Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Extrémní hlad v Irsku způsobený Angličany

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Irsko je krásná země, kde ale není lehké žít. Dobový článek z roku 1903 vám přiblíží tamní těžkou humanitární situaci.


Hlad v Irsku.

Ubohý Erin, zelený smaragd v koruně anglické, oloupený však o veškerý třpyt a lesk!

Země, jejíž veškeré půdy pánem je cizinec, porobivší si ji před stoletími, kde hrabivý Angličan utlačuje a pokořuje domácí lid tak, že v tisících a statisících raději opouští navždy domov svůj.

Země bez obchodu, průmyslu, nerostného bohatství, i zemědělství zanedbaného a bezohledně vykořisťovaného od majetníků, bohatých velkostatkářů anglických, již nájemce svého vyhazují na ulici, když poplatek nemůže zaplatiti; místo obilí jest zemče nej důležitější plodinou irského hospodářství polního.

Bída a kořalka plní vězení již i »zločinci« mladistvými, dětmi, a »agrární zločiny«, do nedávna ostře trestané a z pravomoci domácí poroty vyňaté, činily celou zem jediným žalářem! Ale tak zv. »národní liga« a »pozemková liga« na obranu pravých příslušníků země, přes veškeré střežení anglické policie četně rozvětvené, přes zakročování úřadů bojují stále tábory, protesty parlamentárními, řáděním »měsíčních« čet, boykotty, osvobozováním skutečných zločinců před porotními soudy a často i násilnými činy, vraždami a žhářstvím proti hanebným utlačovatelům, na něž padá veškerá mravní zodpovědnost tolika bídy a zločinů.

Ponurý obrázek náš představuje nám jako hejno hladových a oškubaných vrabčáků tlupu zbědačelých domorodců irských, čekajících na milosrdenství kdesi před vraty kláštera . . .

Opravdový to »národ žebráků«, jenž však podle pojmů anglických nadšeně a vděčně má uvítati krále Eduarda, až se mu zráčí zavítati na jejich půdu, která je sice zrodila, ale kdež jsou méně než každý cizinec a najatý žoldnéř!


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. listopadu 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Extrémní hlad v Irsku způsobený Angličany


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: