Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak vypadal a fungoval předchůdce dnešních bankomatů
původně vyšlo: Epocha 1911, autor F. Š.

Přesná výplata peněz není snadná práce. Proto již před dávnými časy vznikaly stroje, které výplatu peněz automatizovaly. Jeden z těchto strojů vám detailně popíše náš historický článek z roku 1911.


Stroj na výplatu peněz.

Že je výdej peněz snadnou věcí, může tvrdit pouze ten, kdo jich málo vydává; má-li ale kdo z povolání vydávat denně velké sumy peněz v malých i velkých obnosech, ten ví, jak je to namáhavé, jak snadno se může na svoji škodu zmýlit, a kolik času vyžaduje tato čistě mechanická práce výplaty.

Bude proto banky, směnárny, spořitelny, obchodní domy, poštovní úřady, větší továrny atd. zajímati stroj, který pokladníku uspoří vydávání a počítání peněz a vyplatí sám zcela samočinně, bez chyb a zmýlení v nejkratčí době velké i malé obnosy.

Stuttgartská „Union Spezialmaschinenfabrik“ uvádí do obchodu přístroj „Union Cashier“ odpovídající všem těmto požadavkům. Jak vidno z připojeného vyobrazení, sestává z řady přihrádek na peníze, které stojí ve sloupcích v odděleních oddělených ryhami, a z klaviatury, jíž se uvádí v činnost výpustě na dně přihrádek. Stiskne-li se ten který knoflík, otevře se určitý počet výpustí a vystrčí určitý počet mincí, které spadnou do podstaveného sběrače odvádějícího vypočítanou summu do nastavené misky, sáčku n. pod. Klaviatura je rozdělena ve dva díly, jeden pro mince od 1 K nahoru, druhá pro peníze drobné.

Jak velké úspory času je při tom možno dosíci, lze seznati z následujících příkladů: Má-li se vyplatit summa K 99,98 h, musí pokladník vyplatití z různých přihrádek na peníze 4 dvacetikoruny, 1 desetikorunu, 1 pětikorunu, 2 zlatníky, 4 dvacetihaléře, 1 desetihaléř a 4 dvouhaléře, aby vyplácel co možno nejmenším počtem mincí.

Má-li však stroj na vyplácení, odpadá toto zdlouhavé počítáni; zmáčkne mechanicky knoflík 99 klaviatury korunové, současně druhou rukou knoflík 98 klaviatury haléřové, a žádaný obnos ihned spadne do sběrače, aniž by se musil peněz dotknout nebo je vybírat. Vyplacená summa je složena z nejmenšího možného počtu mincí. Při tom skýtá stroj záruku, že se nestala žádná chyba nebo přepočítání. Přihrádky na peníze jsou viditelné, a tím je usnadněna kontrola, zda v žádné přihrádce peníze nescházejí, neboť jakmile se některá přihrádka vyprázdní, přestane stroj vůbec vyplácet.

Přihrádka na peníze se dá od stroje lehce odejmout, takže při uzávěrce pokladny není nutno mince vyjímati z přihrádek, nýbrž prostě se celá přihrádka i s penězi uzavře do pokladny, takže druhého dne je k vyplácení ihned stroj pohotově.

Stroj na vyplácení hodí se jmenovitě pro velké továrny na výplatu mzdy, která jsouc začasté vyplácena velmi různými obnosy, vyžaduje velmi mnoho času a značné námahy. Při výplatě mzdy obsluhují stroj dvě osoby. Jedna podstrkuje sáčky na peníze k otvoru sběrače, druhá stiskuje příslušné obnosy na klaviatuře. Při tom není možný žádný omyl, takže kontrola nezbytná při obyčejném způsobu vyplácení odpadá.

Běžný model vyplácecího stroje vyplácí sumy od 1 h do 100 K, pojme celkem 7000 K a váží 30 kg. Větší typy pojmou až 35.000 K. Zástupcem jmenované továrny v Praze je firma L. & G. Halphen.původ historického článku:
Epocha 1911, autor F. Š.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. května 2018Debata k článku 'Jak vypadal a fungoval předchůdce dnešních bankomatů'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.