivou instituci tuto. Nedávné nařízení jeho radostně překvapilo celý vzdělaný svět a především ovšem veškeru Rus.

Vypovídání na Sibiř má býti navždy úplně odstraněno — takže strašná ona »Sibiř« se svými vězni, jak ji líčí geniální Dostojevský ve svých »Zápiskách z mrtvého domu« (český překlad v »Ruské knihovně«), náležeti bude již jen minulosti jako hrůzyplná, ale neskutečná legenda.původ historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. července 2018Debata k článku 'Překvapivý rozkaz ruského cara: konec vyhnanství na Sibiř!'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.