Jak fungovala holubí pošta

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Epocha 1902, autor A.Č.
Poštovní holubi byli dlouhá léta nepostradatelní poslové zpráv. Náš článek vám popíše, jak to s nimi vypadalo v roce 1902.
listování v kapitolách článku 'Jak fungovala holubí pošta'
« předchozí
  1. Používání poštovních holubů v dávné historii
  2. Poštovní holubi kolem roku 1900 a vlastnosti poštovních holubů
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

set" data-title="Poštovní holubi"> Poštovní holubi - klikněte pro zobrazení detailu
Poštovní holubi
Zdroj: archiv Bejvávalo.cz, původní autor neznámý.

Poštovní holubi

Užívání zvlášního pudu holubů, kteří odvezeni na velké vzdálenosti od svého domova přece vždy najdou cestu nazpět, a jeho použití pro zasílání psaných zpráv z místa na místo, tedy za jistý druh poštovní dopravy, je původu velmi dávného, o čemž nás neklamně poučují jak obrazové nápisy egypských památek stavebních, tak i různé literární doklady dochované z historických dob Egypťanů, Řeků, Římanů i národů východních.

Z dob pozdějších, konce starého a počátku středního věku, kdy zprávy o různých kulturních poměrech tehdejších jsou stále častější, máme nesčíslné již množství dokladů o tom, jak obyvatelé obléhaných měst posílali své vzkazy spojencům holubí poštou vysoko nad táborem oblehatelů i o námořních výpravách, jimiž rychlé a jisté spojení s domovem zprostředkovali jedině úhlední holubi, v poesii všech národů nazývaní »poslíčky lásky«.

Jako přemnohé jiné, znali holubí poštu staří Číňané již dávno v dobách pro naše kraje předhistorických a přehojně jí užívali. Známost holubí pošty přešla s mnohými novými objevy do západní Evropy u příležitosti křižáckých výprav do Svaté země, ač v jižních zemích evropských, jak již praveno, užívalo se jí již za dob panství římského.

Byly to hlavně neschůdné a celkem bezlidné šíré pláně a pouště Orientu, dřívějšího to středu kulturního světa, na nichž nebylo vhodnějšího posla nad rychlého holuba, jehož letu vzdušným mořem se nedotýkají překážky pozemských cest. Víme, že za doby panství arabského nad Přední Asií byla zde holubí pošta v největším rozkvětu a že Bagdad, nejmocnější tehdy město a střed říše, byl spojen pravidelnými tratěmi holubí pošty se všemi končinami celé říše.

I ve střední a západní Evropě kvetlo užívání holubů na služby zpravodajské po celý středověk a daleko do nového. Na každém větším hradě byly holubníky, jichž malým obyvatelům v čas potřeby v míru i za války svěřováno roznášení zpráv do širého světa.

Novodobým rozvojem technických prostředků dopravních ustoupilo užívání holubů na účely poštovní přirozeně v pozadí, ač nezaslouženě.

Po mnohých však zkušenostech učiněných s holubí poštou v některých válkách během století devatenáctého sáhly správy vojenské


listování v kapitolách článku 'Jak fungovala holubí pošta'
« předchozí
  1. Používání poštovních holubů v dávné historii
  2. Poštovní holubi kolem roku 1900 a vlastnosti poštovních holubů
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor A.Č.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. října 2011


Diskuze k článku „Jak fungovala holubí pošta“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.