Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Snahy o řízení počasí

původně vyšlo: Epocha 1908, autor — a.
Krupobití dokáže za okamžik zničit celou úrodu a způsobit tak zemědělcům nenahraditelnou škodu. Přinášíme vám popis metody, jak se proti krupobití bojovalo pomocí speciálních balonů.


Užití ballonu proti krupobití.

Je známo, že se užití hmoždířů proti kruponosným mračnům neosvědčilo tak, jak bylo očekáváno po prvních větších pokusech s nimi, a že celá akce po několika letech uvázla na mělčině. To ovšem neznamená, že by se vtipné hlavy nepokoušely o nalezení nové a bezpečnější ochrany proti strašné pohromě, kterou s sebou v letě přinášejí kroupy.

Zdá se pak, že snad takovým ochranným prostředkem bude vynález dvou belgických vzduchoplavců — jsou to Marga a Adhémar de la Haull — kteří kroupové hmoždíře, jichž účinek je proti mrakům nedostatečný, chtějí nahradit ballony vyzbrojenými dostatečným množstvím silné explosivní látky a puštěnými přímo doprostřed kroupového mraku.

Myšlenka jejich ovšem není nová; měli ji už r. 1847 Arago a Dupuis-Belcourt, kteří však totéž chtěli dosíci pomocí ballonů upoutaných.

Ballony užívané proti krupobití mají tvar naznačený na obrázku; obsah jejich jest asi 3 m³. Naplněny jsou vodíkem, a jejich vznosnost jest asi 2 kg. Od ballonu visí provaz, na němž ve vzdálenosti 25 m pod ballonem je zavěšeno ½ kg silné výbušné látky sestávající hlavně z nitrocellulosy, jež se samočinně zanítí zvláštním hořákem za 3 min. 40 vt. po vzestupu ballonu.

Za tuto dobu urazil takový ballon při pokusech konaných u Dieghem-Loo v Belgii vodorovnou dráhu 1850 m a svislou 1000 m, načež explosivní náplň vybuchla strašnou ranou anižby však byl ballon sám při tom poškozen.

Další pokusy, jež se letos konají v meteorolog. stanic Mogimont-u, mají pak prokázat správnost domněnek jmenovaných vzduchoplavců, že tyto ballony mohou být účinnou ochranou proti krupobití.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1908, autor — a.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. prosince 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Snahy o řízení počasí


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.