Příkaz ministerstva školství: okamžitě ze tříd odstraňte obrazy T. G. Masaryka!

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Volná myšlenka 1938, autor neuveden.
Tomáš Garrigue Masaryk měl nezpochybnitelné zásluhy o vznik našeho státu, přesto se ho ale naše vlastní vláda krátce po jeho smrti pokusila z historie vymazat. Článek z roku 1938 vám ukáže, jak na ministerský příkaz odstranit portrét TGM ze škol reagovali žáci i učitelé.
Následující text pochází z roku 1938

Krajské listy o Masarykovi

Benešovský časopis »Blaník« uveřejnil ve svém 50. čísle velmi krásný článek »Odpovědnost vychovatelů«.

Je to patrně nepřímá odpověď na čin nějakého středoškolského profesora, který mluvil před svými žáky opovržlivým způsobem o Masarykovi; ve článku se pěkně mluví o úctě k našim velikým lidem, o tom, proč si jich máme vážit a ctít je.

Na konec čteme tato slova: »Naprosto se nebojíme, že by se za jeden měsíc ztratilo v českých duších všechno to, co se v nich za 20 let velmi dokonale a pevně zakořenilo. Proto nebude snadno vyhazovat obrazy národních vůdců. Konečně, i když zmizí obraz — nezmizí ještě duch!

Vždyť kosti největšího z českých vychovatelů odpočívají v cizině jakoby náznak toho, že česká země neukazuje dobře pochopení a vděčnost pro největší z jejího lidu. A popel největšího mučedníka za pravdu byl vodami Rýna roznesen po všech vodách Evropy a ducha vyhubit se nepodařilo!

Prosíme všechny věrné Čechy, všechny odpovědné vychovatele naší mladé generace, aby laskavostí, rozumností, vedením ke klidnému, rozvážnému a pravdivému myšlení, příkazem pravdy a snášelivosti, vzorem úcty ke každému přesvědčení se snažili nahradit ony velké škody, které den po dni šíří neodpovědní jedinci. I proti nim patří svorné a odhodlané přesvědčení: Dobudujeme a ubráníme — ubráníme duchovní hodnoty, které nám představu jí nejvzácnější jména našich dějin.«


Plzeňský list »Týden« uveřejňuje tuto kursivu:

»Ministerstvo školství a nár. osvěty vydalo výnos, podle něhož mají být ze školních tříd odstraněny obrazy bývalých presidentů a nahraženy středním stát. znakem republiky. Rozkaz je rozkaz, a tak ze tříd mizí i obraz T. G. Masaryka. Kantoři tak činí většinou s velikým sebezapřením a děti to nedovedou pochopit.

Jeden legionář nám alespoň o tom vyprávěl: »Když u nás pan řídící odstranil obraz presidenta osvoboditele a na stole z rámu vyndaval Masarykovu fotografii, děti se daly do pláče. Náš hoch přišel domů a se slzami v očích se ptal, co se to vlastně děje. — Ano, co se to děje — tážeme se, milé děti s vámi. Chápeme vás! Dnes jste si plným právem za plakaly; až však dostanete rozum, budete se rdít a slíbíte si — tuto hanbu odčiniti...«


Brněnský list »Rovnost« píše:

»Nejstručnější zákon naší republiky má pouze několik slov a zní: »T. G. Masaryk zasloužil se o stát.« Zákon je vytesán v mramoru pod velkou sochou osvoboditelovou, jež zdobí průčelí zasedací síně sněmovny.

Pro zákon hlasovaly spontánně všechny politické strany, neboť všechny uznávaly, že bez Masaryka bychom těžko svobody dosáhli. Proto dnes překvapuje, že Masarykova světlá památka je soustavně hanobena, že měněna jsou jména ulic, Masaryka připomínající, ba že jsou káceny i jeho pomníky.

A nejvíc překvapuje deserce těch, kteří ještě nedávno Masaryka se dovolávali při každém otevření úst. V zahraničí se tomu naši přátelé diví, ale Irové, jež měl rád náš Havlíček, vysvětlují (Irish Times) takto: »... lidem, kteří jako Češi tolik vytrpěli, musí to býti odpuštěno, a až přejde podle Komenského vichřice hněvu, Masaryk bude opět vzpomínán nejen jako největší Čechoslovák, ale jako jeden z největších Evropanů.«

Irský list má pravdu, ale budiž mu dodáno, že mezi Čechy i ve vichřici hněvů jsou ještě lidé, kteří sice mnoho vytrpěli, ale Masaryka nezradili.


Původní zdroj historického článku:
Volná myšlenka 1938, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. února 2019


Diskuze k článku „Příkaz ministerstva školství: okamžitě ze tříd odstraňte obrazy T. G. Masaryka!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.