Triplet - rekordní stroj, porážející všechna klasická kola

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Velocipedista 1889, autor J. B. K.
Máte rádi rychlost a dokážete ocenit zajímavé stroje? V tom případě by se vám určitě líbil zajímavý závodní šlapací stroj s názvem Triplet, který vám včetně jím dosažených rekordů představí článek z roku 1889.
Následující text pochází z roku 1889

Triplet.

Dva nové světové rekordy.
½ angl. míle projeto na silnici v čase 1,9 ⅘,
1 angl. míle projeta na silnici v čase 2,29.

Přinášíme dnes vyobrazení nového stroje společenského, »Triplet« zvaného, který právě stal se předmětem pozornosti všech továrníkův i velocipedistů. Příčinu k tomu zavdaly překvapující úspěchy, jaké docíleny při zkouškách se strojem tímto v první polovici předešlého měsíce, ve dnech 11. a 14. prosince.

Trojici S. G. Whittackerovi, E. Oxborrowi a Jack Leemu podařilo se přes nepříznivé počasí a umrzlou, nerovnou půdu docíliti při jízdě silniční světových rekordů na vzdálenost půl a 1 angl. míli a překonati zároveň výkony svými veškeré rekordy na závodních drahách na tyto dvě vzdálenosti.

Oba rekordy Rowe-ho (na půl angl. míle v čase 1,14⅖ a i angl. míli v době 2,29⅘), které nedotknutelny zůstaly od 22. října r. 1886, slavně tu překonány na stroji silničním v době zimní.

Výsledky tyto oprávňují k náhledu, že nový velociped »Triplet« je nejrychlejším strojem nynější doby, a nejpozoruhodnějším strojem příští sezóny.

Nové rekordy, docílené »Tripletem«, činí na 1 angl. míli 2,29, a na půl angl. míle 1,9⅘. O jízdě samé podávají angl. listy následující zprávu : Za nepříznivého, mlhavého dopoledne vydali se Sydney Lee, J. Dring a E A. Powell po dráze na stanici Offord a Bucken, aby byli nápomocni při pokuse jezdců na »Tripletu« (S. G. Whittacker, Jack Lee a E. Oxborrow), který měl účelem zlepšiti dosavadní rekord na vzdálenost jedné anglické míle.

Dříve nežli dojeto do místa Bucken, prořidla mlha, jak se očekávalo, za to však umrzlé kaluže i koleje, jež se zraku jevily, nebyly příznivým znamením pro dobrý stav silnice. V uvedeném místě setkali se pánové Lee, Dring a Powell s trojicí »Tripletu«, načež společně odebrali se ke startu, kde připojil se k nim ještě Hillyer.

Za prohlídky stroje a přípravy jezdců roztály poněkud silnice, a slabý nepříznivý vítr začal váti. Brzy po té ozvalo se znamení »go« k jízdě, a trojice »Tripletu« ohromným tempem zahájila jízdu a během 2 minut a 29 sekund projela vzdálenost 1 angl. míle. Výkonem tímto překonány veškery dosavadní rekordy jak silniční, tak i na závodních drahách, všech druhů strojův a ustaven rekord světový. Whittacker přiznal se po jízdě, že míle právě projetá byla nejobtížnější, kterou kdy vykonal, Oxborrow úplně pokryt byl jinovatkou, kdežto Jack Lee vykládal, že mezi jízdou očekával, že každou chvíli stroj pro nerovnou půdu a rychlé tempo se zvrátí.

Jisto jest, že ohromný úspěch, právě docílený, není nejpřesnějším měřítkem rychlosti výtečného výrobku firmy Rudge & Co, nicméně podal však důkaz, že »Triplet« jest nejrychlejším velocipedem, jaký kdy byl. Pokud pak konstrukce jeho se týče, můžeme tvrdit, že jistota při jízdě a snadnost řízení jsou takovými, jaké si jen můžeme přáti.

Po překonání rekordu nastoupena cesta zpět do Buckenu, při níž zároveň provedena zkouška s pevností stroje. Veškery překážky, objevující se na silnici ve způsobě štěrku, bláta a umrzlých kolejí, překonány s opravdovou snadností a jistotou.

Máme-li na zřeteli nepříznivé počasí a různé jiné okolnosti, s kterými bylo nutno při jízdě počítati, jakož i uvážíme-li, že by po druhé jízda mohla konána býti po větru, pak můžeme doufati, že při jiném pokuse podaří se zkrátiti čas ještě as o 10 nebo 15 sekund. »Triplet« má čtyři stejně vysoká (30") kola, opatřená převodem na 66", a váží 120 lb.

O druhém rekordu uveřejněna následující zpráva: Další nový rekord. Půl angl. míle projeto na silnici v době 1,9⅘! S. G. Whittacker, E. Oxborrow a Jack Lee uspořádali novou jízdu o rekord s quadricyklem firmy Rudge. V úterý 11. prosince činěn pokus, překonati dosavadní rekord na půl angl. míle. Start určen na silnici Meridenské. Měřitelem času a starterem byl S. Golder (Bicycling-News).

Za nepříznivého silného větru a na poloumrzlé silnici dodělali se jezdci »Tripletu« značného úspěchu, projevše vzdálenost půl angl. míle v úžasně krátké době 1,9⅘, tedy o 4 a ⅗ s. rychleji, nežli činil čas při předcházejícím světovém rekordu na závodní dráze. Není však pochyby, že za příznivějších poměrů překonán bude v brzké budoucnosti znamenitý tento rekord!

Myslíme, že v tomto roce (1889) uvidíme jet půl anglické míle v méně než jedné minutě, a celou anglickou míli v čase, který ani 2 minuty obnášeti nebude.

Takové jsou zprávy o čarovném »Tripletu«! Vítáme proto nový tento stroj s obdivem a vynálezci jeho, Phillipsovi, činíme svou poklonu. Rekordy koňů na nej kratší vzdálenosti jsou dosud v popředí před rekordy velocipedistů. »Triplet« však blíží se jim úžasnou rychlostí.

Jsou-li zprávy, z Německa přicházející, pravdivy, uvidíme »Triplet« na příští výstavě v Lipsku.


Původní zdroj historického článku:
Velocipedista 1889, autor J. B. K.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. dubna 2019


Diskuze k článku „Triplet - rekordní stroj, porážející všechna klasická kola“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.