Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak hrad Karlštejn po dlouhé době přivítal vzácnou návštěvu - českého krále
původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.

Dnes hrad Karlštejn vnímáme už jen jako významnou českou památku. Článek z roku 1901 vám ale ukáže, že to není až tak dlouho co Karlštejn hostil českého krále.


Hrad Karlštejn.

Velkolepé sály hradu Karlštejnského, této perly hradů českých, po staletích zašlosti a zbědovanosti dobudované a znovu skvěle vyzdobené, hostí v sobě zase tyto dny aspoň na několik hodin osobnost, pro niž vlastně původně založen a vystavěn byl — krále českého.

Slavný otec vlasti Karel jej vybudoval a rád v něm prodléval. Vše, co Čechy chovaly v lůně svém nejdůležitějšího, drahocenného a svatého, zejména koruna česká, jako ve svatostánku zde uloženo. Osudy jeho nerozlučně spojeny s blahými i strastnými osudy vlasti naší.

K ozdobení jeho uvnitř nešetřeno ani zlata, ani drahého kamení, ale i umění, zejména malířství, hojně přispělo. A že právě za našich dnů slavný tento hrad dočkal se toho, že takřka jako z hrobu k nové cti a skvělému vyvrcholení se povznesl: bohdejž pohlížel s výše své, očitý předek slavné doby Karlovy, i na nové, skvělejší dny vlasti a národa našeho, po tolika staletích úpadku a hrůz!původ historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. června 2018Debata k článku 'Jak hrad Karlštejn po dlouhé době přivítal vzácnou návštěvu - českého krále'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.