Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Snahy o řízení počasí
původně vyšlo: Epocha 1908, autor — a.

Krupobití dokáže za okamžik zničit celou úrodu a způsobit tak zemědělcům nenahraditelnou škodu. Přinášíme vám popis metody, jak se proti krupobití bojovalo pomocí speciálních balonů.


Užití ballonu proti krupobití.

Je známo, že se užití hmoždířů proti kruponosným mračnům neosvědčilo tak, jak bylo očekáváno po prvních větších pokusech s nimi, a že celá akce po několika letech uvázla na mělčině. To ovšem neznamená, že by se vtipné hlavy nepokoušely o nalezení nové a bezpečnější ochrany proti strašné pohromě, kterou s sebou v letě přinášejí kroupy.

Zdá se pak, že snad takovým ochranným prostředkem bude vynález dvou belgických vzduchoplavců — jsou to Marga a Adhémar de la Haull — kteří kroupové hmoždíře, jichž účinek je proti mrakům nedostatečný, chtějí nahradit ballony vyzbrojenými dostatečným množstvím silné explosivní látky a puštěnými přímo doprostřed kroupového mraku.

Myšlenka jejich ovšem není nová; měli ji už r. 1847 Arago a Dupuis-Belcourt, kteří však totéž chtěli dosíci pomocí ballonů upoutaných.

Ballony užívané proti krupobití mají tvar naznačený na obrázku; obsah jejich jest asi 3 m³. Naplněny jsou vodíkem, a jejich vznosnost jest asi 2 kg. Od ballonu visí provaz, na němž ve vzdálenosti 25 m pod ballonem je zavěšeno ½ kg silné výbušné látky sestávající hlavně z nitrocellulosy, jež se samočinně zanítí zvláštním hořákem za 3 min. 40 vt. po vzestupu ballonu.

Za tuto dobu urazil takový ballon při pokusech konaných u Dieghem-Loo v Belgii vodorovnou dráhu 1850 m a svislou 1000 m, načež explosivní náplň vybuchla strašnou ranou anižby však byl ballon sám při tom poškozen.

Další pokusy, jež se letos konají v meteorolog. stanic Mogimont-u, mají pak prokázat správnost domněnek jmenovaných vzduchoplavců, že tyto ballony mohou být účinnou ochranou proti krupobití.původ historického článku:
Epocha 1908, autor — a.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. prosince 2017Debata k článku 'Snahy o řízení počasí '

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.