Korea na pokraji válečného konfliktu

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Korea je krásná země se smutným osudem. Dnes tu máme nebezpečnou Severní Koreu, ale ani dříve to nebyla klidná část světa. Článek z roku 1904 vám popíše jak samotnou Koreu, tak i mocenské snahy okolních zemí.


Země sporů na východě

Některý stát existuje pouze žárlivostí druhých. V Evropě jest možno poukázati na několik příkladů toho druhu. Případ nejnovější týká se státu, o kterém se právě nyní velice mnoho mluví a píše, ale který leží na dalekém asijském východě. Jest to Korea. Poloostrov a spolu císařství.

Našim čtenářům jsou asi již známy běžné podrobnosti rusko-japanského sporu o tento díl Asie a nám zbývá jen dodati, že v základě neběží mezi oběma mocnostmi o poloostrov jinak málo významný, nýbrž vlastně o diktát na východě. Stalo se ovšem sběhem okolností, že Korea stala se kamenem úrazu a z dopuštění diplomatů jím asi zůstane, nicméně válka, o níž není ještě známo, dojde-li k ní čili nic, bude míti význam mnohem vážnější, nežli jest samostatnost tohoto asijského císařství.

Korea jest jako poloostrov ze tří stran obklopena mořem a přes ně sousedem Japanska; ze strany pozemní jest tísněna Ruskem, které již dříve, než se v Mandžursku pevně zahnízdilo, bylo na úzkém území sousedem Korey. Pokud se týče jedině o Koreu, ve prospěch Japanska mluví fakt, že na poloostrově ze všeho obyvatelstva jest 90% Japanců. Celkem má Korea asi deset millionů obyvatelů a připadá jich na čtvereční km 44 (v Čechách přes 100).

Obyvatelé nazývají svou vlast zemí míru, náležejí k plemeni žlutému a dle náboženství jsou většinou pravověrní budhisté, nebo přívrženci nauky Konfutsiovy. Hlavně v městech přístavních jest přičiněním misionářů i dosti křesťanů.

Země jest nadána bohatým přírodním bohatstvím a je úrodná, ačkoliv podnebí není takové jako v Japansku, nýbrž blíží se více klimatu severní Číny a Mandžurska. Z Korey vyváží se zboží podobné čínskému a japanskému.

Pro světový obchod otevřeny jsou od r. 1876 tři přístavy, z nichž jeden, Čemulpo, předvádí náš obrázek. Že Korea i za Čínou i Japanskem v pokroku valně pokulhává, toho dokladem je náš třetí obrázek, ulice v hlavním městě Korey, v Soeulu, k němuž ani netřeba poznámek a vysvětlivek; slovem císařská veš. Podobně vyhlíží to i s ostatním.

Vojsko Korey jest nedostatečné a válečná »moc« záleží ze tří parníků a jednoho válečného obrněnce o tří tisících tunách, kterého koupil císař za málo více než million korun — z vybrakovaných lodí jedné evropské velmoci.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. února 2018


Diskuze k článku „Korea na pokraji válečného konfliktu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.