Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Vzpomínky Edvarda Beneše na konec první světové války a bouřlivé oslavy míru

původně vyšlo: Světová válka a naše revoluce 1929, autor Dr. Edvard Beneš.
Jak probíhala poslední jednání před podepsáním příměří, aby mohl být 11. 11. 1918 v 11 hodin dopoledne vyhlášen mír? A jak byl následně všemi lidmi oslavován konec kruté světové války? To vám v textu z roku 1929 přiblíží Dr. Edvard Beneš.


Konec války

Dne 8. listopadu přijíždějí němečtí plnomocníci do prvních linií francouzských.

Na nádraží v Rethondes v salonním vagonu přijímá je Foch a předkládá jim podmínky příměří. Dává jim 72 hodiny na rozmyšlenou. Německá delegace odesílá podmínky příměří do hlavního velitelství ve Spa. Mezitím v Bavorsku je prohlášena republika a v Berlíně volá se znovu rozhodně po Vilémově abdikaci.

Druhého dne hlásí se boje v ulicích Berlína, vzbouření v Lipsku, abdikace Wittelsbachů, krále saského, vévody brunšvického a konečně i abdikace Vilémova. V neděli dne 10. listopadu v 6 hodin ráno přijíždí císař Vilém na hranici holandskou, utíkaje před revolucí v Německu. Téhož dne je jmenován vůdce socialistů Ebert kancléřem a vlády v Německu ujímá se strana sociálně demokratická (majoritáři a minoritáři.)

Jednání o příměří s německou delegací, jež dostává z Berlína poukaz, aby podmínky příměří podepsala tak, jak byly předloženy, nedá-li se dosáhnouti jejich zmírnění, prodlouží se v noci z 10. na 11. listopad až do rána.

Je podepsáno dne 11. listopadu v 5 hodin ráno s platností od 11. hodiny dopolední.

V Paříži jsme žili od chvíle, kdy jsem se vrátil z fronty, až do podpisu příměří v horečném napětí. Několikrát bylo hlášeno, že příměří je podepsáno, a vždy byla zpráva dementována.

Kdo sledoval v novinách jen trochu podrobněji průběh událostí posledních dnů v Německu, pochopoval, že kapitulace Německa je otázkou takřka několika hodin. Neděle dne 10. listopadu prošla v netrpělivém očekávání úřední zprávy o Fochově jednání.

Konečně v pondělí kolem 9. hodiny ranní začala se v Paříži šířit jako lavina zpráva, že příměří je podepsáno.

Přesně v 11 hodin zazněly z náměstí Champs de Mars dělové salvy z kanonů, které až dosud zvěstovaly pařížskému obyvatelstvu boje a nebezpečí smrti, jsouce tam umístěny, aby hájily Paříž proti německým letadlům.

Nyní oznamují mír, klid a nový život. V celé Paříži ve všech kostelích rozezvučely se rázem zvony, na domech, v oknech, ve výkladech, v krámech, v kavárnách, hotelích, na všech veřejných budovách — všude se objevily nesčíslné prapory v barvách všech spojeneckých států. Ulice začínají se plnit ohromnými spoustami lidí, již se navzájem pozdravují, podávajíce si ruce, padajíce si do náruče, plačíce, smějíce se, vykládajíce a gestikulujíce.

Spousty vojáků procházejí se ve skupinách ulicemi, křičí, lomozí a prozpěvují válečné písně, jsouce zdraveni obecenstvem, které se k nim v hustých řadách připojuje. Američané jsou všude hrdiny dne, těm pařížská ulice nejvíce přeje. Vojáci, ženy, dívky, muži, mladí i staří, oddávají se na ulici takřka šílené radosti. Rady kanonů, ukořistěných na Němcích a rozsazených na Place de la Concorde a v Champs Elysées jako trofej posledních spojeneckých vítězství, počínají řidnouti: vojáci se jich zmocňují, obsazují je společně s mladými muži a dívkami a za jásotu a zpěvu projíždějí se na nich v triumfu po boulevardech.

Brzy byl kdekdo unesen tímto šíleným výbuchem radosti. Všecky možné nástroje, vyluzující pekelný povyk, vyskytly se rychle v rukou tisíců chodců, jsouce doprovázeny křikem, smíchem, zpěvem všeho druhu; všecky krámy, kavárny, výčepy rázem byly naplněny, všechna okna, dveře, balkony, chodníky, ulice — vše bylo plno, a kdekdo se zúčastnil této spontánní oslavy, která přišla najednou, všemi vytoužená a přece takřka neuvěřitelná a neočekávaná.

Tento rej, jemuž rovného jsem nikdy v životě neviděl, prodloužil se až do večera, přes večer až do pozdní noci a do rána. Procházel jsem s přáteli Paříží během odpoledne a vyšel jsem na boulevardy opět večer a v noci. Úžasná to podívaná, chvíle a pocity, které se už nevrátí.

Při vší radosti cítil jsem ohromnou tragiku této chvíle. Viděl jsem sta a sta žen v této mase lidí radostí šílené, oděné v plném smutku a s temnými stíny na tváři, které procházely hustými zástupy, aby braly podíl na společné radosti, nechavše na frontě své nejdražší... A nezaslechl jsem jediného slova nenávisti a nezahlédl jsem jediného projevu, jenž by byl připomínal urputnou pomstychtivost vítěze, kladoucího svou nohu na šíji poraženého. V tom reji, křiku, lomozu a radosti nebylo záští.

A nebyla to také jen obvyklá radost a zadostiučinění z vítězství. Z radostných obličejů procházejících se statisíců lidí všeho stáří, všech zaměstnání a všech národů bylo patrno, že si po čtyřech letech po prvé svobodně vydechli a že, dávajíce najevo tuto neobvyklou radost, očekávají především nový život a nový svět.

Nebyla to ani tak radost z vítězství, jako radost z konce války.

Konec války! A jaké války!

Ve Vídni právě v této chvíli uveřejnili abdikaci císaře Karla.


Původní zdroj historického článku:
Světová válka a naše revoluce 1929, autor Dr. Edvard Beneš.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.