Ukázka falešné statečnosti komunistů, kteří skončili u soudu za špionáž

původně vyšlo: Přítomnost 1927, autor —di.—
V roce 1927 u nás probíhal soud se skupinou komunistů, kteří zde v cizí prospěch prováděli špionáž. Zda se obvinění komunisté chovali statečně nebo naopak zbaběle - to vám přiblíží dobový článek.


Nestateční komunisté.

V těchto dnech se asi mnoho komunistů stydělo. Předpokládám totiž, že mezi milionem dospělých lidí, kteří dali svůj hlas komunistické straně Československa, jsou i takoví, kteří věří v nutnost a možnost revoluce a kteří opravdu se snaží pracovati ve smyslu svého programu.

Ti se dnes jistě stydí. Ne proto, že příslušníci jejich strany prováděli vojenskou špionáž proti jejich vlasti. Kdo považuje řeč o vlasti za žvanění nasycených, kdo touží po rozbití tohoto buržoasního státu a revoluci má za nejvhodnější prostředek k dosažení rovnosti a spravedlnosti, pro toho jistě není špionáž takovým zločinem, aby se za něj styděl.

Ale mezi věřícími komunisty jsou přece i mužové. A ti poznali, jak dovedou jednati komunisté v nebezpečí.

Několik přívrženců třetí internacionály kradlo vojenským úřadům jakési dokumenty, jejichž odcizení považují odborníci za nebezpečí pro republiku.

Věc se prozradila a representanti revolučního proletariátu dostali se před soud. Předpokládali jsme, že budeme svědky statečnosti.

Viděli jsme již v duchu, jak jeden za druhým vstává a s okem planoucím touhou po mučednictví a vírou v dobrou věc revoluce vrhá soudu ve tvář slova opovržení k měšťácké spravedlnosti a hrdě prohlašuje: »Ano, jsem komunista a proto jsem zrazoval váš buržoasní kapitalistický stát! Jsem revolucionář a proto jsem vám ukradl vojenské dokumenty, abych revoluci prospěl!«

Ale u soudu jsme ani my ani komunisté neviděli něco podobného. Pozorovali jsme jen jakési ulekané lidi, zapírající s větší či menší schytralostí zlý úmysl a ovládáné jediným pocitem: strachem. Dozvěděli jsme se, že za svoji velezrádnou činnost dali si platiti.

A státní zástupce ukazoval soudu nějaké pokyny pro zatčené revolucionáře, z nichž jsme seznali, že lhát, zapírat a třásti se odpovídá předpisům politbyra. Vyhledali jsme Rudé Právo, zda jde skutečně o komunisty, zda s opovržením se jich komunistická strana nezříká. Ale vyčetli jsme, že obžalovaní komunisty skutečně jsou a také že vlastně ničeho se nedopustili, že všechno je to vycucáno z prstu a účelem je jedině persekuce komunistického hnutí.

A tu jsme si pomysleli, že opravdoví komunisté se musí styděti za své spolutovaryše, za ty před soudem i za ty v Rudém Právu. Ale je také možno, že se vůbec nestyděli.

Je možno, že pravověrný komunista i statečnost a pravdu považuje za blbé měšťácké přežitky a že my prostě nemáme buňky pro pochopení, jak tajuplné jsou cesty revoluce.


Původní zdroj historického článku:
Přítomnost 1927, autor —di.—
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. dubna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.