Gigantický spalovací motor s výkonem 650 koní

původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden.
Motor o výkonu 650 koní i víc dnes najdeme v některých sportovních autech. V roce 1901 šlo ale o skutečně velký a výkonný spalovací motor. A právě ten nám představí článek z roku 1901.


Plynový motor o 650 koních.

U nás užíváme plynových motorů hlavně menších, nahrazujíce jimi parní stroje, které v malých rozměrech pracují dosti neúsporně, vyžadujíce mimo to zkoušené sily strojnické a podléhajíce nejen při stavbě, nýbrž i později při chodu přísnému dozoru úřednímu.

Zvláštní pak výhodu poskytují výbušné motory tehdy, jedná-li se o pohon strojů dynamoelektrických, neboť oba shodují se rychlým chodem tou měrou, že se dá dynamoelektrický stroj montovati bezprostředně na pracovní hřídel motoru, kdežto parní stroj při takovém spojeni vyžaduje zvláštní převod, jímž se otáčecí rychlost zvyšuje.

Že se u nás neužívá výbušných motorů velikých, vysvětluje se přirozeně tou okolností, že se náklad na jejich pohon nezmenšuje rovnou měrou se vzrůstající velikostí, jak se to při parních strojích děje. Proto poskytují parní stroje velkých rozměrův u nás dosti značných výhod.

Jinak tomu však jest v krajinách, kde plyn přímo ze země prýští a tudíž velmi levně se plynovým motorům dodává, jak to na př. v některých krajinách severní Ameriky shledáváme. Tam jest i při velikých motorech ještě značná výhoda na straně motorů plynových. Proto staví se v oněch krajinách také veliké motory toho druhu. A náš výkres předvádí nám právě největší plynový motor, jenž dosud byl zbudován. Je to motor o 650 ks, jejž sestrojila továrna »Compagnie Westinghouse electric and Mfg« v East Pittsburgh.

Motor tento má tři stojaté válce, které pracují střídavě, tak že tím úplně jest odstraněn mrtvý chod. Společný jejich hřídel koná 150 obratů za minutu, tak že na něm přímo jest montován dynamoelektrický stroj osmi-pólový, jenž poskytuje proud 400 kilowattů s napjetím 550 Voltův. Stálost chodu zvyšována jest ještě dvěma těžkými setrvačníky, jež na hřídeli jsou nasazeny po obou stranách motoru.

Každý válec má zvláštní regulator přiváděči pro plyn, rozžehování výbušné směsi koná se elektrickým zapalovadlem úplně samostatně. Ačkoli pak jest v každém válci výkon čtyřdobý, jako u všech výbušných motorů, pracuje tento trojválcový stroj přece velice rovnoměrně a má chod úplně stálý. Bezvadné spojení obou těchto strojův osvědčuje se nyní již déle než dva roky.

Jmenovaný závod zabývá se mnoho let stavbou větších motorů plynových s velmi dobrým výsledkem. Jeho motory o 20 ks spotřebují za hodinu 340 až 400 litrů přirozeného plynu na 1 ks. Nyní pak hodlá přikročiti k budování motorů ještě větších, až do 1500 ks, při nichž by se poměrně ještě méně plynu spotřebovalo. Podle posledních úředních výkazů v odpovídá spotřeba plynu toliko 450 gr uhlí na hodinu a koňskou sílu.

Není pochybnosti, že se plynové motory nejlépe osvědčují právě pro bezprostřední sdružení se stroji dynamoelektrickými. A proto jedná se pro naše poměry hlavně jen o výhodné rozřešení laciné výroby plynu, nikoli tou měrou pro osvětlování, jako hlavně pro pohon strojův. Až tohoto cíle bude dosaženo, bude tím zároveň sama sebou rozřešena otázka kouřová v průmyslových městech, neboť plynové motory pracují naprosto bezdýmné.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. října 2017


Diskuze k článku „Gigantický spalovací motor s výkonem 650 koní“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.