Rusko: vězení pro všechny poslance ruské státní dumy

původně vyšlo: Besedy lidu 1908, autor neuveden.
Politická situace v Rusku na začátku minulého století před příchodem komunistů k moci nebyla jednoduchá. V jednu chvíli se před soudem a následně ve vězení ocitl dokonce i celý ruský parlament. Více se o tom dozvíte v článku z roku 1908.


Jak ruská vláda poslala všech 167 členů ruské dumy do žaláře.

Rusko, vstoupivši konečně mezi státy ústavní, nemohlo vyhnouti se těžkým bojům ve věci té.

Jeho říšská rada, tak zv. duma, byla po dvakráte rozpuštěna a nové volby vypsány, nežli konečně zalíbilo se ruské vládě, aby mohla nerušeně pracovati.

Tato třetí duma, jež právě zasedá, liší se hlavně od první tím, že v ni mají většinu živly krotké, vládě neodporující; obzvláště nepohodlná vládě duma první, když byla náhle bez příčiny rozpuštěna, nechtěla se rozejiti — členové její odejeli z Ruska do Finska, a vydali tam svůj pověstný manifest k národu.

Za to vláda, když se navrátili, pohnala všech 167 členů s předsedou Muromcevem v čele na lavici obžalovaných, a byli vzdorovití tito poslanci odsouzeni na 3 měsíce do žaláře. Trest odpykávají si ve městě Wiborgu.

Obraz náš zachycuje trestní soud zvůle vládní nad zastupitelstvem lidovým, jež má ovšem zůstati vždy nedotknutelným a beztrestným! Ale ruská vláda se na něco takového neohlíží!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. července 2019


Diskuze k článku „Rusko: vězení pro všechny poslance ruské státní dumy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.