Strhující reportáž ze zápasu Gustava Frištenského s mistrem Německa

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Čas - 1913, autor neuveden.
Jaké to bylo, když zápasil fenomenální český zápasník v řeckořímském zápase Gustav Frištenský? Skvěle napsaná reportáž z roku 1913 vám přiblíží atmosféru jeho souboje s tehdejším mistrem Německa Jindřichem Eberlem.
Následující text pochází z roku 1913

Athletika: Frištenský—Eberle.

V pondělí večer rozloučil se G. Frištenský s Plzní nádherným zápasem s mistrem Německa Jindřichem Eberlem.

Zápas zahájen byl v 8 hod. 30 min. Zápas začíná za hrobového ticha, jež dokumentuje účast obecenstva na tomto boji. Prvních deset minut zápaseno stále v postoji, pouze jednou Frištenský kleká. Tato ouvertura zápasu předvedena v dosti mírném tempu.

V druhém nástupu se již tempo přiostřilo; na Eberlovi je viděti, že zápasí skutečně celou svojí váhou a že chce soka záhy unaviti a přemoci. Frištenský nepustí svého odpůrce takřka s očí.

V 3. minutě tísněn Frištenský polonelsonem, vyprosťuje se však z nebezpečí elegantní pirouettou. Eberle stále svým způsobem id est silou útočí.

Z ošemetné roulady vyprošťuje se Gustav pružně částečným použitím triku Lurichova, odskákáním po straně těla.

Frištenský snaží se použili svého oblíbeného triku: záhlavního chvatu a přehození protivníka, ale to se mu nedaří pro přílišnou váhu Eberleho a poměrně malou jeho hlavu. Němec uchopuje Frištenského bederním chvatem, ten však bravurně uniká.

Ve čtvrtém nástupu po několika chvatech, které vedeny velmi ostře, ale naprosto fair, strhuje Eberle Frištenskému náplast z rány, zápas na půl 2. minuty přerušen. Zápasníci nastupují po pause velmi prudce, Frištenský v kleku. Eberle zkouší bez úspěchu půlnelsona a častuje Gustava masáži krku, ovšem bezúčelně.

Frištenský se vymršťuje z nebezpečné obranné posice, ale je ihned zas uchvácen. Eberle pokouší se břišním chvatem získati chanci, Frištenský uniká zrovna tak, jako z následujícího mlýnku svojí báječnou pružností. Chvíli jsou oba soupeři na koberci, Eberle i v této posici zkouší svůj oblíbený chvat — půlnelsona.

Frištenský se krásně brání, jsa opřen o rameno opisuje rychle kruh, Eberle mu nestačí, Frištenský uniká, chápe Eberleho břišním chvatem a tísní jej k zemi. Krásná chance Frištenského bohužel zmařena odpískáním pausy.

V pátém nástupu je boj hned s počátku krajně ostrý. Frištenský se dostává do kleku, Eberle používá půlnelsona, Frištenský uniká a rouladou tísní velmi nebezpečně soupeře. Eberle uniká jisté porážce pouze svojí váhou. Chvíli byla druhá jeho lopatka jen na výši ruky vzdálena koberce.

Obecenstvo takřka nedýchá. Frištenský byl, bohužel, při této nádherné chanci blízko autu. Již již, a byli bychom viděli vítězství našeho sympatického mistra. Končí pátý, předrozhodní nástup. Frištenský před šestým nástupem žádá p. R. Waldeka, aby deponoval na stůl soudců 500 korun, jež složil Eberle pro něho v případě, že ho za jednu hodinu nepoloží. Po malé kontreversi je žádaný obnos odevzdán soudcům.

Za hrobového ticha začíná šestý nástup. Eberle vkládá se do hoje se vši svojí silou, nutno však uznati, že chvaty jeho jsou vždy fair. Nasazuje všechny páky, aby slovu svému dostál a „Frištu“ do 60 minut položil. Útočí přímo zdrcující silou.. Leč obratný Frištenský stále uniká všem chvatům. Málem by se byl zdařil Eberlovi břišní chvat.

Obecenstvo počítá minuly, ba vteřiny zápasu. Četní diváci mají hodinky v rukou. Scházejí 4 minuty. Frištenský tísněn půlnelsonem, brání se statečně, Eberle zas užívá půlnelsona s druhé strany a zas marně.

Krásný, svrchovaně napínavý boj. Obecenstvo nevychází z napětí. Poslední minuta!

Eberle vší silou snaží se položití Gustava, tísni jej na koberec, točí jím, situace pro Frištenského kritická. V tom soudce p. Zikmund píská konec zápasu. Eberle jakoby pískání neslyšel, tísní Frištenského dále. Teprve po napomenutí ustává.

Je konec zápasu, jenž zůstal nerozhodnut. Obecenstvo propukává v pravé bouře nadšení; oba zápasníci se kloní. Frištenskému podán vavřínový věnec se stuhami města Plzně.

Nadšení nemá konce. Frištenský prohlašuje, že dnes nemůže zápasiti do rozhodnutí, že však je ochoten utkati se kdykoli s Eberlem znovu do rozhodnutí.


Původní zdroj historického článku:
Čas - 1913, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. února 2020


Diskuze k článku „Strhující reportáž ze zápasu Gustava Frištenského s mistrem Německa“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.