Úplná historie lyžování v Evropě a v Čechách

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: O jízdě na lyžích - 1909, autor Dr. Rudolf Ročák.
Plánujete využít víkend k lyžování na čerstvě zasněžených horách? Ať už jste fanoušci sjezdového nebo běžeckého lyžování, tak vás jistě zaujme dlouhá a zajímavá historie lyžování v Evropě a u nás. Podrobně vás s ní seznámí úryvek z učebnice lyžování z roku 1909.
Následující text pochází z roku 1909

Historie lyžaření.

Z připojeného historického kalendáře lyžeckého jest zřejmo, jak prastará jest jízda na lyžích a kterak ve střední Evropě, zejména i v Čechách koncem 19. a začátkem 20. století netušené se šíří.


Dějepisný kalendář lyžectví.

Asi 770 p. Kr.
Pavel Diaconus nazývá Finy pro zručnost jich v lyžení Skridfiny, čili Finy lyžící, klouzající.

1199
Dánský dějepisec Saxo píše o Finech válčících na lyžích.

1200
Bitva u Oslo, při které král Sverre nechává konati hlídky a vysílá předvoje na lyžích.

1499
Rusové dobyli na lyžích jugogorské země. 1534 Rusové vedou válku na Litvě i používají s úspěchem oddílů lyžeckých.

1555
Arcibiskup švédský Olaf Magnus napsal knihu o putování svém po Norvéžsku, ve které líčí podrobně lyžectví u Noru.

1644
Druhé vydání dánské knihy dějepisné Saxonovy, ve které jest prvý nákres lyží.

1689
Tiskne se v Lublani kniha slovinského dějepisce Jana Vajkarta Valvasora »Laus Carantaniae« s obrazem lyží a lyžařů Slovinských s návodem výroby lyží. (Kniha v praž. Zems. Museu.)

1718
Ve válce Švédsko Norské útočí poprvé celé prapory lyžecké.

1774
vydána prvá pravidla pro zimní výcvik lyžecký vojska norského.

1831
Generál Bierch činí pokusy pozvednouti jízdu na lyžích v Norsku, která po desítiletí byla velice zanedbávána.

1843
2. dubna první novinami ohlášené závody lyžecké v Tronso.

1861
15. květen. Založení ústředního spolku ku povznesení sportu v Christianii, při čemž vzat též poněkud zřetel na sport lyžecký.

1863
První výstava lyží v Trondheimu (celkem 48 párů lyží).

1865
Generál Wergeland vydává knihu svou o jízdě na lyžích, kulturně i vojensky velice zajímavou.

1879
Sedláci z Telemarska produkují se veřejně v Christianii při závodech ve skoku a v umělé jízdě.

1883
Založení čelného norského spolku lyžeckého:»Föreiningen til skii draettens fremme« v Christianii.
— Dr. Herwig v Davosu činí první pokusy s norskými lyžemi.

1887
Používá se prvních lyží v okolí Prahy modelu finského (Bratří Rösslerové).
— V Krkonoších činí někteří lesníci J. O. hrab. Harracha prvé pokusy na lyžích.

1889
Nansen koná cestu na lyžích na přič celého Gronska s velikým úspěchem.

1889—90
Projetí celých Krkonoš po hřebenech českými lyžci z Jilemnicka.

1889
První výstup na Feldberg ve Schwarzwaldě, vykonaný taj. franc. kons. Piletem z Mannheimu.

1889
Štýrský sportsman Klejnošegg činí ve Štýrském Hradci prvé pokusy s lyžemi.

1890
Vyrábí se pod návodem p. lesmistra Ferd. Reicha (Branná) v Štěpanické pile lyže dle švédských modelů opatřených švédsko-norským velvyslancem pro J. O. hrab. Harracha. Lesnictvo v Novém Světě, Bedřichově, Jilemnici, Benecku, na Žalým, Vítkovicích, Dvořačkách atd. jimi vyzbrojeno.

1890
Vojenská cvičení vojska rakouského na dlouhých ruských lyžích ve východní Haliči.

1890
Nansen vydal knihu o své cestě Gronskem.

1890
Setník Vorwerg koná své první tury po Krkonoších.

1891
Založení prvního německého klubu lyžeckého v Todtnavě u Schwarzwaldu.

1891
Utvoření se kroužku lesníků, učitelů a jiných interesentů, jezdících na lyžích v Jilemnici.

1892
Založení rakouského klubu lyžeckého ve Vídni.

1893
První závody na lyžích u Jilemnice (steeple-chase Jilemnice-Kruq-Stará Paka).
— První použití lyží na ture členy klubu lyžeckého v Todtnavě.

1894
Založení čes. krkonoš. spolku Ski v Jilemnici a Čes. Ski Klubu v Praze.

1895
Založení klubu lyžeckého ve Schwarzwaldu,
— Veřejné závody lyžecké u Jilemnice, kterýmž bez přestávky každý rok sledují veřejné lyžecké závody až do dnes.

1895—96—97
Zdokonalují se Češi v Jilemnici pod návodem inž. Hartwiga Irrgense, inž. Hagbarta Steffense a MUDra z Dieskaů, kteří nás naučili skok, jízdu s 2 holemi a bez holí, telemarský krok a obrat.

1895—1896
Vítězí Češi Hynek Bedrník a Mládek z Jilemnice při mezinárodních závodech na Taubenbergu u Mnichova v Bavořích, dále v Alpách u Pötzleinsdorfu, při Jilemnických mezinárodních závodech, při závodech ve Stromovce u Prahy atd.

1896
Při honě na vysokou napadne jelen lyžce Bedrníka, který jelena ranou těžce kované hole zabíjí.

1897
10. ledna strhne lavina české lyžaře J. Buchara, H. Bedrníka, F. Hrona, V. Lorenze z Kozích Hřbetů do Bílého Labe, jsou ale zachráněni.

1897
Vyšla kniha Žďárského »Skilauf-Technik«.

1899
Vyšla kniha Paulcke-ho »Skilauf«.

1900
Založení prvního severoamerického Klubu lyžařského v Ispehingu (Michigan).

1901
Založení Svazu lyžců v král. Českém.

1903
Založení Švýcarského Svazu Lyžeckého.

1904
Vyšla kniha Richardson »Ski Running«.
— Založen lyžecký Klub ve Vogesách.

1905
Založení t. zv. Středoevropského svazu lyžeckého, který ale neněmecké svazy nepřijímá.

1906
První pokusy se snörekjöring v Čechách (Krkonoše) česk. lyžaři.
Vyšla kniha Hoec-Richardova: »Der Ski«.

1908
I. schůze za účelem založení mezinárodní federace lyžecké v Londýně.
— Založení norského »Norges Skiverbund Kristiania«.
— 118 členů Českého Ski klubu Praha o vánočních svátcích v Krkonoších.
— Časopis ,Sokol‘ odporučuje jízdu na lyžích i podává návod k ní.

1909
I. mezinárodní kongres lyžecký, který se konati měl při nordických hrách v Stockholmě, znemožněn sporem norsko-švédským.
— Vyšel v cvičitelské knihovně Č. O. S. spisek Dra R. Ročáka »O jízdě na lyžích« s četnými obrázky a kresbami.


Původní zdroj historického článku:
O jízdě na lyžích - 1909, autor Dr. Rudolf Ročák.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. ledna 2022


Diskuze k článku „Úplná historie lyžování v Evropě a v Čechách“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.