Tajný soud, který vás mohl bez možnosti odvolání odsoudit k smrti

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Spravedlivý soud - to bylo něco, čeho se ve středověku odsouzeným často nedostávalo. To se pokoušel napravovat takzvaný Tajný soud, který vám popíše historický článek z roku 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Tajný středověký soud.

Proti ryze anarchistickým poměrům ve středověku, kdy život i majetek lidský odvislým byl často od pouhé libovůle vyššího aneb uplacení soudu závistivým soupeřem, pomáhali si utvořením tak zv. »tajného soudu«, jenž zvláště v Německu, nejvíce Westfalsku se rozšířil, tam »Fehme, Fehmgericht« se nazýval a až do minulého století trval.

Tajné ty soudy, jehož členem mohl se státi pouze člověk svobodný, nabyly ohromného rozšíření a vlivu, takže sám císař Sigmund — syn našeho Karla IV. — byl jeho členem. Přijímání za člena dálo se za zvláštních obřadů — a soud svoláván byl tajně neb i veřejně tenkráte, když se jednalo o zločin, jenž měl býti potrestán smrtí.

Obžalovaný mohl se hájiti, musil však přivésti dvakráte tolik svědků než žalobník, jenž musil býti vždy členem soudu. Nedostavil-li se žalovaný vůbec k soudu, byl po obžalobě prohlášen vinným; odsouzenec byl krátce na to »na prvním stromě« oběšen a po té ještě dýkami znamením spolkovým opatřenými probodán.

Vyzvání před soud nedálo se ústně — ale přibitím vyzvání na vrata neb dvéře, z nichž při tom tři třísky vyříznuty na znamení, že vyzváni bylo doručeno. Začasté stačilo také pouhé ono znamení vyříznutých třísek.

Byl-li někdo odsouzen, a i kdyby to byl syn císařův, nepomohla mu »ani přímluva papežova, ani ozbrojená moc říše«, byl zbaven všech práv, tělo jeho dáno zvěři, duše poručena bohu!

Strašný, ale jedině vydatný způsob sebeobrany proti přehmatům i nejvyšších!


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. prosince 2018


Diskuze k článku „Tajný soud, který vás mohl bez možnosti odvolání odsoudit k smrti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.