Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Objevil dynamit Alfred Nobel? Ne, byl to někdo jiný!
původně vyšlo: Epocha 1907, autor Kn.

Historie uvádí, že dynamit vynalezl Alfred Nobel, budoucí zakladatel Nobelovy ceny. Jak vám ale přiblíží článek z roku 1907, s objevem dynamitu to bylo jinak.


Dynamit.

Výbušnou součástí dynamitu je nitroglycerin, jejž r. 1847 vynalezl italský professor Sobiero; výbušnou sloučeninu získal tím, že do směsi kyseliny sírové a dusičné naléval glycerin a směs ochlazoval.

Praktickému užití však přispůsobil třaskavinu tu Švéd Nobel r. 1863; v letech následujících se užívalo nitroglycerínu hlavně na práce v dolech, ale strašlivé výbuchy, které se brzy nato udály v Hamburce, Stockholmu a Sydney, velmi nitroglycerin kompromitovaly, zvláště když výbuchem, který se přihodil r. 1866 v americkém městě Aspinwall-u, zahynulo šedesát lidí a způsobeno 5 mill. Fr. škody.

Po těchto neštěstích zakázaly některé vlády užívání nitroglycerínu, a zdálo se, že bude nutno od praktického jeho užívání úplně upustit.

Na „štěstí“ ho ale zachránila náhoda. Roku 1867 přenášel v továrně Nobelově dělník nádobu s nitroglycerinem; nádoba se rozbila, obsah vytekl do písku a slepil jej.

Bystrý řiditel závodu využitkoval této okolnosti a shledal, že výbušná látka smíchaná s pískem neztratila výbušné vlastnosti, že však s ní lze bezpečněji zacházet. Tak vynalezen dynamit, který v této podobě později zdokonalili Mawbroy, Fauchera j.


poznámka Redakce: zajímá vás, jak se dynamit vyrábí?původ historického článku:
Epocha 1907, autor Kn.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. března 2018Debata k článku 'Objevil dynamit Alfred Nobel? Ne, byl to někdo jiný!'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.