Korea na pokraji válečného konfliktu

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Korea je krásná země se smutným osudem. Dnes tu máme nebezpečnou Severní Koreu, ale ani dříve to nebyla klidná část světa. Článek z roku 1904 vám popíše jak samotnou Koreu, tak i mocenské snahy okolních zemí.
Následující text pochází z roku 1904

Země sporů na východě

Některý stát existuje pouze žárlivostí druhých. V Evropě jest možno poukázati na několik příkladů toho druhu. Případ nejnovější týká se státu, o kterém se právě nyní velice mnoho mluví a píše, ale který leží na dalekém asijském východě. Jest to Korea. Poloostrov a spolu císařství.

Našim čtenářům jsou asi již známy běžné podrobnosti rusko-japanského sporu o tento díl Asie a nám zbývá jen dodati, že v základě neběží mezi oběma mocnostmi o poloostrov jinak málo významný, nýbrž vlastně o diktát na východě. Stalo se ovšem sběhem okolností, že Korea stala se kamenem úrazu a z dopuštění diplomatů jím asi zůstane, nicméně válka, o níž není ještě známo, dojde-li k ní čili nic, bude míti význam mnohem vážnější, nežli jest samostatnost tohoto asijského císařství.

Korea jest jako poloostrov ze tří stran obklopena mořem a přes ně sousedem Japanska; ze strany pozemní jest tísněna Ruskem, které již dříve, než se v Mandžursku pevně zahnízdilo, bylo na úzkém území sousedem Korey. Pokud se týče jedině o Koreu, ve prospěch Japanska mluví fakt, že na poloostrově ze všeho obyvatelstva jest 90% Japanců. Celkem má Korea asi deset millionů obyvatelů a připadá jich na čtvereční km 44 (v Čechách přes 100).

Obyvatelé nazývají svou vlast zemí míru, náležejí k plemeni žlutému a dle náboženství jsou většinou pravověrní budhisté, nebo přívrženci nauky Konfutsiovy. Hlavně v městech přístavních jest přičiněním misionářů i dosti křesťanů.

Země jest nadána bohatým přírodním bohatstvím a je úrodná, ačkoliv podnebí není takové jako v Japansku, nýbrž blíží se více klimatu severní Číny a Mandžurska. Z Korey vyváží se zboží podobné čínskému a japanskému.

Pro světový obchod otevřeny jsou od r. 1876 tři přístavy, z nichž jeden, Čemulpo, předvádí náš obrázek. Že Korea i za Čínou i Japanskem v pokroku valně pokulhává, toho dokladem je náš třetí obrázek, ulice v hlavním městě Korey, v Soeulu, k němuž ani netřeba poznámek a vysvětlivek; slovem císařská veš. Podobně vyhlíží to i s ostatním.

Vojsko Korey jest nedostatečné a válečná »moc« záleží ze tří parníků a jednoho válečného obrněnce o tří tisících tunách, kterého koupil císař za málo více než million korun — z vybrakovaných lodí jedné evropské velmoci.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. února 2018


Diskuze k článku „Korea na pokraji válečného konfliktu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.